Avukat

Avukat Almanca: Anwalt , Fransızca. Avocat, İngilizce: Lawyer, kanunların tam olarak tatbikinde, haklı ile haksızın ayırt edilmesinde, mahkemelerde başkalarının hakkını arama ve korumada, dolayısıyla adaletin tecellisinde bir nevi amme hizmeti gören ve bunu kendisine meslek edinen ve kanunun icap ettirdiği şartlara haiz kimse.

Avukat Nedir? Avukat Nasıl Olunur? Avukat Olma Şartları Nelerdir?

, hukuk fakültesi mezunu, avukatlık stajı yapmış, avukatlık mesleğini serbest veya bir kuruma bağlı olarak icra eden kişidir.

Önce Eski Yunan'da, sonra Roma'da mahkemeye düşenlerin ve arkadaşlarına, onları yargı organı önünde savunma imkanı verildi. Avukat mesleği için ilk olarak l274'te Fransa'da avukatlık yemini tatbik edildi.

Türkiye'de avukatlık, başlangıçta "dava vekilliği" şeklinde görülmüştür.

Dava vekilliği yüz yıl önce, hükumete vekalet şeklinde başladı. Ancak usul hükümlerinin kabulü, davalarda tarafları temsil edenlerin hukuki bilgiye sahip olmaları mecburiyetini doğurunca, meslek haline geldi. "muhamat" adıyla anıldı. Dava vekillerine de "muhami" denildi.

Dava vekillerinin durumu 18 Şevval 1292 tarihli nizamname ile düzenlendi. 3499 sayılı kanun ve daha sonra l969 yılında kabul edilen ll36 sayılı Avukatlık Kanunu, avukatların ve dava vekillerinin durumunu açıklığa kavuşturdu.

En az üç avukat ve dava vekili bulunmayan yerlerde, baroda tutulan özel listeye yazılmış ve en az 10 sene mahkemelerde, savcılık ve icra dairelerinde katiplik yapmış olan dava takipçileri davada vekil olabilirler.

Dava vekilliği kaldırılmıştır, ancak 1 Aralık 1939 tarihinde dava vekaleti ruhsatına sahip olanlar devam edebilmektedir.

Avukatlık mesleği, barolara kayıtlı ve belli vasıfları haiz kimselerin yapabileceği ve kamu hizmeti niteliğinde serbest bir meslektir.

Avukat olabilmek için, Hukuk Fakültesi mezunu, barolara kayıtlı, bir sene staj yapmış olmak ve kamu hizmetlerinden yasaklanmamış bulunmak gerekir.

Avukatlar, bir hukuk diplomasına ve avukatlık ruhsatına sahiptirler. İnsanlar yasa ile ilgili bir sorun yaşarlarsa ilgili avukatlara danışırlar. Kişi, başkasına dava açmak için bir avukattan yardım alabilir.

Dava mahkemedeyse, kişinin isteği veya Türk hukuk sisteminde zorunlu müdafii gereği avukat bulunabilir. Avukat mahkemeyi ikna etmekle yükümlüdür.

Kişi suçla itham edildiğinde, bu suç iddiasını bertaraf etmek amacıyla savunma avukatları devreye girer. Avukatlar farklı ortamlarda çalışabilir. Örneğin devlet kurumlarında, özel şirketlerde veya farklı ortamlarda çalışabilirler.