Rüyada Şair Görmek

Rüyada görülen şairin kelime anlamı şiir söyleyen veya yazan kimse, ozan olarak tabir edilmekle birlikte mecazi olarak ta hayal gücü geniş olan, duyarlı, duygulu kimse olarak tanımlanır. Bu yüzden rüyada şair görmek, şairle konuşmak ve şair olmak ilim ve hikmete ereceğine, derin sezgiye, yüksek duygulara, büyük rütbeye ve hidayet anlamına gelir. Şair görmek yapmadığı bir şeyi söylemeye de işarettir

Rüyada Şair Görmek Ne Anlama Gelir? Neye İşarettir?

da Cenab-ı Hakkı ve O'nun Resûlü'nü medh ü sena eden şiirler yazan şair görmek, ilme, hidayete, nura, izzete, şeref ve büyük rütbeye delâlet eder. Bazen şair görmek, sözleri birbirine ilave ederek bir araya getirmeye ve bir hadiseyi ince bir nükte ile anlatmaya delalettir.

Bazı rüya yorumcularına göre rüyada şair görmek, içi dışına uymayan, günahkâr, davasında yalancı olan, yapmadığını söyleyen bir adama işaret eder. Bazı rüya tabircilerine göre de rüyada şair, toplum tarafından kıymeti bilinmeyen erdemli bir insana yorulur. Ayrıca şair rüyası hayata tutunamamış garip bir kimseye de işaret eder.

Rüyada şiirlerine sapık duygu ve düşünceleri konu edinen şairleri görmek, halkı azdıran, onları kötülüğe sevkeden bir kimseye işarettir. Sanatını kötüye kullanan bir şair görmek, ödenmesi gereken borca, içki içmeye, zina yapmaya işarettir.

Rüyada Şair Olmak ve Şair Görmenin Tabiri

Rüyada şair olduğunu görmek, ehil kimse için yüksek makama geleceğine yorulur. Rüyayı görenin ilim ve hikmet öğreneceğine veya hassas ruhlu biri olacağı anlamını taşır. Rüyada şair olmak, günahlardan sakınmaya, tövbe edip istiğfar getirmeye ve hidayete ermeye işarettir.

İmam Nablusi'ye göre rüyada şair görmek, sözleri bir birine ilâve ederek bir araya getirmeye tabir edilir. Şair görmek kötülükle emir, iyilikten nehyetmeye ve davasında yalancı olan bir adama delâlet eder. Bazan da, zina etmeye, içki içmeye ve ödemesi lâzım gelen borca delâlet eder.

Eğer rüya sahibi gördüğü şâirden bilgiye veya Cenâb-ı Hakkı tevhide yahut Peygamberimizi (S.A.V.) medhe dair şiir ezberlerse, veya rüya sahibi şâir olduğunu görse, ilim, hidayet ve büyük bir rütbeye nâil olur. Rüyada görülen şâir, yapmadığı bir şeyi söyler.

Rüyada güzel duyguları işleyen, içi hikmet ve güzel duygularla dolu şiirleri olan şair yahut onun şiirini görmek hidayete, hikmete, ilme ve yüksek rütbeye ve mimar kimseye alamettir. Şiirlerinde sapık duygu ve düşünceleri işleyen şair, kötülüğü emreden ve fakat iyilikten yasaklayan, insanları azdıran ve yapmadığını söyleyen kimseye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Şiir.)

Rüyada şair ismi duymak asıl yapmanız gereken işleri yapmayacağınızı, sorumluluklarınızı yerine getirmeyeceğinizi işaret eder.

Rüyada rüyada şair görülmesi, yalnızlığı, tefekkürü, hayal kurmayı seven, hayatın gerçeklerinden yılmış bir kimseye işarettir. Bir kimsenin rüyasında şair görmesi, bal yapan arıya, kendini insanlığa adamış kimseye veya zavallı, çaresiz birine işaret eder.

Lütfen Rüyaya puan verin!
13 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi