Rüyada Melek Görmek

Rüyada Melek Görmek

Meleklerden herhangi birini görmek hayra; Bir yere melek indiğini görmek, orada yaşayan insanlar için hayır ve nimete, üzüntü ve kederden kurtulmaya,

Melekle birlikte uçtuğunu görmek dünya ve ahiret mutluluğuna, Meleği insan suretinde ve temiz giyimli olarak görmek sevinç ve sürura, hayır ve berekete;

Meleği pejmürde ve kötü elbiseler içinde görmek üzüntü ve kedere, hasar ve zarara, Meleği kadın suretinde görmek bazı şeyleri eksik ve kusurlu yapmaktan dolayı makbul biri olmadığına,

Kendini melek olmuş görmek zafere, yücelik ve saygınlığa, Meleğin kendisine lanet ettiğini görmek inanç bozukluğuna ve dinde fesada, meleğin kendisiyle konuştuğunu görmek dünya ve ahirette büyük hayır ve faydalara,

Meleklerin bir kimseye selam vermesi basiret ve anlayışa, makbul amale ve güzel sonuca delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil A.S, , Yazıcı Melekler.)Güzel bir haber alacağınıza işarettir. Eğer melek size doğru geliyorsa, yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekir.

da meleklerle konuşmak veya onlardan bir şey almak, o kimsenin, şahadet mertebesine yükseleceğine; meleklerin bir yere indiğini görmesi eğer şiddet ve sıkıntı içinde iseler, kurtuluşlarına işarettir. Kabir gelen melekleri görmek, darda kalan kimsenin darlıktan kurtularak, rızk sahibi olacağına, fakirin zenginliğine veya şehit olmaya işarettir.

Rüyada melek görmek güzel bir haber alacağınıza yorumlanır. Eğer melek size doğru geliyorsa, yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekir anlamındadır. Rüyada meleklerle konuşmak veya onlardan bir şey almak, o kimsenin, şehit olacağına işaret eder. Meleklerin bir yere indiğini görmek eğer sıkıntı ve şiddet ve dert içindeyseler, kurtulacaklarına yorumlanır.

Güzel bir haber alacağınızın işaretidir. Eğer melek rüyada size doğru gelmiyorsa, yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir.

Kişinin sıkıntılarının, dertlerinin sona ereceğine işaret eder. Çok iyidir.

Bir kimsenin rüyada kendisine bir meleğin konuştuğunu veya ona bir şey verdiği görmesi, o kimsenin nail olacağı şehitlik rütbesine işarettir.

Bir kimse rüyada meleklerin halkı harpte olan bir yere indiklerini görse, muzaffer olurlar. Eğer meşakkat, sıkıntı ve mihnet içerisinde iseler, kurtulurlar.

Meleklerin ev ve dam üzerine inmesi, hastalığa işarettir. Bazen de meleklerin büyüklerinin inmesi, devlet memuruna işarettir.

Meleklerle beraber uçtuğunu veya meleklerle beraber kendisinin gökte olduğunu gören kimse, şehitliğe nail olur ve Cenabı i Hakkin inayetiyle kurtuluşa erişir.

Bir kimse rüyada meleklerin bir yerde olduklarını ve kendisinin onlardan korktuğunu görse, orada harp ve düşmanlık meydana gelir. Bir kimsenin meleklerin gökten yeryüzüne indiklerini görmesi, batıl inanışlı kimselerin zelil ve hakir olmalarına, hak üzerinde olanların muzaffer olacaklarına işarettir.

Rüyada meleklerin yeryüzüne indiklerini ve hayır ve müjdeyle ilgili sözler söylediklerini gören kimse, şehitliğe ve dünyada sevince erişir.

Bir kimse rüyada meleklerin kendisine secde, rükû ve tevazu gösterdiklerini görse, o kimsenin bütün maksat ve istekleri meydana gelir.

Dünyada rızık, iyilik ve güzel şöhrete erişir. Melekleri kadın suretinde gören kimse, Cenabı i Hak hakkında yalan söz söyler. Bir kimse rüyada meleklerin kendisini erkek bir çocukla müjdeleneceğini görse, o kimsenin âlim, salih ve murttaki bir çocuğu dünyaya gelir.

Eğer bir meleği bir şehir veya bir köy içinde görse, orada âlim ve zahit bir kimse ölür veya orada zulme bir adam öldürülür.

Bir kimse rüyada meleklere baktığını görse, o kimseye, çocuğu veya mali hakkında bir bela erişir. Rüyada ruhanî melekleri gören kimse, şeref, izzet, bereket, ticaret ve insanlar arasında şöhrete erişir. Rüyada kendisinin bir melek suretine dönüştüğünü gören kimse, izzet ve şerefe erişir.

Rüyada bir melekle güreştiğini gören kimse, rütbe ve makamından düşer, üzüntü ve kedere düşer. Meleklerin kendi evine girdiklerini görse, dininin zayıf olduğuna işarettir.

Rüyada melek olduğunu gören kimse, kâhin ve falcı bir kimse olur veya koguculukla meşgul olur. Eğer o kimse hasta ise, onun ölümüne işarettir. Bir kimse meleklerin kendisi için istiğfar ettiklerini ve onun için mağfiret talebinde bulunduklarını görse, o kimsenin din ve gidişatı güzel, mali çok olur.

Meleklerin kabristana indiklerinin görülmesi, orada Salih bir kimsenin defnedilmesine işarettir. Meleklerin sokakta görülmesi, halkın ölçü ve tartıda eksiklik yaptıklarına işarettir.

Melek suretinde olduğunu gören kimse, sıkıntı ve ıstırap içinde ise, ondan kurtulur. Şayet şerefli birisi ise, şerefi daha da artar. Bir kimse rüyada meleklerin kendisine selam verdiklerini görse, Allah (C.C.), o kimseye basiret ve anlayış ihsan eder. Ve onu güzel bir sonuca eriştirir.

Bazen melekleri görmek şahitlere, bazen de emin adamlara ve askerin önünde yürüyerek düşmanla cenk eden ve devlet başkanı tarafından gönderilen kimselere işarettir.

Bir kimse rüyada azap meleklerini bir ölü üzerine indiklerini ve onlardan korkmadığını görse, o kimsenin korktuğu yerden emin olmasına işarettir.

Azap meleklerinin ölüye selam verdiklerini ya da hayırlı bir şey vadettiklerinin görülmesi, rüya sahibinin arzusu ve isteğine kavuşmasıyla, azizlik, zenginlik, ferahlık, sevinç ve selim bir kalbe nail olmasıyla tabir edilir. Eğer o meleklerin o ölüyü korkuttuklarını, ona bugz ve gazap ettiklerini ve onu topuzlarla dövdüklerini görse, bu rüya bazen rüya sahibinin dinden irtidat etmesine veya masiyete dönmesine yahut ebeveynine asi olmasına veyahut Allah (C.C.) in o kimseye farz ve vacip kıldığı şeyi terk etmesine işarettir,

Ölü bir kimsenin, azap meleklerinin kendi yanma gelmediklerini haber vermesi, rüya sahibinin güzel gidişatına, afiyette oluşuna ve taatinin kabul edilişine ve borcu varsa ondan kurtulmasına işarettir.

Kabirde ölüye gelen meleği görmek, fakirin zengin olmasına ve boşta kalan kimsenin bir görevle vazifelendirilmesine veya bir husus için şahit olarak durdurulup şahitlik kaidelerini zayi etmesine işarettir.

Rüyada hafaza meleklerini, görmek, tanınmış âlim ve emniyetli kimselere işarettir. Bazıları da, rüyada hafaza meleklerini gören kimse müttakî ise dünya ve ahirette sevinç ve müjdeye kavuşur ve Cennete girer dediler. Müttakî değilse korku üzerinde bulunmazı lazım gelir, dediler.

Güzel bir haber alacağınıza işarettir. Eğer melek size doğru geliyorsa, yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekir.

Bir kimsenin rüyada kendisine bir meleğin konuştuğunu veya ona bir şey verdiği görmesi, o kimsenin nail olacağı şehitlik rütbesine işarettir. Bir kimse rüyada meleklerin halkı harpte olan bir yere indiklerini görse, muzaffer olurlar. Eğer meşakkat, sıkıntı ve mihnet içerisinde iseler, kurtulurlar. Meleklerin ev ve dam üzerine inmesi, hastalığa işarettir. Bazen de meleklerin büyüklerinin inmesi, devlet memuruna işarettir. Meleklerle beraber uçtuğunu veya meleklerle beraber kendisinin gökte olduğunu gören kimse, şehitliğe nail olur ve cenab-i hakkin inayetiyle kurtuluşa erişir. Bir kimse rüyada meleklerin bir yerde olduklarını ve kendisinin onlardan korktuğunu görse, orada harp ve düşmanlık meydana gelir. Bir kimsenin meleklerin gökten yeryüzüne indiklerini görmesi, batıl inanışlı kimselerin zelil ve hakir olmalarına, hak üzerinde olanların muzaffer olacaklarına işarettir. Rüyada meleklerin yeryüzüne indiklerini ve hayır ve müjdeyle ilgili sözler söylediklerini gören kimse, şehitliğe ve dünyada sevince erişir. Bir kimse rüyada meleklerin kendisine secde, rükû ve tevazu gösterdiklerini görse, o kimsenin bütün maksat ve istekleri meydana gelir. Dünyada rızık, iyilik ve güzel şöhrete erişir. Melekleri kadın suretinde gören kimse, cenab-i hak hakkında yalan söz söyler. Bir kimse rüyada meleklerin kendisini erkek bir çocukla müjdelediğini görse, o kimsenin âlim, salih ve muttaki bir çocuğu dünyaya gelir. Eğer bir meleği bir şehir veya bir köy içinde görse, orada âlim ve zahit bir kimse ölür veya orada zulme bir adam öldürülür.

