Rüyada Köprü Görmek

Rüyada Köprü Görmek

Rüyada köprü görmek yiğitlik, saltanat, hayır ve murada ermek demektir. köprü dünya hayatına, cinsi münasebete, evin hanımına, üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Rüyada görülen köprü iş bitiren, iyiliksever anlamına gelir. Köprü doğru yola, ilme, hidayete, insanı dünya bataklığından kurtaran salih amellere; eza ve cefası sırtlanan kimseye delalet eder. Bu bağlamda ana ve babaya, eş ve dosta; sözünde durmaya, zenginliğe yahut uzun ömre işaret etmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Rüyada Köprü Görmenin Anlamı ve Yorumu

Köprüden geçmek muradına ermeye, hayırlı sonuçların meydana gelmesine delalet eder.

Rüyada köprü bazı sıkıntıların üstesinden geleceğinize yorumlanır.

Sponsorlu Bağlantılar

Köprüden sorunsuz geçmek, birtakım zorlukların üstesinden geleceğinizin işaretidir. Eğer köprü yıkılıyorsa, etrafınızda düşmanların bulunduğunun işaretidir.

Bir akarsuyun üstündeki köprü çok iyidir. Kişinin geleceğinin çok iyi olacağına işaret eder.

Birtakım zorlukların üstesinden geleceğinize işarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir başka rivayete göre de: Rüyada köprü görmek, şüpheye ve dünyaya işarettir. Bazen köprü, zevceye. Bazen de üzüntü, keder ve sıkıntıları gidermeye işarettir.

Köprü görmek, geçitle yorumlanır. Rüyada bir köprüde bulunduğunu, fakat geçemediğini görmek, sevdiği halde bir kadınla, kadınsa bir erkekle evlenemeyeceğine, geçtiğini görmek ise, evleneceğine delalet eder. Köprüden geçerken ortasında bulunmak, evliliğinin yürümediğine; köprüden düşmek ise bir müddet sonra esinden ayrılacağına işarettir.

Rüyada Köprü Görmek

Tastan yapılmış bir köprü görmek aile bağlarının sağlamlığına; tahta bir köprü ise, iğreti bir anlaşma ile kurulan evliliğe delalet eder. Ibni Sirin e göre; köprü, dünya ile ahiret arasında insanların durumunu belli eden bir geçitle tabir olunur. Seyit Süleyman Hüseyini Hazretlerine göre; üzerinden kerametle düşmeden geçilen köprü, insani doğruca cennetin kapısına götürür. Bir rivayete göre, köprü, uzun ömre veya vaadini yerine getirmemeye de delalet eder. Bir köprüden geçerken, ortasında tanımadığı bir kişi ile karşılaştığını ve onunla konuştuğunu görmek, beklediği müjdeli bir haberi alacağına veya bir alacağını tahsil edeceğine işarettir. Tarihi bir köprüden geçtiğini gören, murada erer. Birkaç gözlü tas bir köprüden geçmek, doğru yolda olduğuna ve Hakk Teâlâ katında makbul bir kişi sayıldığına delalet eder.

Cabir ül Magribi ye göre; rüyada köprü görmek, doğru yol ile tabir olunur. Sırat köprüsü de doğru bir yoldur. Bu yolda, hiçbir engele kapılmadan yürüyüp geçmek, hidayete ulaşmak demektir.

Ebu Sait El Vaiz, köprüyü sırat köprüsü ile kıyaslamaktadır. Bir köprüden geçerken, altından su geçmediğini görmek, günahlarının çok olduğuna ve tövbe etmesi gerektiğine; köprü altından bol suların aktığını görmek, büyük sevaba nail olduğuna işarettir.

Bir köprüden geçerken, köprünün yıkıldığını fakat kendisine bir zarar gelmediğini görmek, o yere bir musibet veya hastalık veya sel veyahut zelzele gibi bir felaket geleceğine; fakat kendisinin bunlardan bir zarar görmeyeceğine; köprü yıkılırken kendisinin de Buya yuvarlandığını görmesi, o afetten kendisine de büyük bir felaket geleceğine delalet eder. Bir köprü yaptığını görmek, büyük bir hayır işlediğine; bir köprü yapıp tam anlayamadığını görmek, ömrünün kısalığına işarettir. Köprüyü birçok ustaların yaptığını, kendisinin bu yapıma sadece yardım ettiğini görmek, bir hayır derneğinde hayır için çalıştığına ve bundan büyük sevap kazandığına delalet eder. Bir köprünün yanlarında bulunan demir parmaklıkları boyadığını görmek, isinde kar ve bereketin artacağına delildir.

Rüyada Köprü Görmek Diğer Tabirleri

Cafer i Sadik a (ra) göre; köprü rüyası, beş şekilde yorumlanır; Doğru yol, dürüstlük, geçit, tehlike ve ev halkı. Salimi ye göre: Rüyada köprü ve kemer görmek, hayra delalet eder. Kirmani ye göre bir köprü veya kemerin üzerinden geçtiğini gören paraya, şöhrete ve her isteğine erer. Bir rivayete göre. Köprü veya kemerin üzerinden geçmek, korku ve endişeden kurtulmaya işarettir.

Rüyada köprüye binmek, hayvana binmeye işarettir. Eğer köprüler kiremitten yapılmış ise, zulüm sebebiyle şehir halkının durumlarının bozulmasına işarettir. Köprü, zenginliğe, uzun ömre yahut hastalığa ya da ahdini yerine getirmemeye işarettir. Köprü, insanların kendisiyle is ve ihtiyaçlarına eristikleri lüzumlu bir zattır. Köprüyü geçtikten sonra karşı tarafta varılacak yer. Hoşlanılmayacak bir yerse, bu rüyada hayır yoktur. Rüyada padişahların eserlerinden olan bir köprüden geçtiğini gören kimse büyük bir mala erişir ve evlenir.

Meçhul köprü dünyaya işarettir, özellikle şehirle, şehrin sahrası arasında olursa. Bazen köprü, gemiye, bazen de sırat köprüsüne işarettir. Eğer rüyayı gören yolcu ise, o kimsenin yolculuğunun nihayet bulmasına işarettir. Köprüyü geçtiğinde bolluk, otluk ve sulak bir yere giriyorsa. O kimse, menfaat ve mala erişir. Köprüyü geçtikten sonra mescit bulunan bir yere geçerse, o kimse yolculuğunda muradına erişmeye, hacca gitmeye, han ve dergâh gibi hayırlı yerleri ihya etmeye muvaffak olur. Rüyada kendisinin köprü olduğunu gören kimse, saltanata ve kuvvete erişir. Ağaç köprüden geçtiğini gören kimse, münafık bir kavme karışır. Rüyada köprü, doğru yoldur.

Bazen rüyada köprü görmek, ilim, hidayet, namaz, oruç ve dünyanın sıkıntı ve meşakkati ve ahiretin korku ve azabından kendisini kurtaracak her şeyine işarettir. Bazen aza ve cefayı yüklenen kula yahut ihtiyaçla karşılayan kapıcı gibi kimseye işarettir. Bazen de köprü, mal, zevce, ana ve babaya işarettir. Her köprünün tabiri durumuna göredir. Cadde üzerindeki köprü aşağısına göre saltanat sahibi bir kimseye işarettir. Köprü küçük olursa kapıcı ve askerin reislerine işarettir.

Paylaşmak İstermisin?

Lütfen Rüyaya puan verin!
209 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Yorum Ekle

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi