Zarar

Zarar Nedir?
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat: Zarar, bir mal ve hizmet üretiminde elde edilen gelirin maliyetten düşük olma durumudur. Bu ilişkinin ters olması durumunda kâr ortaya çıkar.

Zarara Sokmak
zarar vermek.

Zarara Uğramak
Kötü bir durumla karşılaşmak, Parasal kayba uğramak.

Zarar Çekmek
Zarara Uğramak

Zararda Olmak
alışverişte kâr elde edememek.

Zarar etmek
alışverişte elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak, yitirmek:

Zarar gelmek
kötülük gelmek

Zarar görmek
Kötü sonuca uğramak

Zararı Dokunmak
kötülüğe uğratmak

Zararı yok
özür dileyenlere karşılık olarak bağışlandığını, olayın pek önemli olmadığını bildirmek için söylenen bir söz:

maddi zarar
Kişilerin bedenine veya mal varlığına verilen zarar.

manevi zarar
Manevi yönden uğranılan kayıp.