Bekçi Nedir?

Bekçi Kimdir?

Devlet, hükûmet, şehir veya toplum tarafından kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve kolluk faaliyeti yürütmekle görevlendirilen kişiye bekçi denmektedir. TDK'nın bekçi tanımı ise bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse demektir. Çalışma hayatında bekçilik tanımı şu şekildedir; Sınai tesis, depo veya diğer mameleki yangın, hırsızlık ve gayri meşru yaklaşmalara karşı muhafaza eden kişidir. Genel olarak bekçi geceleri bir alan ya da bölgenin güvenliğini sağlamak ile görevli olan kişi anlamına gelmektedir. Özel durumlar dışında akşam 10 ile sabah 6 saatlerinde görev yapmaktadırlar. Bekçiler, silah taşımak ve gerekli durumlarda kullanmak gibi yetkilere sahiptirler.

Bekçi Olmanın Şartları Nelerdir?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Bekçi olmak için en az lise mezunu olmak,
 3. En az 167 santimetre uzunluğunda olmak,
 4. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
 5. Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,
 6. Bekçi olmak için en az 18 en fazla 31 yaşında olmak,
 7. Yüz kızartıcı ya da terör örgütleriyle ilgili suçlara karışmamış olmak,
 8. Memuriyete aykırı bir durumda bulunmamak,
 9. Silah taşımak için gerekli olan şartları taşımak.

İşyeri Bekçisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Binalar etrafında ve civarında belirli zamanlarda kontrol maksadıyla dolaşmak,
 • Kapı, pencere ve bahçe kapılarının emniyetli bir şekilde kapatılmış olup olmadığını ve bunların zorlanmamış olduklarını muayene ve tespit etmek,
 • Su borularının patlaması ve yangın tehlikesi gösteren yerlerin tespiti gibi diğer muhtemel aksaklıkları da araştırmak,
 • Belirli zamanlarda yaptığı kontrol görevini kaydettirmek üzere gerekli yerlerde hazır bulunmak,
 • Yerlerin süpürülmesi veya kazanların yakılması gibi diğer işleri de yapabilir, muhafaza olunan mamelekin cinsine göre ayırt edilebilir.

Normal Bekçinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bekçi, park ve bahçeler, toplu taşıma araçlarının peronları, cadde ve sokakların güvenliğini sağlamakla görevlidir. Bekçiler, jandarma ve polislerin yardımcısı pozisyonunda bulunmaktadır. Genel kolluk kuvvetlerinin müdahalesine imkan bulunmayan acele ve zorunlu hallerde görev alan bekçilerin diğer bazı sorumlulukları şöyle sıralanmaktadır;

 • Görev saatlerinde mıntıkasını dolaşmak,
 • Yasa dışı bahis ya da kumar oynayan ve oynatanları tespit edip yakalamak,
 • Suç mahallinde suç işlenirken veya işlendikten sonra sanıkları yakalamak,
 • Kamu düzenini ve güvenini bozan gösteri, yürüyüş ve karışıklık durumunda kolluk güçleri gelinceye kadar önleyici tedbirler almaktır.