Rüyada Deve Görmek

Rüyada Deve Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada deve görmek yolculuğa, kadri yüce bir kimseye, başarıya, kısmete, paraya ve murada ermeye yorulur. sında deveyi kendi bahçe veya duvarında gören kimse için, hayır, bereket ve sevince işarettir. Deveye binmek bekâr kimse için evlenmeye, evli kimse için hacca yahut rızka işarettir.


1- Rüyada Deve Sürüsü Görmek

İslami rüya tabirlerinde Kirmani demiştir ki: Kalabalık deve sürüsü görmek; düşmanın toplanmasına, sel baskınına yahut bir hastalık çıkmasına delalet eder. Bu deve sürüsü buğday, gibi yiyeceklerle yüklü iseler, anılan su baskını hayra ve menfaate işarettir. Rüyada develer görmek farklı prensipler ve davranışlar edinerek diğerlerini etkileyeceğiniz, ama arkadaşlarınıza bunun soğuk geleceği anlamındadır.

Rüyasında Sürüyle Develer Görmesi


2- Rüyada birçok deve görmek

Bir şehirdeki birçok deve sel baskınına, sahrada görülen birçok deve ise yağmura işarettir. Rüyada katar halinde deve görmek, kış mevsiminde yağmura işarettir. Bir yere birçok develerin girdiğini görmek, etrafının düşmanla çevrili olduğuna yorulur.

Rüyada Bir Çok Deve Görülmesi


3- Rüyada deveye binmek

İbn-i Şirin diyor ki: Rüyasında deveye binip sür'atle gittiğini gören, yolculuğa çıkar. Bindiği deveyle yolunu kaybeden, bilmediği yollara giden; dalalete ve şaşkınlığa düşer. Rüyada devenin kendine binmesi birinden eza ve cefa görmeye ve hüzne yorulur.

Deveye binmek bekar için evlenmeye, evli için hacca gitmeye veya rızka işaret eder. Rüyasında kimin olduğunu bilmediği bir deveye bindiğini gören, uzak bir yolculuğa çıkar. Rüyada peygamber devesin görmek, yakın bir memlekette tertiplenen bir geziye katilacaginiza veya iş hususunda oralardan gelen bir heyeti kabul edeceginize isarettir. Zengin olacaksınız.

rüyada deveye binmek

Bir kadının deveye bindiğini görmesi, evlenmesi ile yorumlanır. Eğer kadın evli ise hayırdır. Eğer kocası gurbette ise döner.

Deveye binmiş olduğu halde yolunu kaybedip bilmediği yerlere gittiğini gören, şaşkınlığa düşer.


4- Rüyada deve üzerinde dönmek

Deve üzerinde dönmek sıkıntıya, kedere, derin düşüncelere delalettir. Deveden inmek şifası olan bir hastalığa yakalanmaktır. Rüya sahibi bir müddet sonra iyileşir.


5- Rüyada deve götürmek

Yularından tutup bir deveyi götürdüğünü görmek, bir kişi ile düşmanlığa; bir kadının deveye binmiş ve istediği yere sürdüğünü görmek, evleneceğine ve kocasının kendisine saygılı ve itaatli olacağına işaret eder.


6- Rüyada deve çekmek

Devesinin başka bir deveyi çektiğini görmek, devlet büyüğünden mal ve nimet alacağına delalet etmektedir.

Rüyasında deve çekilmesi görülmesi


7- Rüyada Deve Beslemek

Rüyasında kendine ait develeri otlatan eğer ehilse emri ve hükmü geçerli bir vali olur. Şayet bu vazifeyi yapacak güçte değilse bile rüya çok hayırlıdır.


8- Rüyada deve almak

Rüyada deve aldığını görmek, otorite sahibi olmaya işarettir. Dişi deveye sahip olduğunu görmek, akıbetin güzelliğine, din ve dünyaca selamete işarettir.Bir deveyi muvakkaten aldığını gören hasta olur ve çabuk iyileşir.

Evine deve alınması, kazançlı bir ticarete işarettir. Bir deveye sahip olduğunuzu görmek, para durumunuzun iyileşeceğini ve elinize para geçeceğini belirtir.


9- Rüyada devenin saldırması

Bazı sorunlarla karşılaşacaksınız anca sabrederseniz ve yılmazsanız bu sorunları aşabilirsiniz demektir.


10- Rüyada devenin üzerine basmak

Korkuya düşmeye; eğer memur veya isçi ise, işinde sıkıntılar çekeceğine işarettir.


11- Rüyada dişi deve görmek

Dişi bir deve bulan evlenir. Şayet bulduğu devenin yavrusu varsa, bu evlilik çocuklu bir kadınla olur. Dişi devenin görülmesi umduğunuz şeyi elde edeceğinize alamet eder.


12- Rüyada deve yavrusu görmek

Bazı tabirciler için deve, cariyeye delalet eder. Devenin yavrusu varsa, rüyayı gören bir evlat sahibi olur. Malı artar yahut arzusu yerine gelir. Deve yavrusu çocuktur. Devenin yavrusu olması bir çocuğu olacağına, malının artmasına yahut muradının olacağına işarettir. Rüyada deve yavrusu görmek, serefli bir çocuga isarettir. Yaninda deve yavrusu oldugunu gören kimsenin, erkek bir çocugu olur. Bazi tabirciler, deve yavrusu ve bütün hayvan yavrularina dokunmak üzüntü, mesguliyet ve kedere isaret eder, dediler.

Deve Yavrusu Rüya Tabiri

Molla Cami'ye göre Rüyada deve yavrusu görülmesi, şerefli bir çocuğa yorumlanır. Kişinin rüyasında yanında deve yavrusu olduğunu görmesi, erkek bir çocuğu olacağına yorumlanır.

Yine rüyada deve yavruları görmek bereketli mal demektir. Bazı tabirciler, deve yavrusu ve bütün hayvan yavrularına dokunmak üzüntü, meşguliyet ve kedere işaret eder, dediler.


13- Rüyada deve bulmak

Bir sahrada yahut çölde birçok develer bulan; işinde yükselir vemakam sahibi olur. Emri dinlenir. İki deve bulan, itibarlı birinden fayda sağlar. Deve yünü helal maldır. Rüyasında bir dişi deve bulduğunu gören, evlenir. Eğer o dişi devenin bir de yavrusu varsa, aldığı kadından bir çocuğu olur.

rüyada deve bulmak


14- Rüyada Çölde Deve Görmek

Rüyada çölde develerin görülmesi umulmayacak kadar büyük zenginliktir. Yere çöken deve bütün sorunların biteceğine işaret eder.


15- Rüyada Kızgın deve görmek

Danyal (A.S.) rüyada kızgın bir deve görmeyi, kıymeti yüksek bir kişiyle yorumluyor. Rüyada kızgın bir develerin görülmesi asil bir erkeğe delalet eder. Rüyada deve kadın hizmetçiye de delalet eder.


16- Rüyada deve yemek

Devenin cesedinden kan akması, saadet ve ni'mettir. Deveyi yularından tutup yiyenin, bir şahısla düşmanlığı olur.

rüyada-deve-görmek-islami


17- Rüyada deve eti görmek

Dişi devenin eti bir kadın tarafından gelecek dünyalığa yorulur. Dişi bir devenin etini dağıttığını görmek, eşinin malını israf etmeye yorulmaktadır.

Kirmanî: Birinin size bol miktarda deve eti verdiğini görmek; aldığınız et kadar mal elde edeceğinize yorulmaktadır.


18- Rüyada Deve ile uğraşmak

Kavga etmeye, hastalığa, develerin kavgası saltanat mücadelesine, devenin dar bir yerden geçmesi bidat işlemeye delalet eder. Bir deve ile uğraştığını gören, düşmanı ile çarpışır.


19- Rüyada deve zapt etmek

Bir deveyi zapt ederek yola getirdiğini gören, düşmanına üstün gelir.


20- Rüyada evde deve görmek

Evinde bir deve olduğunu gören, eğer hasta ise iyileşir, bir rivayete göre de, ev halkı bir nimete kavuşur. Evinde kesilmiş bir deve görmek, o evin ev sahibinin üzülmesine işarettir.

rüyada deve görmek


21- Rüyada deve derisi görmek

Fayda bulacağına; bir rivayete göre mirasa konacağına delalet eder.


22- Rüyada Deve Sağmak

Rüyasında devesini sağdığını görmek, devletten mal veya para alacağına; devenin memesinden süt sağdığını görmek, helal mala yorulur.

rüyada deve görmek ne demek


23- Rüyada deve sütü görmek

Deve sütü, servete, bolluk ve bereket olarak tabir edilir. Deve sütü bolluk ve berekete, dişi devenin sütünün memesinden aktığını görmek, berekete işarettir. Rüyada görülen deve sütü, toplu mala delâlet eder. Devenin yoğurdu ise, üzüntü ve kedere işarettir.


24- Rüyada deve sütü içmek

Deve sütünün içilmesi, hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa işarettir. Rüyada dişi deveden süt emdiğini görmek, mal, nimet ve rızka işarettir.

Yeni doğmuş devenin sütü din fıtratıdır. Bu nedenle rüyada yeni doğmuş devenin sütünden içmek, o kimsenin yaratıldığı İslâm fıtratında namaz kılmasına, sebat etmesine, oruç tutmasına, zekât ve sadaka vermesine işaret eder.

rüyada-deve-eti-görmek


25- Rüyada deveyle konuşmak

Bir devenin kendisiyle konuştuğunu görmek, herkesin şaşıracağı bir yerden hayır ve menfaat göreceğine tabir edilir.


26- Rüyada deve pisliği görmek

Deve pisliği, gübresi görülmesi mal demektir.

Deve çobanı görmek, isleri idare eden valiye, orduyu idare eden kumandana isarettir. Deveci görmek, yolculuga ve hastanin ölmesine isarettir. Bazen de, kaptana ve gemi idarecisine isarettir.

Bir yaşındaki devenin üzerine binmek; üzüntüye, Çölde çok sayıda deve bulmak; çöl adamları üzerinde egemenlik kurup onlara liderlik edeceğiniz, İki deve bulmak; mal elde edeceğinize, Başkasının size deve verdiğini görmek; değeri ve miktarı kadar birinden fayda elde edeceğiniz, Çocuklarınızın veya malınızın çoğalacağına yorulur.

Deve görmenin on tabiri vardır:

  1. Yabancı hâkim
  2. Emir
  3. Mümin kişi
  4. Sel
  5. Fitne
  6. Bayındırlık
  7. Kadın
  8. Hac
  9. Nimet
  10. Mal.

Bir devenin üzerine bindiğinizi ve hızla ilerlediğinizi görmek; yolculuğa işaret eder. Deve üzerinde seyahat etmek; üzüntü ve endişeye, Deve üzerinde yolunuzu kaybettiğinizi ve doğru yönü bulamadığınızı görmek; şaşkınlığa, Dişi deve bulmak; evlenmek istediğinize, Deveyi yavrusuyla beraber görmek; evlenmek isteyeceğiniz kadının çocuğu olduğuna, Huysuz deve görmek; endişe ve kaygıya... Bir devenin üzerine bindiğinizi ve hızla ilerlediğinizi görmek; yolculuğa işaret eder.

Birinin size bol miktarda deve eti verdiğini görmek; aldığınız et kadar mal elde edeceğinize, Deveyi kurban kestiğini ve etini halk arasında paylaştırdığınızı görmek; büyük bir şahsın orada kurban olacağına veya öleceğine, Sahibi belli olmayan bir devenin ardınız sıra geldiğini görmek; şaşkınlığa, Bir deveyi ehlileştirmek; düşmanınızı dize getireceğinize işarettir.

Lütfen Rüyaya puan verin!
361 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi