Rüyada Mum Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Mum Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada mum görmek; sultana, şanı yüce, cömert bir çocuğa, ticarette kar ve kazanca, evliliğe yada bir hizmetçiye işarettir. da mum sultan yada şanı yüce ve cömert bir anlamına gelmektedir. Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada mum görmek, izzet ve devlete delâlet eder. Rüyada evinde mum yandığını görmek, nimet ve devlete, izzet ve şerefe işarettir. Evi içinde bir mum yandığını, bunun nuru ile her tarafın ziyadar olduğunu görmek, o sene içinde büyük bir nimetin husulüne, ticarette kâr ve kazanca delâlet eder. Rüyada yanmakta olan mumu birinin elinden aldığını gören, o zatın yüzünden izzet ve devlete erer. Mum devlet başkanına, cömert ve şöhretli çocuğa, veliye, Salih kimseye ve mürşit olan zata, yoksul için zenginliğe, bekâr için evlenmeye, günahkâr ve cahil için hidayete ermeye işaret eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) rüyada mum görmeyi şu madellerle tabir etmiştir.

 1. Melik
 2. Hakim
 3. Evlat
 4. Düğün
 5. Riyaset
 6. Ferah ve sürür
 7. Servet
 8. İlim
 9. Rahat maişet
 10. Zevce
 11. Hizmetçi

Elinde mum tutmak

Elinde bir mum tutan veya yakan bekâr erkek ise güzel bir kızla evlenmeye; bekâr bir kadın ise iyi bir erkekle nikâha ve güzel bir evlada; gurbette ise vatanına dönmeye; fakir ise zengin olmaya; tacir ise kazanç ve kârının artmasına; memur ise terfi ederek makamının yükselmesine işarettir. Birinin elinden yanmakta olan bir mum aldığını gören, o kimsenin yüzünden bir büyük ise girer ve mevki sahibi olur.

Mum tutmak veya yakmak bekâr erkek için güzel bir kızla evliliğe; bekâr bir kadın için iyi biriyle evliliğe ve çocuğa yorumlanır. Eğer rüyayı gören gurbette ise yurduna dönmeye işarettir. Yoksul biri için para kazanmaya; tüccar için ise fazla para kazanmaya ve kârının artmasına; memur ise işinde yükselmeye yorumlanır. Çevrenizdeki insanlara güvenebileceğinizi ve uğraştığınız her işte başarılı olacağınızı işaret eder. Mumu üfleyerek söndürmek, bir yakınınızın ölümü demektir.

Kirmani ye göre; Elinde yanan bir mum olduğunu ve onu birinin söndürdüğünü gören, içinde bulunduğu nimetten dolayı biri tarafından hasetlenir, elindeki yanan mumun ışığının azaldığını görmek nimet eksikliğine işarettir. Elinde yanmamış bir mum olduğunu gören az bir nimet ve devlete erer.

Danyal Aleyhisselam'a göre; elinde veya evinde yanmakta olan bir mum görmek, eğer evli ise, bir oğlu olacağına; bekâr ise evlenmeye veya bir hizmetçi almaya, eğer gurbette kimsesi varsa selametle döneceğine delalet eder. Bir yerde birçok mumların yanmakta olduğunu görmek o yer devlet başkanının adaletine, hâkimlerin insaflı kimseler olduklarına, halkın bolluk içinde bulunduklarına işarettir. Bir mescit veya medresede birçok mumların yandığını görmek, o yer halkının ilim, ibadet ve bilgi edinmekle meşgul olduklarına delildir.

Danyal Aleyhisselam'a göre; elinde veya evinde yanmakta olan bir mum görmek, eğer evli ise, bir oğlu olacağına; bekâr ise evlenmeye veya bir hizmetçi almaya, eğer gurbette kimsesi varsa selametle döneceğine delalet eder. Bir yerde birçok mumların yanmakta olduğunu görmek o yer devlet başkanının adaletine, hâkimlerin insaflı kimseler olduklarına, halkın bolluk içinde bulunduklarına işarettir. Bir mescit veya medresede birçok mumların yandığını görmek, o yer halkının ilim, ibadet ve bilgi edinmekle meşgul olduklarına delildir.

Danyal Aleyhisselam'a göre; elinde veya evinde yanmakta olan bir mum görmek, eğer evli ise, bir oğlu olacağına; bekâr ise evlenmeye veya bir hizmetçi almaya, eğer gurbette kimsesi varsa selametle döneceğine delalet eder. Bir yerde birçok mumların yanmakta olduğunu görmek o yer devlet başkanının adaletine, hâkimlerin insaflı kimseler olduklarına, halkın bolluk içinde bulunduklarına işarettir. Bir mescit veya medresede birçok mumların yandığını görmek, o yer halkının ilim, ibadet ve bilgi edinmekle meşgul olduklarına delildir.

Rüyada mumun eriyerek birikmesinden dolayı şamdanın çukur yerini görmek, meşakkat ve mihnetten sonra kavuşulacak helal mal ve rızka delâlet eder. Kirmani demiştir ki: Rüyada elinde yanmakta olan mumun söndüğünü görmek, rüy asahibinin zevcesinin vefatına işarettir.

Rüyada elinde veya evinde yanmakta olan bir mum görmek, hanımı hamile kişi için erkek bir evlada, bekar için de evlenmeye delâlet eder.

Rüyada bir memlekette birçok mumların yandığını ve etrafa ziyalar saçtığını görmek, devlet reisinin adaletine, hakimlerin insafına, yüksek makam sahiplerinin de hayırhahlığma delâlet eder.

Rüyada bir mescid veya medresede nice mumların yandığını görmek, o mahal halkının hemen hepsinin taat ve ibadet ehli olduklarına delâlet eder. Bekâr kişinin rüyada mum görmesi, evliliğe veya hizmetçiye

Etrafı aydınlatan mum, insanlara ilmi ve irfanı ile manevi tasarrufuyla faydalı olan, onların gönüllerini aydınlatan kimseye yorumlanır.

Evli kimsenin mum görmesi onun veli bir kul olmasına; Mumun eriyerek şamdanın çukur yerini doldurduğunu görmek sıkıntı ve meşakkatten sonra elde edilecek helal mala, Mumcu görmek sevinç ve ferahlığa, hidayet ve ilme, malın eksilmesine, bereketin gitmesine, hastalık yahut ağlamaya, hasta için vefata delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Şamdan.)

Güzel bir mum ışığı gördüyseniz, etrafınızdaki insanların dostluklarına güvenebileceğiniz ve elinize attığınız her işte başarılı olacağınız anlamına gelir. Kişinin umutlanacağı bir haber alacağına işaret eder.

Bekâr kimse için mum görmek, eşe işarettir. Bazen mum Salih bir kimseye işarettir. Mum görmek, cahil için hidayet; fakir için zenginliktir.

Rüyada görülen yanan lamba, kandil ve mum, hamile kadın hakkında erkek ve âlim bir çocuk doğurmasına, hasta hakkında da kocaya işarettir.

Bir kimse rüyada yanan lamba, kandil veya mumunu ıslah edip düzeltse ve ışığının fazlalaştığını görse, eğer hastası varsa iyileşir. Işığı zayıf ve az olan küçük kandil, hamile kadın için kız çocuğa işarettir.

Bazı tabirciler yanan lamba, kandil ve mum, gizli şeylerin açığa çıkmasına işarettir, dediler.

Bir kimse rüyada kendi evinin lamba, mum ve kandilini güzel ve ışıklı olarak görse, o kimsenin evinin işlerini gören kimsenin halinin düzgünlüğüne işarettir.

Evinin lamba, mum ve kandilinin ışıksız ve kuvvetsiz olduğunu görse, o evin isini gören kimsenin halinin zayıflığına ve hareketsizliğine işarettir.

Bir kimse evinin lamba, mum ve kandilinin söndüğünü görse, o evin islerine bakan kimsenin isinin karışıklığına ve kötülüğüne ve isinin güçleşmesine işarettir.

Hasta olan bir kimse rüyada kendisini mum ile gökyüzüne çıktığını, sonra yine yeryüzüne indiğini görse o kimsenin ruhunun semaya çıkmasına işarettir,

Bir kimse rüyada bir mumdan ışık aldığını görse o kimse ilim ve yüksekliğe nail olur.

Rüyada üfleyerek bir mum söndürmeye çalıştığını görse, o kimse hak üzere bulunan bir kimsenin bir iŞini iptal etmeye çalışır, ancak iptal edemez.

Gündüzün bir mum ile yürüdüğünü gören kimsenin dini kuvvetli ve yolu sir at i müstakim olur.

Geceleyin bir mum ile yürüdüğünü görse, eğer o kimse teveccüh namazı kılanlardan ise, bu namazına devam eder. Eğer teveccüh namazı kılmıyorsa, o kimse hayrette olup şaşırıp kaldığı bir isinde hidayete erişir ve maksadına nail olur. Bazen de rüya sahibi bir günah iste bulunur ve ondan tövbe eder.

Bir kimse rüyada parmakları veya azaları arasında bir mumun yandığını ve ışık yandığını görse, o kimsenin kapalı olan bir isi meydana çıkar ve bundan tatmin olur.

Hinde sönmüş bir lamba, mum veya kandil olduğunu görse, o kimse eğer vali ise isinden azledilir; tüccar ise, zarar eder; Salih bir kimse ise mali gider.

Rüyada yanmış mumu ışıksız görse, üzüntü ve kedere ve kalp katılığına işarettir. Kandil, lamba ve mumu vaktinde yakmak, yüce, şöhretli ve faydalı bir çocuğa işarettir. Bazı tabirciler, cami lamba ve kandilleri âlimlerin zenginlerine, takva sahibi ve Kur an okuyucusuna işarettir, dediler. Bir kimse rüyada mescidin lamba ve kandilinin söndüğünü görse, mescide devam eden âlim bir kimse vefat eder.

Etrafınızdaki insanlara güvenebileceğiniz ve elinizi attığınız her işte başarılı olacağınız anlamına gelir. Mumu üfleyerek söndürmek, bir arkadaşınızı ya da nızı kaybedeceğiniz anlamına gelir.

Rüyada mum görmek; güzel ve iyi bir eşle yuva kurmaya, çocuk sahibi olmaya işarettir.

Rüyada mum ışığı altında namaz kıldığını görmek, manevî makamın yüksekliğine, dinde sağlamlığa ve ibadetlerde devama delâlet eder.

Etrafınızdaki insanlara güvenebileceğiniz ve elinizi attığınız her işte başarılı olacağınız anlamına gelir. Mumu üfleyerek söndürmek, bir arkadaşınızı ya da akrabanızı kaybedeceğiniz anlamına gelir.

Rüyada mumcuyu görmek, ferahlik ve sevince hastalar için de ölüme delalet, eder. Bazan mumcuyu görmek, hidayet ve ilme, bazan da hastaliga, malin eksilmesine, bereketin gitmesine ve aglamaya delalet eder.

Lütfen Rüyaya puan verin!
112 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi