Rüyada Kuş Görmek

Rüyada Kuş Görmek Ne Anlama Gelir?

bilinen evcil kuş görmek, evlatla yorumlanır. Meçhul kuşlar, müjdeye işarettir. Türü bilinmeyen, tanınmayan kuş, Azrail aleyhi selama da işaret eder. Bazen tanınmayan kuş görmek, nasihat ve öğüde veya rızka işaret eder. Rüyada tanınmayan bir kuşun hasta bulunan evden bir şey alıp götürdüğünü görmek, hastanın kötüleşmesine işarettir.

Rüyada Büyük Kuş Görmek

1 Bazen büyük kuş görmek, zengin kimseye, tahsildara, bilgin birine, tüccara, başkan veya yöneticiye işaret eder.

2 Rüyada büyük kuş görmek, büyük himmete, manevi seyirde ilerlemeye, yüksek derecelere işarettir.

3 Rüyada yırtıcı kuş görmek, yerdeki haşerelere işaret eder.

4 Evcilleştirilmiş yabani kuşlarla diğer eti yenen kuşlar, rızık ve menfaate işarettir.

5 Su kuşları; başkanlık ve liderliğe, özel bir göreve, deniz ve kara yolculuğuna işaret eder.

6 Rüyada bir kuşun üzerine düştüğünü görmek, misafir gelmesine işarettir.

7 Güzel sesli kuşlar, ses sanatkârlarına işaret eder.

8 Rüyada kuş sesi duymak, sesli olarak ağlamaya işaret eder.

9 Kuş kümeleri, altın ve gümüşe, debdebeli bir hayat yaşamaya işarettir.

10 Üstüne bir kuş konduğunu gören kimsenin, arzusu yerine gelir.

11 Kuşun üstünden uçup gittiğini görmek, bu yorumun tersidir.

12 Bir kuşun başının üstüne konduğunu gören kimse, menfaat temin eder.

13 Rüyada taşla kuş vurduğunu görmek, teşebbüs ettiği işte muvaffak olmaya işarettir.

14 Rüyada gökten inen bir kuşun camiye girdiğini ve oradan bir küçük taş alıp uçtuğunu görmek, cami cemaatinden birinin veya bu caminin bulunduğu yerdeki iyi kimselerden birinin helâk olmasına ya da hasta olan muhterem bir kimsenin ölümüne işarettir.

15 Gökten inen kuş, bir kiliseden küçük bir taş alıp uçsa, isyankâr birinin büyük bir musibete uğramasına veya ölmesine işarettir.

16 Gökten inen kuş, küçük çakıl taşını rüyayı görenin evinden veya bilinmeyen bir yerden alarak uçsa, rüyayı görenin veya başka birinin çocuğu hastalanır.

17 Gökten inen bir kuşun, ufak taşları toplayarak rüya sahibinin üzerine attığını görmesi, hayır ve menfaate, iyi bir eğitim görmeye ve ilim öğrenmeye işarettir.

18 Rüyada ebabil kuşlarının veya bilinmeyen kuşların düşman üzerine kızgın taşlar attığını görmek, Allah'ın (c.c) yardımıyla zafer bulmaya; bu kuşların halkın üzerine taş attığını görmek, oraya inecek bir azaba işarettir.

19 Rüyada güzel kuş görmek, iyi ve sevindirici habere; çirkin kuş, kötü ve üzücü habere işarettir.

20 Kuşların başına konduğunu görmek, liderliğe, bir işin başına getirilmeye işarettir.

21 Bir kuşla konuştuğunu görmek, izzet ve itibar kazanmaya işarettir.

22 Elinde bir kuşun öldüğünü gören kimse, sıkıntıya düşer, üzülür.

23 Kuşu arkasına yüklendiğini görmek, üzüntü ve kedere işarettir.

24 Bir kuşun gözünü oyduğunu görmek, bir şahıs yüzünden maneviyatını bozmaya işarettir.

25 Rüyada bir yerde kuşların ötüştüğünü görmek, o bölge halkı için musibete işarettir.

26 Bir yerde değişik türde muhtelif kuşlar görmek, o bölgeye yabancı askerlerin geleceğine işaret eder.

27 Rüyada herhangi bir su kuşuna sahip olduğunu görmek, hayır, başkanlık ve murattır.

28 Rüyada su kuşu görmek, diğer kuşlardan iyidir.

29 Su kuşunun tüyü, eti ve kemiği, makam ve şerefe işarettir.

30 Bir yere evcil bir kuşun konduğunu görmek, müjdeye işarettir.

31 Bir yere baykuş konduğunu görmek, üzücü bir duruma işarettir.

32 Bir kuşun baş, omuz ve diğer azaların üzerinde görülmesi, insanın ameline, yapıp ettiklerine işaret eder.

33 Rüyada beyaz kuş görmek, iyi ve temiz işe; alaca ve kül rengi kuş görmek, karışık işe; siyah kuş görmek, kötü işe işarettir.

34 Eşi hamile olan birinin, üzerine konan kuşun kanadının kırık olduğunu veya kendinin bu kuşun kanadını kırdığını görmesi, doğacak çocuğun uzun ömürlü olmasına; kuşun uçup gitmesi, çocuğun kısa ömürlü olmasına işarettir.

35 Başın üzerinde kuşların uçtuğunu görmek, reislik makamına veya herhangi bir yöneticiliğe işarettir.

36 Gökten bir kuşun inerek yanma geldiğini görmek, sevinçli bir habere veya müjdeye işarettir.

37 Rüyada kuş gagası görmek, yaygın şöhrete işarettir.

38 Kuşkanadı, mala, kıymetli şeye, makam ve rütbeye, elbiseye, kılıca, ustura, hançer veya süngüye işarettir.

39 Rüyada kuşkanatlarına sahip olduğunu görmek, kudret ve itibara, çok büyük hayırlara işarettir.

40 Üzerine bir kuşun pislediğini görmek, yeni bir elbiseye işarettir.

41 Kuş pisliği görmek, mala işarettir.

42 Rüyada akbaba ve diğer büyük kuşlardan birinin üzerine pislediğini görmek, devlet başkanı, başbakan veya devlet ileri gelenlerinden birinin görevden alınmasına işarettir.

43 Bir kuşun ağzıyla yavrusunu beslediğini görmek, darlık çekmeye veya sevimsiz şeyleri gizlemeye yahut kötü bir şey yapmaya işarettir.

44 Yırtıcı kuşun pençesini görmek, hasmına galip gelmeye işarettir.

45 Kuş rüyası için, rüyada hangi kuş görüldü ise o maddeye de bakılmalıdır.

46 Rüyada Kuş Görmek, Türü bilinmeyen ve tanınmayan kuş Azrail Aleyhi selama; nasihat ve öğüde, rızka, Tanınmayan kuşun, hasta bulunan evden bir şey alıp götürmesi hastanın vefatına, Büyük kuş zengin kimseye, tahsildara, âlime, tüccara, başkan ve yöneticiye, Yırtıcı kuş yerdeki haşerelere, evcilleştirilmiş yabani kuş ve diğer eti yenen kuşlar rızık ve menfaate, Güzel kuş güzel ve sevindirici habere, çirkin kuş kötü ve üzücü habere,

47 Su kuşları riyasete, özel vazifeye, deniz ve kara yolculuğuna, Kuşun insanın üzerine düşmesi misafir gelmesine, Kuşun baş, omuz ve diğer azaların üzerinde görülmesi kişinin ameline; beyaz kuş iyi ve temiz işe, alaca ve külrengi kuş karışık işe, siyah kuş kötü işe, Eşi hamile olan adamın üzerine konan kuşun kanadını kırması doğacak çocuğun uzun ömürlü olmasına,

48 Kuşun uçup gitmesi çocuğun kısa ömürlü olmasına, Güzel sesli kuşlar ses sanatkârlarına, normal kuş sesi sesli olarak ağlamaya, Kuş kümeleri saltanata, altın ve gümüşe, Başın üzerinde kuşların uçması reislik yöneticiliğe, Gökten bir kuşun inerek insanın yanına gelmesi sevinçli haber yahut müjdeye, Kuşun gagası yaygın şöhrete, Kuşkanadı mala, kıymetli şeye, makam ve mevkie, elbiseye, kılıca, bıçak ve süngüye,

49 Üzerine kuşun pislemesi elbiseye, Akbaba ve diğer büyük kuşların bir kimsenin üzerine pislemesi meliklerin ve devlet adamlarının düşmesine, Kuş tuzağı yitiğin bulunmasına, ümit kesilen şeyin gerçekleşmesine, kaçak kimsenin yakalanmasına, Kuşun, yavrusuna ağzıyla yem vermesi kötü işlere, darlığa ve zina yapmaya, Kuş yuvası, insanlar

50 Rüyada kuş görmek mutluluğun ve bereketin simgesidir. Yaralı bir kuş, dertli günlerin geleceğinin habercisidir.

51 Havada uçuşan kuşlar, mutluluğun ve bereketin simgesidir. Yaralı bir kuş, sıkıntılı günler geçireceğiniz anlamına gelir.

52 Genel anlamda rüyada kuş görmek haberdir. Kişinin güzel haberlerle sevinç yaşayacağına işaret eder.

Lütfen Rüyaya puan verin!
2060 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi