Zaman Nedir? Zaman Ne Demek?

Zaman Nedir? Bir eylemin içinde geçtiği, geçmekte olduğu ya da geçeceği süreye zaman denir. Zaman yüzyıllardan beri felsefenin, matematiğin ve bilimin temel ilgi alanlarından biridir. Zamana vakit de denilebilir. Ölçülmüş veya ölçülebilen bir dönem, uzaysal boyutu olmayan bir süreklilik anlamına gelir. Zamanın geçişini ölçmek için eskiden güneş saatleri, su saatleri ve kum saatleri kullanılırdı. Günümüzdeyse elektrikli saatler, sarkaçlı saatler ve atom saatleri kullanılmaktadır.

Günümüz saatleriyle ölçülen zamanla güneş saatiyle ölçülen zamanın ifadesi aynı değildir. Çünkü, güneş saati hep aynı hızla çalışmaz. Güneş saatinde zamanın ifadesi Güneş'in gökyüzündeki konumuna göre belirlenir. Ancak, günümüz saatlerinde, bir yıldaki güneş günlerinin ortalaması alınarak bir günün saat cinsinden değeri bulunmuştur. Buna ortalama güneş günü denir. Ortalama güneş gününe göre ölçülen zamanda ortalama zaman olarak adlandırılır. Güneş saatiyle ölçülen zamanaysa görünür zaman denir. Görünür zamanla ortalama zamanın arasındaki farka da zaman denklemi adı verilir ve bu fark 16 dakikadır.

Bu zamanların dışında yıldız zamanı denilen ve yıldızlara göre ölçülen zaman ifadeleri de vardır. Dünya, Güneş'in çevresinde dolandığından, yıldız zamanı öteki zamanlardan farklıdır. Yıldızların gökyüzünde bir kez dolanıp yeniden başlangıçtaki konumlarına geri dönmeleri için geçen zamana yıldız günü denir. Bir yıldız günü, ortalama güneş gününden biraz kısadır. Bu fark, Dünya'nın Güneş çevresindeki dolanım süresi olan 24 saati bulur.

Zaman Ne Demek?

Göreceli bir kavram olan zamanın bir çok tanımı bulunuyor. Bunlar:

 1. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakittir.
 2. Belirlenmiş olan an.
 3. Çağ, mevsim
 4. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit .
 5. Dönem, devir.
 6. gök biliminde olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
 7. Dil bilgisinde fiillerin belirttikleri geçmiş, şimdiki, gelecek ve geniş zaman kavramı.
 8. Jeolojide yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri manasındadır .

Zamanla İlgili Atasözleri

 • Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez
 • Akan çay her zaman kütük getirmez
 • Her zaman çiğdem çıkmaz; bazen de küsküç kırılır
 • Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez
 • Köre şimdi gece demişler; ne zaman gündüzdü demiş
 • Sakla samanı, gelir zamanı
 • Zaman sana uymazsa sen zamana uy

Zamanla ilgili Deyimler

 • Zamanı almak: sürmek, devam edip zamanı geçirmek.
 • Zamana uymak: davranışlarını içinde bulunulan günün şartlarına uydurmak.
 • Zamana bırakmak: bir iş için süre ayırmak.
 • Zamanı avlamak: uygun zamanı bulmak
 • Zamanı dolmak: bir iş için ayrılan süre sona ermek.
 • Zamanı geçirmek: oyalanmak
 • Zamanı geçmek: O şey artık gerekli ve yerinde olmaktan çıkmak, mevsimi geçmek.
 • Zaman ile yarışmak: hızlı hareket etmek.
 • Zaman kazanmak: vakit kazanmak.
 • Zaman kollamak: Bir işin sırasını beklemek. Uygun bir fırsat beklemek.
 • Zaman öldürmek: boş şeylerle vakit geçirmek.
 • Zaman tanımak: Bir iş için yeterli süre vermek ve bitmeyen bir iş için süreyi uzatmak.
 • zaman vermek: bir iş için belli bir süre ayırmak.