Rüyada Kamış Görmek

Rüyada Kamış Görmek

sında yanında birçok kamış olduğunu gören zahmetle bir şey elde eder. Bir kamışlıkta olduğunu gören, kaba ve hayırsız kişilerle birlikte olur. Elinde bir kamış olup buna dayandığını görenin rızkı azalmıştır. Kamıştan yapılan şeyler hizmetçilerle tabir olunur. Kamıştan yapılan masuralar almak, mal ve menfaattir. Kamıştan yapılmış sepet hizmetçiye delalet eder. Salimi ye göre; kamış, kötü insanlara yorumlanır. Rüyada elindeki bir kamışa dayanarak durduğunu görmek: Ömrünün çok az kaldığına; fakir olup öleceğine işarettir. Rüyada kalem yapılan kamışlardan görmek, birisi ile mahkemelik olduğuna ve gösteriş meraklısı bir kişi olduğuna delalet eder. Bazı yorumculara göre; rüyada kamış görmek, ser ve sıkıntı meydana gelen kötü bir mala, bir eşyaya işarettir. Rüyasında kamıştan yapılmış bir çardak görmek, üzüntü ve kederden kurtulma ve bol geçime delalet eder. Cabir el Magribilye göre; kamış sırların meydana çıkmasına yalan sözlere ve gösterişe de delildir. Rüyasında gördüğü kamışın kıymetli madenlerle kaplandığını görmek, rüya sahibinin dünyada elde edeceği kıymetli mallara, zenginliğe işarettir. Bu kaplı kamışlarla bir ev yaparak içine girip oturduğunu görmek, bütün ev halkı ile cennete girerek, cennet köşkünde yaşayacağına delalet eder. Rüyada seker kamışı görmek, rızk darlığına delildir. Bu rüya sahibinin dünyada geçimini zor sağlayacağına işarettir. Abdülgani Nablusi'ye göre; rüyada seker kamışı görmek, temiz ve şerefli bir hayati sürdürmeye, esaslı bir tevhit ilmine veya oruç ve namaz gibi dini vecibeleri yerine getirmeye yahut da büyük bir devlet adamına hizmetle yorumlanır. Rüyada tarlasında bulunan kamışın yere yatık olarak görülmesi, o yerin yıkılmasına ve orada yaşayanların günahlarının meydana çıkmasına delalet eder. Rüyada kamış görmek, Ibn i Kesir in rivayetine göre, elinden giden bir malin tekrar geri gelmesine delildir. Rüyasında kamış üzerindeki boğumları saydığını görmek, o boğumların sayısı kadar yıl ömrü kaldığına ve bir rivayete göre de evlenerek nikâhlanmasına delalet eder. Rüyadan bir kamışın soyulup kabuklarından ayıklandığını görmek, eğer tutuklu ise tahliye edileceğine; bir isten çıkarılmış ise tekrar isine döneceğine işarettir. Rüyada seker kamışı çiğneyerek balını emdiğini görmek, ümit ettiği bir şeyi elde edeceğine; emdiği bal olmayıp acı bir su olduğunu görmek, bu rüyanın aksi ile yorumlanır. Rüyada seker kamışını süzerek suyunu çıkardığını gören, ucuzluk ve bolluk içinde yasar. Bazı yorumculara göre de, seker kamışı, cimri kimselerden koparılan menfaatlerle tabir olunur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada kamış görmek, rezil insanlara ve kötü söze işarettir. Bir kimse dinde bulunan bir kamışa dayandığını görse, o kimsenin ömründen az bir müddet kaldığına ve fakirleşip ihtiyaç içerisinde öleceğine işarettir. Kamış, dinsiz ve vefasız iktisatlı bir kimseye işarettir. Kalem yapılan kamışı görmek, özentiye, mahkemeleşmeye ve gösteriş için amel etmeye işarettir. Bazen kalem kamışını görmek, ser ve sıkıntı ile meydana gelen kötü bir mala, eşyaya yahut Iran tarafından gelecek hediyeye işarettir. Şekerkamışı, zahmet ve meşakkatle kazanılan rızka, bazen sokakta veya kamışın görüldüğü yerlerde kavgaya işarettir. Bazen de şekerkamışı, temiz ve şerefli bir nesle veya her hayrın asil ve esasi olan ""ilmi Tevhit"" e yahut oruç ve namazın vaciplerini yerine getirmeye işarettir.

Rüyada kamış görmek, rezil insanlara ve kötü söze işarettir. Bir kimse elinde bulunan bir kamışa dayandığını görse, o kimsenin ömründen az bir müddet kaldığına ve fakirleşip ihtiyaç içerisinde öleceğine işarettir.

Vefasız, inançsız, cimri ve rezil insana, Bir kamışa yaslanmak kısa ömre, iğreti dostluklara ve yoksulluğa, Kendisinden kalem yapılan kamış şöhrete, silahların susmasına, güzel sanatlara ve edebi metinlere delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Şekerkamışı, Saz Sazlık.)

Rüyayı görenin hiç ummadığı bir anda yakınları karşısında zor ve küçük duruma düşebileceğine işaret eder. Sinsilik, dalavere, aldatılma olarak yorumlanır.

Lütfen Rüyaya puan verin!
23 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi