Rüyada Savaşmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Savaşmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada savaşmak, kerem ve cömertliğe, âdil olmaya, geniş rızka ve menfaate, din gayretine, kalp temizliğine ve hacca gitmeye delâlet eder.

da vatanın ve milletin kurtuluşu için savaştığını görmek, kerem ve cömertliğe, âdil olmaya, geniş rızka ve menfaate delâlet eder.

Bazı kere de rüyada savaşmak, Allah yolunda cihat etmek anlamına gelir.

Rüyada savaş yapan iki taraftan birisi kıyamet koptuğunu görse, bu rüya, Allah-u Teâlâ'nın yardımıyla zalim güruhun helak olmasına delâlet eder.

Rüyada savaştığını ve düşmana karşı yürüdüğünü görmek, din gayretine, kalp temizliğine ve hacca gitmek demektir.

Rüyada düşman askerini esir ettiğini görmek, gizli sırlara vakıf olmaya, hayırlı haberlere işarettir.

Yine rüyada savaşmak, kendisiyle cenk eden veya harbe teşvik eden kimse ile aralarında meydana gelecek şiddet ve hileye alâmettir.

Rüyada, kişinin bir şehir halkını birbiriyle savaştığını görmesi, o şehirde pahalılık ve zamların meydan bulmasına delâlet eder.

İki hükümdarın birbirleriyle savaştığını görmek, bir fitne veya veba hastalığına alamet eder.

Nablusî demiştir ki:
"- Rüyada harp etmek, çoluk çocuğunun rızkını temin hususunda gayret göstermeye, güzel isimle anılmaya alâmettir."

Rüyada harpte bulunduğunu, düşman üzerine hamle ettiğini, kâfirleri kırdığını görmek, nice nimete ve menfaate işaret sayılır.

Rüyada savaşırken ölmek: Bir kimsenin rüyada savaş meydanında olduğunu ve cenk ederken öldürüldüğünü görmesi, kazanç, ticaretine ve sözünün yerine getirilmesine alâmettir.

Rüyada orduyla tek başına savaştığını görmek, şeref ve şöhretle galip gelmeye ve rakibinden muhtaç olduğu şeyi almaya alamet eder.

Rüyada iki ordunun birbiriyle savaştığını görmek veya harbin içinde bulunduğunu müşahede etmek, korkuya, şiddete, üzüntü ve kedere işarettir.

Bazı kere de rüyada savaşmak, rayiç fiyatın pahalılığına delâlet eder.

Ibni Şirin e göre; Rüyada Allar rızası için savaşanın gerek kendi hali ve gerek ev halkının hali doğruluk gösterir. Rızkı genişler ve parası artar.

Savaştan kaçtığını görmek, ev halkına, özellikle karısına şefkat ve merhametinin azlığını ifade eder.

İslami Tabirlerde Rüyada Savaşmak Anlamı ve Yorumu

Kirmani'ye göre; rüyada savaşa gidip düşmana galip geldiğini görmek, fazilet ve şan kazanmaya; bir memleket halkının savaşa katıldıklarını görmek, muradı her ne ise yerine geleceğine ve düşmana üstün gelineceğine işarettir.

Cafer-i Sadık'a göre; rüyada savaşmak altı şekilde yorumlanır; Menfaat, insanı ihya etmek, düşman üzerine zafer, hasta için sağlık, büyüklere itaat, ganimet.

Cabir'ül Mağribî'ye göre; yalnız başına düşmanla dövüştüğünü görmek, zenginliğe; düşmanı yendiğini görmek, helal rızka; savaştığını ve düşmanın üstün geldiğini görmek, rızkında darlığa; bir rivayete göre geçim tedarikinde zorluk çekmeye; savaşta düşmanları tarafından öldürüldüğünü görmek, feraha ve sevince, helal rızka, uzun ömre; gazilerle beraber savaşa gittiğini görmek, hayra; savaştan sonra memleketine döndüğünü görmek, sağlık ve selamete, muradının olmasına; sevinç ve mutluluğa; eğer rüya sahibi gurbette ise, selametle vatanına döneceğine; eğer hasta ise iyileşeceğine delalet eder.

Abdülgani Nablusi ye göre; rüyada savaşmak, ev halkının geçimlerinin sağlanması için acele etmek ve Allah'ı (C.C.) anmakla tabir olunur.

Bir rivayete göre de, rüyada savaştığını görmek, rızka ve mutluluğa erişmeye işarettir.

Savaşa gittiğini görmek ganimete, ahirette yüksek bir dereceye ulaşacağına delalet eder. Silahı ile savaşa gittiğini görmek, dünyada her cihetçe dinine bağlı olduğuna ve bütün şeriat emirlerini yerine getirdiğine delildir.

Bütün insanların savaşa katıldıklarını görmek, zafer kazanacaklarına; tek tek ellerindeki kılıçları ile düşman üzerine yürüyüp onlarla savaştıklarını görmek, o memleket halkının refah ve mutlulukları için yaşayacaklarına işarettir.

İnsanın kendisini bir cephede düşmanla savaşır görmesi, gizli düşmanlarının olduğuna ve bu sebeple üzüntü ve kedere uğrayacağına alâmettir.

Lütfen Rüyaya puan verin!
426 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi