Rüyada Şeyh Görmek

İslami rüya yorumcuları rüyada görülen şeyhi her zaman iyiye yorumlamışlardır.  Rüyada şeyh görülmesi farklı şekillerde görülebilir. Mesela şeyhini görmek, şeyh cenazesi, şeyhin dua etmesi, şeyh resmi, türbesi, oğlu, kızı, para vermesi, yanına gelmesi şeklinde olabilir. İşte tüm detaylarıyla rüyada şeyh görülmesiyle ilgili yorumlar.

Rüyada Şeyh Görmek

Rüyada şeyh görmek, kadri yüksek kimseler tarafından övülmeye ve müjdedir, sahibinin ilminde ilerlemesine işarettir. Salih kimseleri görmek de böyledir ve dinde salih bir adam olmak ile tabir edilir. Rüyada şeyh görmek, kıymet, itibar, rütbe ve makam anlamındadır; gören kimse için hayır ve berekettir. Sonuç olarak şeyhi rüyada görmek çok hayırlıdır, güzeldir, mutluluktur, huzur verir, rabıtada kolaylık olur.

Rüyada Şeyh İle Konuşmak

Rüyada şeyhin sohbetlerinde bulunduğunu görmek, çokça vaaz etmeye, ferahlık ve sevince, temiz ve helal rızka, takva ve veraya delalet eder. Rüyada şeyh ile konuşmak aynı zamanda bilgin kimseler, ilim meclislerine, ders görülen ortamlara işaret eder.

Bir Şeyhin yanında oturup, onun sözlerini dikkatle dinlediğini gören kimse, hayra ve menfaate erişir.

Rüyada Şeyh Olmak

Cahil birinin rüyada kendini şeyh görmesi, aleyhinde bir durumun ortaya çıkmasına işaret eder. İlim yolunda olan bir kimse için rüyada şeyh olmak, rüyayı görenin büyük kıymet ve şerefe erişeceğine işarettir. Şeyh gibi giyinip, onlar gibi davrandığını gören kimse; eğer ehil değilse, soytarıca davranışlarda bulunur.

Rüyada şeyhini görmek

Rüyada bir yerde Şeyh görmek; o yer halkı kıtlık ve üzüntü içerisinde iseler, Allahu Teâlâ'nın onları o sıkıntı ve kederden kurtaracağına delalet eder. Rüyada Şeyhini görüp elini öpüp ona saygı gösterdiğini görmek, insanların o Şeyhten yarar göreceğine işarettir.

Rüyada şeyh dua etmesi

Bir Şeyhin dua ettiğini gören kimse, böyle birinden feyiz alır, istifade eder. Rüyada bir Şeyhin dua ettiğini gören kimse, ilimde ilerler ve insanlardan saygı görür.

Rüyada şeyhin elini öpmek

Rüyada bir Şeyhin elini öptüğünü gören kimse, onun ilminden yararlanır. Bir Şeyhin kendisini öptüğünü gören kimse, akranları arasında öne çıkar, önemli görevlerde bulunur.

Rüyada şeyhin evine geldiğini görmek

Rüyada bir Şeyhin evine gelmesi, onun öğreti ve önerilerini dinlediğini gören kimse, Hz. Peygamber'in (s.a.v) sünnetine uyarak kurtuluşa erer. Rüyada Şeyhin tarafından bir eve davet edilen kimse, devlet hizmetine girer.

Rüyada şeyh hazretlerini görmek

Bir kimsenin rüyada Şeyh görmesi, kadri yüksek herkes tarafından iyi bir şekilde övülen ve bildiği şeyle amel ettiği için bir müjdedir.

Rüyada Şeyh Hazretleri görmek, rüya sahibinin ilminde ilerlemesine delâlet eder. Çünkü âlimler yeryüzünde Allah (C.C.)'m vaizleridir. Şeyhleri görmek, bolca va'zetmeye, ferahlık ve sevince delâlet eder. Şeyh olan kimseleri görmek, dinde salih bir adam olduğuna delâlet eder.

Rüyada Şeyh Tarafından Azarlanmak

Bir Şeyh tarafından azarlandığını veya kovulduğunu gören kimse, birçok hayırdan mahrum kalır, halk tarafından aşağılanır ve azar işitir.

Rüyada Şeyhin Peşinden Gitmek

Rüyada bir Şeyhin ardı sıra gittiğini görmek, doğru yolda olmaya, iyilere uymaya; bir Şeyhin önünde yürüdüğünü görmek, günah ve isyana işarettir.

Rüyada Şeyhin Bir Şey Vermesi

Rüyada bir Şeyhin kendisine bir şey verdiğini gören kimsenin, dünyada ve ahirette itibarı büyük olur, makamı yükselir.

Rüyada Şeyhin Eğitim ve Öğretimle Uğraşması

Rüyada bir Şeyhin eğitim ve öğretimle uğraştığını görmek, cehaletin azalmasına, bilinçli dindarlığın artmasına, hayatın kalite kazanmasına işarettir.

Bilinmeyen bir Şeyhin yüksek bir yerden düşmesi, o toplumda ilme değer verilmediğini, insanların dünyalık amaçlar için birbirini yiyip bitirdiğini gösterir.

Rüyada güler yüzlü bir Şeyh görmek

Sevinç ve mutluluğa, meslek ve işinde ilerlemeye, şeref ve itibara; asık yüzlü Şeyh görmek, zarar ve ziyana, görevden alınmaya, hor ve hakir olmaya işarettir.

Bir kimse rüyada Şeyhi bir yerde görse ve o yer halkı da üzüntü, keder ve kıtlık içerisinde iseler Allah (C.C.), onları o sıkıntılardan kurtarır. Bir yerde fakih veya tanınmayan bir âlim görse, o yere bir doktorun geleceğine delâlet eder.

Lütfen Rüyaya puan verin!
140 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi