Günlük Yaşantıyı verimli ve kaliteli şekilde sürdürmek için ne yapmalı

Günlük Yaşantıyı verimli ve kaliteli şekilde sürdürmek için ne yapmalı

Hayat gayenizi, şuuraltınıza, devamlı olarak telkin etmeyi unutmayın
Dertlerinizi ve problemlerinizi duygusallıktan uzak kalarak sakin bir kafa ile çözmeye çalışın.
Daha az tenkit etme yolunu tercih ederek, daha fazla anlayış sahibi olmaya özen gösterin.
Göz temasınıza, gözlerinizin diline, gözlerinizle tebessümünüze itina gösterin. İç dünyanıza ait pırıltılarınızı yaşayabilmeye duyarlılık gösterin.
Kendini ve işini kötü yöneten adam olmayın
Randıman kelimesi gaye ufkunuza yönelik kulak küpeniz olsun
Masraflarınızı azaltıcı, hizmet imkanlarınızı artırıcı, alış veriş vasıtalarınızı hızlandırıcı çareler üreten bir kafa yapısına sahip olun
Problemleri çözen, hal çareleri keşfeden bir düşünce yapısına sahip olmaya; dünyanın en büyük ilgi çekici en faydalı adamı olabilme konumuna ulaşmaya kendinizi zorlayın.
Herhangi bir iş başarmada daha fazla güç sarfetmeyi değil, işin özelliğineve durumuna göre ilmi metod uygulamalarını esas alın.
Başkalarının tecrübelerinden faydalanma cihetini asla gözardı etmeyin.
İhtisas bilgisine itibar edip, yeni fikir ve düşünceleri öğrenme, anlama kavrama ve hayata geçirme planlarının takipçisi olun
Hünerli ve teknik inceliklerden haberdar; gözü açık, kafası işlek, muhakemesi sağlam, işinin uzmanı olma liyakatini gösterin.
İşinize, kendinize ve muhatabınıza karşı ilgisiz ve ciddiyetisiz olmayın.
Verimliliğin ve kaliteliliğin bütün dinamikleri ile birebir diyalog içinde olun.
Başkalarıyla işbirliği yaperken sadakat ve dostluklarını kazanma yoluna gidiniz