Otellerde Suyun Ve Enerjinin Verimli Kullanımı

Çevre ve Orman Bakanlığı, su, ışık ve enerjinin en fazla tüketildiği tesisler olan otellerde daha verimli kullanımın yollarını göstererek vatandaşları dikkatli olmaları noktasında uyarıyor. Suyu verimli olarak kullanarak daha hijyenik ortamlar sağlanabileceğine işaret eden bakanlık, daha ekonomik işletmelerin nasıl olacağı konusunda otelleri bilgilendiriyor.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın su ve enerjinin verimli kullanımı konusunda verdiği bilgilere göre, öncelikle otellerde "Su ve Enerji Tüketim Yönetim Birimi" olmalı. Yeryüzünde ancak "yüzde 0.3" oranında içilebilir su kaynağı olduğu unutulmamalı. İçme suyu arıtma tesisi işletme maliyeti 0.2-0.4 dolar/ton. Musluklardan, duş başlıklarından v.s'den kullanılmaksızın akan suyun atık suya dönüştüğü de unutulmamalı. Evsel bir atık su arıtma tesisi işletme maliyeti ortalama 0.4-0.6 dolar/ton.

Gelişmiş ülkelerde geçmişte tüketilen su miktarı 250 litre/kişi iken, son yıllarda verimli su tüketimiyle bu değer 125 litre/kişiye düşmüş bulunuyor. Bugün İstanbul'da kişi başına su tüketimi ise 200 litre/kişi. Gelişmiş ülkeler içme suyu kaynaklarını su tüketimini azaltarak korumakta. Benzer şekilde atık su oluşumunu ve suların arıtma maliyetini azaltmaktalar. Önümüzdeki yüzyılın en önemli sorununun içme suyu kaynakları ve onların korunması olduğu unutulmamalı. Otel odaları, koridorlar, giriş bölümleri, lokantalar ve barların temizliğini yapan kişiler, verimli su kullanımı konusunda mutlaka eğitilmeli. Bu işleri yapan kişiler daima temiz elbise giymeli, işleri doğru ve hijyenik bir şekilde yapmalı. Muslukları, duş başlıklarını ve tuvalet rezervuarını değiştiren veya tamir eden kişiler de çalışmalarını bilinçli şekilde yapmaları için eğitilmeli.

Çoğu otelde su tüketimine ödenen bedel, toplam masrafın yüzde 15'ni oluşturmakta. Otel odalarında pille çalışan saat gibi aletler yerine elektrikle çalışan aletler kullanılmalı. Kullanılmış; fakat tamamen yıpranmamış yatak, yorgan, yorgan yüzü, çarşaf, battaniye gibi yatak odası eşyaları çöpe atılmamalı, temizlendikten sonra gönüllü vakıflar marifetiyle ihtiyaç sahibi kişilere dağılmalı. Böylece, kullanılmış malzemeler daha uzun süre kullanılarak doğal kaynaklar korunmuş ve çevre kirliliği azaltılmış olur.

Kullanılmış; ancak arızalı olmayan televizyon, buzdolabı, koltuk, sandalye v.b. aletler de yine gönüllü kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine; arızalı olan kullanılmış aletler ise tamir edildikten sonra verilebilir. Otellerdeki yemek fazlalıkları, çöpe atmak yerine hijyenik şartlarda ayrı ayrı kaplarda toplanarak ve günlük olarak gönüllü vakıflar aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanlara onları rahatsız etmeden, incitmeden dağıtılabilir. Oteller, temizlik malzemelerini büyük boyutlu tekrar kullanılabilir kovalarda satın alarak ve kovaları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtarak hem katı atık miktarını minimize edebilir hem de ihtiyaç sahibi kişilere katkıda bulunabilir. Otellerde fazla km yapan araçların mutlaka az ve temiz yakıt tüketen modeller olmasına özen gösterilmeli. Araçların satın alma maliyeti yanında işletme maliyetleri mutlaka hesaplanmalı. Oteller, 6-7 litre benzine eşdeğer LPG veya CNG yakıtları kullanan araçlar satın almalı. Böylece, işletme maliyetinin yanında şehrin hava kirliğinin azaltılması konusuna da katkıda bulunabilirler. Araçların yedek parça maliyetlerine ikinci planda dikkat edilmeli.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı bu çalışma, suyun tasarruflu kullanılmasını değil, daha temiz ve hijyenik oteller elde etmek için doğru bir şekilde verimli kullanılmasını amaçlamakta. Enerjinin de tasarruf edilmesi değil, verimli kullanımı söz konusu. (iha)