Zatürre Nedir? Belirtileri, Tedavisi, Zatürre Neden Olur?

Zatürre nedir? Ciğerin hava torbalarında ve hava borucuklarında meydana gelen, hava keselerini etkileyen akciğer iltihaplanma durumudur.

Hangi türlerde Zatürre vardır? Bunlar genellikle nedenleri yönünden sınıflandırılmaktadır. Yani bakteriden mi, virüslerden mi, mantarlardan mı veya başka mikroplardan mı ileri geldiği göz önünde tutularak sınıflandırılmaktadır.

Akciğer lopu Zatürresi nedir ve bronş Zatürresinden nasıl ayırt edilir? Akciğer lopu Zatürresi bir lopun veya birden fazla lopun tamamen iltihaplanmasından ileri gelmektedir. Aniden gelen belirli bir hastalık olup başlangıçtaki ilk belirtileri üşümek ve nöbettir.

Bronş Zatürresi ise küçük bronş borularının etrafını saran ciğer dokuların bazı küçük kısımlarının iltihaplanmasıdır. Bu tür Zatürre lop tipinden daha yavaş olarak gelişir ve genellikle bronşitin, gribin ve enflüanzanın bir komplikasyonu olarak tezahür eder.

Günümüzde en çok rastlanan Zatürre tipi hangisidir?

Bir virüsten ileri gelen Zatürre (virüs pnömonisi), antibiyotik ilaçlar kullanılmaya başlandıktan sonra lop tipi Zatürre vakaları çok azalmıştır.

Akciğer lopu Zatürresi vakaları antibiyotiklerle nasıl azaltılmaktadır? Üst solunum alanında ola gelebilecek enfeksiyonlara karşı antibiyotiklerin çok tesirli olmasından dolayı bu ilaçlar bakterilerin ciğerlerde bir köprübaşı kurmalarını önleyebilmektedir.

Zatürreyi hazırlayıcı sebepler hangileridir? Yetersiz gıda alınması, yorgunluk, üst solunum alanında meydana gelmiş olan bir enfeksiyonun tedavi edilmemesi ve bronş borularına yabancı maddelerin solunum yolu ile girmesi.

Zatürreden iyileşme olanakları nedir? Mükemmel. Bundan yıllarca önce ciddi bir Zatürreye yakalananların yaklaşık dört kişiden biri bu hastalıktan kurtulamayarak ölmekteydi. Bugün Zatürreden dolayı ölüm vakalarına pek nadiren rastlanmaktadır.

Zatürre ne kadar sürer? İyi bir tedaviyle beş ile on dört gün içerisinde tedavi edilebilir.

Zatürreden iyileştikten sonra ne kadar süre yatakta veya evde kalınmamalıdır? Ateş normale döndükten ve antibiyotik ilaçların verilmesi durdurulduktan sonra en az iki veya üç gün.

Tedaviye kolaylıkla cevap vermeyen olağandışı Zatürre tipleri var mıdır? Evet, tülaremik Zatürre. Bu hastalık insanlara tavşanlardan geçmektedir. Psitakoz denilen papağan Zatürresidir. Bu hastalık insanlara kuşlardan bulaşmaktadır. Ayrıca bazı stafilokok türü Zatürreler de tedaviye karşı direniş göstermektedir.

Solunum yoluyla alınan Zatürre nedir? Bronş boruları yoluyla ciğerlere girmiş olan gıda parçaları, kusuntu, zehirler, yağlı burun damlaları vb. bu hastalığı meydana getirebilir. Bu gibi maddeler bakteri ve virüslerin gelişmesiyle ikinci derecede enfekte olurlar.

Hypostatic Zatürre nedir? Bazı kronik hastalıkların seyri sırasında meydana gelebilir. Özellikle yaşlılarda, hastalıktan bitkin düşenlerde veya yatalak olan hastalarda görülür. Hastalık ciğerlerde dolaşımın tembel olmasından virüs ve bakterilerin ciğerlerde köprübaşları kurma imkânları bulmasından ileri gelmekte olduğu iddia edilmektedir.

Hypostatic önlenebilir mi? Asıl neden hastalığı kontrol altına almakla ve hastanın yataktaki yerini devamlı şekilde değiştirmekle birçok vakalarda hastalık önlenebilir. Bu gibi hastaların mümkün olduğu kadar çabuk yataktan çıkarılmaları gerekmektedir.