Bakteriyel artrit

Bakteriyel artrit nedir ?

Streptokok, stafilokok, gonokok, vb. gibi bakterilerden bir eklem çevresinde ileri gelen bir enfeksiyondur.

Bakteriyel artritin tedavi usulleri nelerdir ?

Eğer enfeksiyon ciddî ise cerahatin alınır tası için cerrahî müdaha­le gerekli olabilir. Bu gibi hallerde durumun kötüleşmesini önlemek için antibiyotik ilaçların kullanılması çok yararlıdır.

Bakteriyel artritten bir eklemin devamlı olarak sakat kalması müm­kün müdür ?

Evet. Bazı vakalarda hastalanan eklemin etrafındaki zarlar enfek­siyondan harap olabileceğinden eklem hareketsiz kalabilir.

Günümüzde bakteriyel artrite fazla rastlanmakta mıdır ?

Hayır. Vücudun başka yerlerindeki bakterilerin zamanında teda­visiyle genellikle bakterilerin eklemlere girmesi önlenmektedir.

Antibiyotik ilaçlar gonore, stafilokok ve streptokok enfeksiyonlarının artrit getirmesi olayları büyük ölçüde azalmıştır.