Sitede 5546 kişi varçok bulutluAğrıÇok bulutlu15.5°C

Rüyada Deve Görmek

Rüyada deve görmek yolculuğa, kadri yüce bir kimseye, deveye binmek bekâr kimse için evlenmeye, evli kimse için hacca yahut rızka işarettir. Rüyada deveyi kendi bahçe vey...

Rüyada Deve Görmek

Rüyada deve görmek yolculuğa, kadri yüce bir kimseye, deveye binmek bekâr kimse için evlenmeye, evli kimse için hacca yahut rızka işarettir.

Rüyada deveyi kendi bahçe veya duvarında görmek, hayır, bereket ve sevince işarettir. Başarı, Kısmet, para, murattır. Deve çölde görülürse umulmayacak kadar büyük zenginliktir. Yere çöken deve bütün sorunların biteceğine işaret eder.

Bir başka rivayete göre de: Bir kimsenin rüyada dişi develere sahip olduğunu görmesi, otorite sahibi olmaya işarettir. Dişi deveye sahip olduğunu görmek, akıbetin güzelliğine, din ve dünyaca selamete işarettir.

Rüyada devenin kendine binmesi birinden eza ve cefa görmeye, Bir şehirdeki birçok deve Sel baskınına, sahrada görülen birçok deve yağmura işaret eder.

Rüyada Deve ile uğraşmak kavga etmeye, hastalığa, Dişi devenin etiş kadın tarafından gelecek dünyalığa, , Develerin kavgası saltanat mücadelesine, Devenin dar bir yerden geçmesi bidat işlemeye, Deveci vali yahut komutana, kaptana ve araç sürücüsüne delalet eder.

, deve yünü helal maldır.

Danyal Aleyhisselama göre: Rüyada kızgın bir deve görmek asil bir erkeğe delalet eder. Rüyasında kendi malı olan birçok develeri otlattığını gören, bir yere Amir olur ve sözü geçer. Rüyada deve kadın hizmetçiye de delalet eder.

Devenin cesedinden kan aktığını görmek, mutluluk ve nimete; yularından tutup bir deveyi götürdüğünü görmek, bir kişi ile düşmanlığa; bir kadının deveye binmiş ve istediği yere sürdüğünü görmek, evleneceğine ve kocasının kendisine saygılı ve itaatli olacağına; devesinin başka bir deveyi çektiğini görmek, devlet büyüğünden mal ve nimet alacağına; deve derisi görmek, fayda bulacağına; bir rivayete göre mirasa konacağına delalet eder.

Dişi bir devenin etini dağıttığını görmek, karının malını israf etmeğe; devesini sağdığını görmek, devletten mal veya para alacağına; devenin memesinden Bal sağdığını görmek, helal mala; bir yere birçok develerin girdiğini görmek, etrafının düşmanla çevrili olduğuna; devenin üzerine bastığını görmek, korkuya düştüğüne; eğer memur veya isçi ise, isinden atılacağına işarettir.

Rüyada kendi üzerine devenin bindiğini gören, hüzne kapılır. Bir deveyi muvakkaten aldığını gören hasta olur ve çabuk iyileşir. Bir deve ile uğraştığını gören, düşmanı ile çarpışır.

Bir rivayete göre akrabasından biri ölür. Bir deveyi zapt ederek yola getirdiğini gören, düşmanına üstün gelir. Evinde bir deve olduğunu gören, eğer hasta ise iyileşir, bir rivayete göre de, ev halkı bir nimete kavuşur.

Evinde kesilmiş bir deve görmek, o evin ev sahibinin üzülmesine işarettir. Evinin kapısında çökmüş bir deve gören, eğer hastası varsa, ölür. Erkek devenin dişi develeri kovaladığını görmek, zalim bir devlet adamına, düşmana veya halka zarar veren sele delalet eder.

Rüyada bir devenin sıyamayacağı derecede dar bir yerden, de ve ile geçtiğini görmek, alışılmadık bir isi yapmaya; bir dişi devenin bir yere girdiğini görmek, fitneye; deveyi sağmak, kadınlardan mal geleceğine; dişi devesinin kaçtığını görmek, esiyle arasının bozulacağına delalet eder.

Ebu Sait El Vaiz e göre: rüyada deveye binmek hacca gitmeye; yolda deveden inmek yolculuk sırasında hasta olup yolculuğa devam etmemeğe; deveden düştüğünü görmek, tehlikeye; iki devenin kavga ettiklerini görmek, düşmanı varsa, aralarında kavga çıkacağına işaret eder.

Ebu Said elvaiz demiştir ki, rüyada deveye binmek hacca gitmeye, yolda deveden inmek, yolculuk esnasında hasta olup sefere gidememeye işaret eder, demiştir. Deveden düştüğünü gören, tehlike ve hatalı bir ise düşer, iki devenin kavga ettiğini görmek, iki devlet başkanının savaş edeceği manasına gelir.

Rüyada azgın deve görme, ayrıca şehvet, aşırı hırs ve kindarlık gibi çirkin huylara işaret eder.

Rüyada deve otlatmak

Danyal (A.S.) göre: Rüyada develeri otlatan eğer ehilse emri ve hükmü geçerli bir vali olur. Şayet bu vazifeyi yapacak güçte değilse bile Rüya çok hayırlıdır.

Rüyada develeri otlatmak, derecenin yükselmesine, yine merada deve otlatmak bekâr için evlenmeye, fakir için ele geçecek rızka delâlet eder.

Rüyada develeri toplu halde otlattığını görmek, şanlı ve büyük kimseler nezdinde yüksek mevkiye ve onlar eliyle gelecek mala ve menfaata delâlet eder.

Rüyada deve sürüsü görmek

Kirmanî ye göre: bir yerde birçok develerden oluşan bir sürü görmek, düşmanların toplandığına veya bir sel geleceğine veya bir hastalık çıkacağına işaret eder.

Eğer develer Buğday veya Arpa yüklü ise, bu selden hayır ve rızk hâsıl olacağına delildir. Bir şehirdeki birçok deve sel baskınına, sahrada görülen birçok deve ise yağmura işarettir. Rüyada katar halinde deve görmek, kış mevsiminde yağmura işarettir.

Rüyada deveye binmek

Deveye binmek bekar için evlenmeye, evli için hacca gitmeye veya rızka işaret eder. Ebu Sait El Vaiz'e göre: Rüyada deveye binmek hacca gitmeye işaret eder.

Es Salimi'ye göre; rüyasında kimin olduğunu bilmediği bir deveye bindiğini gören, uzak bir yolculuğa çıkar.

Halid ül Isfahanî'ye göre: Rüyasında deveye bindiğini gören, büyük bir şerefe nail olur.

Bir kadının deveye bindiğini görmesi, evlenmesi ile yorumlanır. Eğer kadın evli ise hayırdır. Eğer kocası gurbette ise döner.

Rüyada deveye binip süratle yürüdüğünü gören, sefere çıkar. Rüyada dişi deveye ters bindiğini görmek, eşiyle ters münasebete delalet eder.

İbni Sirin'e göre: Rüyasında deveye binmiş olarak gittiğini gören, yolculuğa çıkar; deve üzerinde döndüğünü gören, kedere ve düşünceye kapılır; deveden indiğini gören hasta olur, sonra iyileşir.

Deveye binmiş olduğu halde yolunu kaybedip bilmediği yerlere gittiğini gören, şaşkınlığa düşer.

Rüyada deve bulmak

İbni Sirin'e göre Rüyasında bir dişi deve bulduğunu gören, evlenir. Eğer o dişi devenin bir de yavrusu varsa, aldığı kadından bir çocuğu olur.

Sahrada veya çölde bir çok başı bos develer bulduğunu görmek, yükseleceğine ve sözlerinin geçerli olacağına tabir edilir. İki deve bulduğunu görmek, bir itibarlı insandan menfaat bulacağına, bir dişi deve bulduğunu veya ona bindiğini görmek asil biriyle evlenmeye tabir edilir.

Rüyada deve almak

Rüyada evine bir deve aldığını görmek, kazançlı bir ticarete işarettir. Bir deveye sahip olduğunuzu görmek, para durumunuzun iyileşeceğini ve elinize para geçeceğini belirtir.

Rüyada devenin saldırması
Bazı sorunlarla karşılaşacaksınız anca sabrederseniz ve yılmazsanız bu sorunları aşabilirsiniz demektir.

Rüyada deve sütü görmek
Rüyada deve sütü görmek, servete, bolluk ve bereket olarak tabir edilir. Deve sütü bolluk ve berekete, dişi devenin sütünün memesinden aktığını görmek, berekete işarettir.

Rüyada görülen deve sütü, toplu mala delâlet eder. Devenin yoğurdu ise, üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada deve sütü içmek
Deve sütü içtiğini görmek, hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa işarettir. Rüyüda dişi deveden süt emdiğini görmek, mal, nimet ve rızka işarettir.

Nablusî demiştir ki: Yeni doğmuş devenin sütü din fıtratıdır. Bu nedenle rüyada yeni doğmuş devenin sütünden içmek veya deve memesinden emmek emmen kimse, o kimsenin yaratıldığı İslâm fıtratında namaz kılmasına, sebat etmesine, oruç tutmasına, zekât ve sadaka vermesine işaret eder.

Rüyada deveyle konuşmak
Bir devenin kendisiyle konuştuğunu görmek, herkesin şaşıracağı bir yerden hayır ve menfaat göreceğine tabir edilir.

rüyada deve pisliği görmek
Deve pisliği, rüyada deve boku görmek mal demektir.

Rüyada deve yavrusu görmek

Deve yavrusu çocuktur. Devenin yavrusu olması bir çocuğu olacağına, malının artmasına yahut muradının olacağına işarettir.

Molla Cami'ye göre Rüyada deve yavrusu görülmesi, şerefli bir çocuğa yorumlanır. Kişinin rüyasında yanında deve yavrusu oldugunu görmesi, erkek bir çocuğu olacağına yorumlanır.

Yine rüyada deve yavruları görmek bereketli mal demektir. Bazı tabirciler, deve yavrusu ve bütün hayvan yavrularına dokunmak üzüntü, meşguliyet ve kedere işaret eder, dediler.

Lütfen Rüyaya puan verin!
6 kişi puan verdi. Ortalama puan: 7
yorum ekle
Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi