Taşlıçay Geçitveren Köyü

Taşlıçay Geçitveren Köyü

Geçitveren Köyü 'nin en doğu ucunda yer alan ilinin30 km. doğusunda yer alan ilçesinin batısında şirin bir köydür.

İlçeye uzaklığı 5 km'dir. Köyün tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. İlçenin çevre ve merkezinde yapılan kazılarda Urartu dönemine ait tarihi eserlere ve yapılara rastlanmıştır.

Urartulardan sonra bu çevrede; Medler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Araplar ve Bizanslılar kısa süreli olarak yaşamışlardır.

1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı sonrasında köylülerin dedeleri buralara yerleşmişler.

Yerleşim alanının adını da 'Gülesor Köyü' olarak koymuşlardır. O zamanlar köyün içinden geçen tren yolu nedeniyle, köy kısa zamanda büyümüş ve ilçesine bağlanmıştır.

1 Haziran 1954 yılında Taşlıçay ilçe olana dek köyün ları birkaç kez düşman istilasına Uğramış, 1914' de yani 1. Dünya Savaşında bu topraklar Ruslar tarafından işgal edilmiştir.

Halk kendi çabalarıyla yurtlarını şehitler vererek düşmandan temizlemiş, özellikle Ermeni
zulmüne maruz kalınmıştır.

Nihayet, 14 Nisan 1918' de bu topraklar tamamen düşmandan kurtarılmıştır. Bu tarih Taşlıçay'ın düşman işgalinden kurtuluşu olarak halen kutlanmaktadır. Köyün 500 m. önünden geçen transit yol nedeniyle Gülesor adı, Geçitveren olarak değiştirilmiştir