Bir kimse rüyada meleklere baktığını görse, o kimseye, çocuğu veya mali hakkında bir bela erişir. Rüyada ruhani melekleri gören kimse, şeref, izzet, bereket, ticaret ve insanlar arasında şöhrete erişir. Rüyada kendisinin bir melek suretine dönüştüğünü gören kimse, izzet ve şerefe erişir. Rüyada bir melekle güreştiğini gören kimse, rütbe ve makamından düşer, üzüntü ve kedere düşer. Meleklerin kendi evine girdiklerini görse, dininin zayıf olduğuna işarettir. Rüyada melek olduğunu gören kimse, kâhin ve falcı bir kimse olur veya koguculukla meşgul olur. Eğer o kimse hasta ise, onun ölümüne işarettir. Bir kimse meleklerin kendisi için istiğfar ettiklerini ve onun için mağfiret talebinde bulunduklarını görse, o kimsenin din ve gidişatı güzel, mali çok olur. Meleklerin kabristana indiklerinin görülmesi, orada salin bir kimsenin defnedilmesine işarettir. Meleklerin sokakta görülmesi, halkın ölçü ve tartıda eksiklik yaptıklarına işarettir. Melek suretinde olduğunu gören kimse, sıkıntı ve ıstırap içinde ise, ondan kurtulur. Şayet şerefli birisi ise, şerefi daha da artar. Bir kimse rüyada meleklerin kendisine selam verdiklerim görse, Allah (c.c.), o kimseye basiret ve anlayış ihsan eder. Ve onu güzel bir sonuca eriştirir. Bazen melekleri görmek şahitlere, bazen de emin adamlara ve askerin önünde yürüyerek düşmanla cenk eden ve devlet başkanı tarafından gönderilen kimselere işarettir. Bir kimse rüyada azap meleklerini bir ölü üzerine indiklerini ve onlardan korkmadığını görse, o kimsenin korktuğu yerden emin olmasına işarettir. Azap meleklerinin ölüye selam verdiklerini ya da hayırlı bir şey vadettiklerinin görülmesi, rüya sahibinin arzusu ve isteğine kavuşmasıyla, azizlik, zenginlik, ferahlık, sevinç ve selim bir kalbe nail olmasıyla tabir edilir. Eğer o meleklerin o ölüyü korkuttuklarını, ona bugz ve gazap ettiklerini ve onu topuzlarla dövdüklerini görse, bu rüya bazen rüya sahibinin dinden irtidat etmesine veya masiyete dönmesine yahut ebeveynine asi olmasına veyahut Allah (c.c.)'in o kimseye farz ve vacip kıldığı şeyi terk etmesine işarettir, ölü bir kimsenin, azap meleklerinin kendi yanına gelmediklerini haber vermesi, rüya sahibinin güzel gidişatına, afiyette oluşuna ve taatinin kabul edilişine ve borcu varsa ondan kurtulmasına işarettir. Kabirde ölüye gelen meleği görmek, fakirin zengin olmasına ve boşta kalan kimsenin bir görevle vazifelendirilmesine veya bir husus için şahit olarak durdurulup şahitlik kaidelerin! Zayi etmesine işarettir. Rüyada hafaza meleklerini, görmek, tanınmış âlim ve emniyetli kimselere işarettir. Bazıları da, rüyada hafaza meleklerini gören kimse müttaki ise dünya ve ahirette sevinç ve müjdeye kavuşur ve cennete girer dediler. müttaki değilse korku üzerinde bulunması lazım gelir, dediler.

Rüyada Cebrail Aleyhisselami görmek, arzu ve isteklerine kavuşacağına işarettir, Mikail Aleyhisselami görenin mali ve şerefi ve itibari artar, zenginlik ve cömertlikle ün yapar. Israil Aleyhisselami görmek, hayırlı bir haber al maya, kazançlı bir yolculuğa çıkmaya, karlı bir ise başlayacağına delalet eder. Azrail aleyhisselami gören, ölüm için hazırlanmalıdır. Bu rüyayı bir hasta görürse veya görülen yerde bir hasta varsa, o hasta ölür. Azrail aleyhisselamin kendisini öptüğünü gören kimse bir mirasa konar. Meleklerden herhangi başka bir meleği görmek hayır ile yorumlanır. Bir yere bir meleğin indiğini görmek, o yer halkının bir hayır ve nimete kavuşacaklarına, gam ve kederden kurtulacaklarına delalet eder. Bir kimse meleklerle beraber uçtuğunu görse, dünyada ve Ahirette saadete kavuşur. Bir meleği insan seklinde ve iyi giyinmiş olarak görmek, sevince ve hayra; çirkin giyinmiş olarak görmesi ise, gam ve kedere uğrayacağına işarettir. Eğer melekle konuşursa çok büyük fayda görür. Meleği kadın seklinde görmek, Allah (C.C) indinde makbul olmamaya delalet eder. Kendisini melek sekline girmiş görmek, yüksek bir mevkie ulaşacağına ve dünyadaki islerinin kolaylaşacağına delildir. Kendisine tanınan bir melek vasıtası ile vahiy getirildiğini görmek, ikbal, izzet ve san ile hayır ve nimet, mal ve bolluk, kuvvet ve din kuvveti ile yorumlanır.

Lütfen Rüyaya puan verin!
276 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

3 Yorum

Büşra

Büşra

8 ay önce

Rüyamda gök yüzünde şimşekler çakıyordu. Gökyüzünde damar gibi yayılıyordu o şimşekler ve bize doğru geliyordu. Herkes kaçışıyordu evlerine saklanıyordu hani öleceklermiş gibi kıyamet kopuyormuş gibi sonra ben dışarı çıkıyorum Azrail miydi bilemiyorum yani o şimşek çakmalarına sebep olan melek insan suretindeydi adı sevgi yada sevimdi. Birini arıyor diyordu çevremdekiler. Konuşuyorduk o melekle melek olduğunu biliyorum. Beraber camiiye gidiyoruz. Yanımda eşim ve bebeğimde var. Camii hocasını başka bekleyenlerde var. hocayı bekliyoruz meleğin hocayla bir işi varmış hoca çıkıyor elinde bir tane fındık meleğe veriyor fındığı melekte alıp kızıma veriyor çok seviyor kızımı yanagını seviyor. Sonra melek hocayla konuşuyor içeride biz bekliyoruz konuşması bitiyor çıkıyoruz ordan tarlanın ortasında çiftlik gibi bir yer var herkes oraya kaçıyor saklanmak için melekle beraber oraya gidiyoruz biz çiftliğe gireceğiz meleğe " bu dünyada hakkımı girenlere ne olacak onlara cezasını ver öyle git" diyorum bana dönüp gülümsüyor ve insan suretinde olduğu için arabasına biniyor uzaklaşıp gidiyor bir süre sonra suretiyle gökyüzüne doğru kayboluyor gözden.

Burcin

Burcin

10 ay önce

Ruyamda, pencereden dışarı bakıyordum her yer karla kaplıydı ve güzel bı doğa vardı dışarıda . Baştan aşağı bembeyaz giyinmiş başında örtüsü de dahil beyazlar icindeydi. Bu bı kadındı beni gördü göz göze geldik. Evime doğru yürüyordu . Eşime bağırıyordum cama vurarak . Bu bir melek melek diye heyecanlanıyorum. Pencerenin gördüğü alandan çıkarken, meleğin baş örtüsünün açılıp saçlarının simsiyah olduğunu gördüm. Çok kısaydı rüya ama çok etkilendim anlamını merak ediyorum

Zeynep

Zeynep

2 yıl önce

Rüyamda yaşlı bir kadının hastalığından dolayı hızla yürüdüğünü kendini durduramadığı ve dua ettiğini gördüm. Ne olur şuradan öteye geçmeyeyim diye. Sonra bir anda gökyüzünden bir ışıltı indi bir melek olduğunu anladım. Açık saçlı bir kadın halindeydi. Koşmaya başladı yaşlı kadının arkasından. Sonra onu durdurdu ve onlara ben de dahil oldum başka bir kaç kadınla birlikte. Bu kadınlardan biri hamileydi ve doğumu yakındı. Yurdışında oluverdik (Güney Kore) orada günlük işcisi olarak çalışıyormuşuz. Yemek molasına girmişiz. Sofrada çorba salata var. Ama ana yemek yok. Sonra bir grup adam geldi yan tarafımıza oturdu. Onlar da fazladan biber dolması vardı çok gözümüz kaldı ama Müslüman ve Türk işci olduğumuz için vermediler. Hatta eziklediler bizi. Ama biz soframızdaki yemeklerle doyduk. Bize yetti. Sonra dinlenip uyumak için fısfıslısı bişey sıktı kadınlardan biri bize uyumaya gittik sonra mola bitti ve hızlıca işimizin başına döndük.

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi