Normal

Normal

Normal Nedir
1 . Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum.
2 . ( matematik )Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.
3 . ( sıfat ) Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun:

Normal Altı
Bir eğriye ilişkin normalin, bir doğruyu kestiği nokta ile normalin ayağı arasındaki parçanın o doğru üzerindeki iz düşümü.

Normal Fiyat
Maliyet fiyatı .

Normal üstü
Olağan dışı.

Normal kelimesi " norm " kelimesinden türetilmiştir. Bir sosyal grubun kendisi için ilke edindiği ve grup üyelerinin eylemlerini yönlendiren davranış kuralları bütününe " norm " denir.

Normal olan toplumsal olarak onaylanandır. 1937 yılında Nazi Almanya'sında kolunuzda gamalı haç taşımak " normal " iken, günümüz Almanya'sında normal değildir. Ya da aynı tarihte ama Sovyetler Birliğinde gamalı haçla dolaşmak normal değildir. Kısacası zaman, mekan "normal" için belirleyici unsurlardır.

Normal olan ile olmayan arasındaki ayrım için ille de siyasal göstergelere bakmak gerekmez. Örneğin giyim tarzları da toplumsal kabullenişin bir göstergesi olarak incelenebilir. 200 yıl önce giyilen kıyafetlerle sokağa çıksanız toplumsal normların dışında hareket etmiş olursunuz ve size anormal derler. Hatta akıl sağlığınızdan şüphe bile edebilirler.

Normallik elbette göreceli bir kavramdır. Bir toplum içerisinde de farklı normal tanımlamaları vardır. Toplumsal statü, sınıf gibi farklılaşmalar normları da etkiler.