Balkan Savaşın Sonuçları

Balkan Savaşın Sonuçları

Balkan Savaşın Sonuçları

Türk Milletinin yakın dönem siyasî tarihinde uğradığı en büyük felaketlerden birisi ve belki de en büyüğü Balkan Savaşları'dır. Özellikle Birinci Balkan Savaşı, siyasî, askerî, ekonomik ve toplumsal sonuçlarıyla etkilerini uzun yıllar, devletimizin ve milletimizin üzerinde taşıdığı bir felaket olmuştur. Bu savaşın sonuçlarını şöyle değerlendirebiliriz:

1.Balkan Savaşları sonucunda artık Osmanlı Devleti'nin paylaşılması büyük devletlerin üzerinde uzlaştıkları bir konu olmuştur. İngiltere ve Fransa zaman zaman uyguladıkları “Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunması” politikasını Balkan Savaşı'yla birlikte terketmişlerdir.

2.Balkan Savaşı'nın sonunda Osmanlı Devleti'nin çok büyük bir toprak kaybı olmuş Meriç'in doğusunda kalan Doğu Trakya'nın dışındaki bütün Rumeli topraklarımız elimizden çıkmıştır. Rumelide yüzlerce yıl elimizde ve idaremiz altında kalarak adeta Türkleşmiş olan bir çok şehir ve kasabalar kaybedilmiştir.

3.Savaşın en olumsuz sonuçlarından birisi de savaş esnasında ve sonunda Bulgarlar başta olmak üzere Yunanlılar ve Sırpların zulmü ve katliamları karşısında can ve namuslarını korumak amacıyla Rumeli'den büyük göç dalgaları başlamıştı. Yüz binlerce Rumeli Türk'ü aç, perişan, büyük acılar ve yokluklar içerisinde Trakya'ya ve Anadolu'ya gelmişti. Bunların ekonomik ve malî sıkıntılarını karşılamak, yaralarını sarmak, Osmanlı Devleti'nin zaten sınırlı olan imkânlarını tamamen tüketmiştir.

4.Balkan Savaşı'yla birlikte Osmanlı Devleti Avrupa diplomasisinde yalnızlığa terkedilmiştir. Bunu, toprak bütünlüğü açısından oldukça tehlikeli gören yöneticiler I. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'da oluşan “bloklaşmalara” katılmak isteyeceklerdir.

5.Balkan Savaşı ile Ege Denizi'ndeki stratejik adaların tamamına yakını Yunanlılar tarafından ele geçirilmiş ve Ege Denizindeki hakimiyetimiz kaybolmuştur.

6.Balkan Savaşı'nın başında geçici olarak İtalya'ya terk ettiğimiz On İki Ada'lar, savaştaki yenilgimiz üzerine İtalyanlar tarafından bize verilmemiş ve bu adaları İtalya kendi topraklarına kattığını açıklamıştır