Amiral Nedir?

Amiral Nedir? Rütbesi general ile aynı olan deniz subayına amiral denir. Kısaca Amiral general olan deniz subayıdır. Köken olarak Arapçada emür-ül ma'dan gelir. Suların hakimi anlamındadır. General aşamasına eşit aşamadaki deniz subayı demektir.

Amiral, deniz kuvvetlerinde bir rütbe. Kara ve hava kuvvetlerindeki general rütbesiyle eşdeğerdedir. Tuğamiral, Albaydan sonra ilk rütbedir. Sıra ile; Tümamiral, Koramiral, Oramiral rütbeleri gelir. Her rütbede bekleme süresi dört senedir. Bu zaman sonunda bir üst rütbeye terfi edebilir.

Sadece Amiral veya Genel Amiral, bağımsız ülkelerin deniz kuvvetlerinde yüksek rütbeli deniz subaylarına verilen unvanın genel karşılığı. Kara ve hava kuvvetlerindeki general rütbesine eşdeğerdir.

Türk Deniz Kuvvetleri'nde amirale direkt karşılık gelen rütbe olmamakla birlikte deniz albaydan sonra sırasıyla gelen tuğamiral, tümamiral, koramiral, oramiral ve büyük amiral rütbeleri vardır.

İzmir'in ilk fatihi ve Anadolu Selçuklu Devletinin müstakil İzmir Beyi " Çaka ", Türklerin ilk amiralidir.

Osmanlıda amiral rütbesi: Emir-ül bahr, Emir-ül-mâ. Bahriye kumandanı, Patrona, kaptan, Deniz generali.

Osmanlı cihan devletinde ilk zamanlar, amirale " Derya Beyi " denirdi. Sultan Abdülhamid Han zamanında bu rütbeler sırasıyla; Riyale, Patrona, Kapudane-i Hümayun ve Kaptan Paşa'dır.

Büyükamiral, Türkiye'nin deniz kuvvetlerinde en yüksek askerî rütbe. NATO kodu OF-10`dur. Kara Kuvvetlerindeki karşılığı Mareşal. Bu rütbe en yüksek askeri rütbe olmakla beraber diğer rütbelerden önemli bir farkı süre ile kazanılamamasıdır. Bu rütbe savaşta üstün yararlılıkları görülen ve en az Oramiral ya da Orgeneral rütbesine sahip subaylara TBMM tarafından kanunla verilir.