Rüyada hazine görmek ne anlama gelir? Rüyada Hazine Bulmak!

Rüyada hazine görmek ne anlama gelir? Rüyada Hazine Bulmak!

Cafer-i Sâdık (r.a.) rüyada hazine görmeyi; a) nimet, b) Mal ve mülk, c) Valeyet, d) Mertebe, e) Riyaset, yani baş olmak, f) Şeref ve saltanat, g) Murada ermek, h) Ferah ve sürür olarak yorumlamıştır.

Öğrenci sında hazine bulmuşsa ilme, tüccar rüyasında hazine bulduysa bol kazanca ve infak etmeye, bu rüyayı gören yöneticiyse adil davranmaya ve halka şefkat göstermeye tabir edilir.

Bu rüyayı gören sanat erbabı için mesleğinde isim ve şöhret yapmaya, Hazine kişinin eşine, kendi malına, sırları saklamaya, saman altından su yürütmeye yahut güzel elbiseye, Hazine bulunsa fakat ona erişilerek alınmazsa cimriliğe ve zekâtını vermemeye, halka ve kendine zulmetmeye işaret eder. ( Ayrıca Bakınız; Define.)

Rüyada hazine bulmak?

Rüyada hazine bulmak ilim ile tâbir edilir. Çünkü ilim bir hazinedir. Rüyada bir hazineyi bulduğunu gören talebe büyük bir ilme sahip olur ve muradının incisini elde eder. Hazine bulmak, bazan da insanın birçok şehirlerde nail olacağı iş ve vazifelere işarettir.

Rüyada hazine bulduğunu gören kimse, zengin olur ve hakim tarafından onun zenginliği ile hükmedilir. Rüyada büyük hazineye rastladığını görmek, insanın biriktirip yığdığı ve zekâtını vermediği mala delâlet eder.

Rüyada hazine aramak

Bir kimsenin rüyada define araması, soyu sopu temiz bir çocuğa ve temiz mala yorulur. Yine rüyada aranılan hazine, sırları hıfzetmeye ve işleri gizlemeye, örtülü zevcelere ve güzel elbiselere alamettir. Yine bir yerde gömülü mal, yani hazine aramak, ilme ve menfaata delâlet eder.

Lütfen Rüyaya puan verin!
331 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8

Bu Rüyalarıda Okuyabilirsiniz

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi