Orman Haftası Anlamı Nedir?

Orman Hafdası Nedir? Türkiye'de okullarda kutlanan bir hafta olan ağaç bayramı adıyla da adlandırılır. Türkiye'de ve tüm dünyada her yıl 21-26 Mart tarihlerinde kutlanmaktadır. Orman haftasının amacı çocuklara ormanların önemini öğretmektir. Orman haftası boyunca fidanlar dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları anlatılır. Hafta boyunca ormanları bilinçli kullanmanın, korumanın ve geliştirmenin önemi değişik etkinliklerle anlatılarak tüm insanların ormanlara karşı duyarlı ve bilinçli olması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Orman Haftasıyla İlgili Güzel Sözler

 • Bağa geliniz, yeşil giyinmiş tabiatı seyrediniz. İçiniz açılır, ruhunuz neşe bulur. (Mevlana)
 • Yaş kesen baş keser.
 • Bir kimse bir ağaç dikerse, Allah o ağacın meyvesi kadar o insana sevap yazar. (Hadis-i Şerif)
 • Toprağını kaybetmek istemiyorsan, ormanı yok etme.
 • Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde, gelecek kuşaklar serinler. (Çin Atasözü)
 • Uygarlığın temelinde ağaç, çiçek ve yeşil bulunur. (Atatürk)
 • Ormana nasıl haykırırsan, sana öyle karşılık verir. (Fin Atasözü)
 • Bir ağacın ölümü, büyük bir immari eserin kaybı gibidir. (Ahmet Hamdi Tanpınar)
 • Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür.
 • Ormanlar ulusal servettir.
 • Çiçekler, ağacın gözü; kuşlar dilidir. (Cenap Şahabettin)
 • Ormanı korumak, erozyonu önlemek demektir.
 • Ormansız yurt vatan değildir.
 • Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.

Orman Haftası Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma

Orman; hayvanların barındı­ğı, çeşitli bitkilerin bulunduğu sık ağaç topluluklarıdır. Ormanda büyük ağaçlar, ağaççıklar mantar­lar otlar, yüzlerce, binlerce bitki bir arada bulunur.

Çam sedir köknar ladin ardıç, meşe, dişbudak, kayın, gürgen belli başlı orman ağaçlarıdır. Ağaçlar ya kendiliğinden yetişir ya da insanların ormana diktiği fidan­lardan oluşur. Ormanın küçüğüne, ağaçların seyrek olduğu yerlere koru denir.

Eskiden yeryüzünün büyük bir bölümü ormanlarla kaplıydı. insanların bilgisizlikleri nedeniyle yok edilen ormanların yerini bozkır­lar, çoraklaşan topraklar, çöller aldı.İnsanlar her zaman ağaca ve ağaçtan yapılan çeşitli araç ve gereçlere gereksinme duymuşlardır. Ormanlar, ağaçlar toprağın nemli kalmasını sağlar. Toprak kaymasını (erozyonu) önler, selleri durdurur. Ormanlar yöre­nin iklimim etkiler, yağmur yağmasını sağlar. Çok sıcakları, şiddetli soğuk­ları önler. Ormanlar aynı zamanda av hayvanlarının barınağıdır.Ormanlar bir ülkenin doğal güzellik ve zenginlik kaynağıdır. Öte yandan kullandığımız araç ve gereçlerin çoğu ağaçlardan yapılır. Evimiz, önümüzdeki masa, oturduğumuz sandalye, elimizdeki kalem, defterimiz, yaktığımız odun hep ağaç ürünleridir. Ayrıca ağaçlar endüstrinin birçok kollarında, boya sanayiinde, ilaç yapımında kullanılır.

Bize bu kadar yarar sağlayan, ülke ekonomisinde önemli yeri olan ormanları korumalıyız. Ağaç dikip, yeni ormanlar yetiştirilmesine yardımcı olmalıyız. Ormanlara en büyük zarar insanlardan gelir, insanlar orman işletmelerinden izin almadan çıra yapmak reçine çıkarmak için ağaçları yara­larlar Tarla açmak yerleşim yeri kurmak, hayvanlara otlak yeri açmak için ormanları yok ederler.Ateşin söndürülmeden bırakılması sigaranın söndürülmeden atılması, koskoca bir orman alanının yanıp kül olmasına neden olur. Yanan ormanın yerine yenisinin yetiştirilmesine bir insanın ömrü yetmez.Zararlı böcekler, kemirici hayvanlar, özellikle keçiler ağacın yeni süren dal ve yapraklarını yiyerek ormanlara zarar verirler. Ormanlara zarar vermek, ceza yasalarımıza göre suçtur. Orman suçları bağışlanmaz suçlar­dandır.

Ülkemizde ormanların korunması, ağaçlandırma işleri cumhuriyet yönetiminin ilanından sonra ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı kuruldu. Her ilde valiler başkanlığında orman yetiştirilmesi için bir kurul vardır. Bu kurul yörede ormanların korunması ve yeni ormanlar yetiştirilmesi için kararlar alır ve uygular. Her yıl Mart ayı içinde bir haftayı Orman Haftası olarak duyurur. Haftanın bir günü Ağaç Bayramı olarak kutlanır.

Uygun alanlar ağaçlandırılır. Yeni ormanların yetiştirilmesi için çalışmalar yapılır.Ormanların korunması çevremizin ağaçlandırılması hem yurdumuzun, hem de dünyamızın önemli bir sorunudur. Bu nedenle 27 Mart Dünya Orman Günü olarak her yıl kutlanmaktadır. Bizler de çevremizdeki ağaçların dallarım kırmayanın fidanları sarsmayalım. Ağaçları zararlı hayvanlardan koruyalım. Yeni fidanlar dikelim. Bu etkinliklerimizi yaşam boyu sürdürelim.