Mineral Nedir?

Mineral Nedir; Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik maddedir. Mineral doğal şekilde oluşan, homojen, belirli kimyasal bileşime sahip inorganik kristalleşmiş katı maddelerdir. Kimyasal birleşime sahip organik veya inorganik özellikteki büyük ve karmaşık bir element grubu. Mineral doğal şekilde oluşan homojen, belirli kimyasal bileşime sahip ve belirli bir kristal öz yapıları olan inorganik kristalleşmiş katı bir cisimdir. Mineral katı bir bileşiktir.

Buna göre minerallerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 1. Doğal olarak oluşur.
 2. Herhangi bir parçası bütününün özelliklerini taşır.
 3. Belirli bir kimyasal formülü vardır.
 4. Katı halde olup nadiren sıvıdır.
 5. İnorganiktir. (yani doğada bulunur)

Mineraller:

 • Kalsiyum
 • Sodyum
 • Bakır
 • Krom
 • İyot
 • Demir
 • Magnezyum

Mineraller Hangi Besinlerde Bulunur?

 1. Kalsiyum minerali: Süt ve süt ürünlerinde
 2. Çinko minerali: Koyun ve kuzu eti, hindi eti yani et ürünlerinde
 3. Demir minerali: Ispanak yani yapraklı sebzelerde
 4. Potasyum minerali: Muz, kayısı, kuru üzüm, hurma
 5. Magnezyum minerali: Yulaf, pirinç
 6. İyot minareli: Tuz, deniz yosunu

Yapay Mineral Nedir?

Mineralojinin oluşan maddeleri ihtiva ettiği için bu bakımdan sınırlandırılmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle a sentetik olarak elde edilen kimyasal bileşikler mineral sayılmazlar. Bu yapay bileşikler halindeki katı maddelere doğada tabii halde rastlanmaz. Dolayısıyla da doğal şartlarda oluşturulamazlar. Bu tür katı maddelere "yapay mineraller" adı verilebilir. Bu tür yapay mineraller de, tabii minerallerde olduğu gibi benzer kristal iç yapılarına sahiptir.

Oluşum Şartları

Minerallerin doğada veya deneysel olarak yapılan incelemelerde de gözlendiği gibi, oluşum şartları bunların belirli fizikokimyasal şartlarda (belirli sıcaklık ve basınç altında ve ortamın kimyasal durumu gibi) oluşurlar. Buradan mineralojinin bir amacının da minerallerin oluşturduğu yerkabuğunun kimyasal ve fiziksel yapısının öğrenilmesi, yerkabuğunun tarihinin bilinmesi ve yeraltı kaynaklarından yararlanılması olduğunu anlıyoruz.

Mineraller belirli bir kimyasal bileşime sahiptirler.

O halde her mineral bir kimyasal formül ile ifade edilir. Minerallerin kimyasal formülleri genellikle sabittir. Ancak belirli sınırlar içinde belirli kaidelerle değişebilir. Çok ender olarak saf elementler ( altın, gümüş, bakır vs) şeklinde oluşan mineraller, yerkabuğunda meydana gelen doğal fizikokimyasal olayların ürünleridir.

İnorganik Mineralle Örnek

Minerallerin bir diğer özelliği de inorganik oluşudur. Yerkabuğunda bulunan petrol, kömür, fosil ve reçine gibi maddeler mineralojinin kapsamına girmez. Ancak nadir de olsa organik mineraller de vardır. Mesela " kehribar " gibi.

Minerallerin katı olmaları düzenli bir atomsal iç yapıya sahip olduklarını gösterir. Mineral kristallerinin dış yapıları incelendiğinde düzgün geometrik dış şekilli oldukları görülür. Yine aynı şekilde iç yapılarının da düzgün olduğu görülür. Minerallerin " cıva " gibi sıvı olan tipleri de vardır.

Mineraller homojen bir yapıya sahiptirler.

Alınan bir mineral örneğinin her tarafı aynı mineralden ibaret olmalıdır. Ancak her mineralde az veya çok yabancı mineral varlığı bulunmaktadır. Yabancı madde oranının çokluğu, mineralin özelliklerini değiştirir. Esasta; gözle görülebilen boyutta homojen olması basit tanımlama için yeterlidir. Verilebilecek en iyi mineral örneklerinden bazıları: Kuvars, Gümüş, Mika, Selenit, Galen, Demir, Yakut, Elmas tır.

İnsan Sağlığı İçin Önemi

Mineraller, vitaminlerin ve diğer besin maddelerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağladıkları için insan sağlığı açısından da önemlidir ve yeterli miktarlarda alınmalıdırlar.

Minerallerin canlılar için önemi nedir ?

 • Canlıların sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlar mineraller.
 • Mineraller hücre korunmasında görevlidir.
 • Mineraller sağlıklı diş, kemik, cilt yapısı oluşmasını sağlar.
 • Kan basıncı, kalp ritmi, kas kasılması, vücuttaki sıvı dengesinin muhafazasını sağlar.
 • Minerallerin hücre içi ve hücreler arası ortamda su ve asit-baz dengesini ayarlama, iskelet ve kalp kaslarının çalışması, sinir hücrelerinde uyarının taşınması gibi görevleri vardır.