Muş Kardeşlik Platformu Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

Muş Kardeşlik Platformu Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

MUŞ - Muş Kardeşlik Platformu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyerek yaptığı saldırıyı kınadı.

MUŞ - Muş Kardeşlik Platformu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyerek yaptığı saldırıyı kınadı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, kardeş ülke Azerbaycan'ın egemenliğinde bulunan lara saldıran Ermenistan'ın, aralarında sivillerin de bulunduğu birçok Azerbaycan vatandaşını şehit ettiği belirtildi.

İki ayrı devlet olmalarına rağmen esas itibarıyla tek milletten oluşan Türkiye ve Azerbaycan'ın bu saldırıların en belirgin hedefi olduğu bildirilen açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk yıllarda bir düstur olarak belirlediği hakkaniyet temelli dış politikaya daima önem verdiği, uluslararası sorunların barışçıl yaklaşımlar sayesinde çözülebileceğine inandığını her platformda muhataplarına beyan ettiği vurgulandı.

Bu politika doğrultusunda hem bölgesel hem de küresel çapta barışın bozulmasına yönelik tehditlere ilk tepkiyi veren ülkelerin başında gelen Türkiye'nin mazlumların sesi, mağdurların hamisi olarak her dönemde adil bir hakem ülke konumunda kalabilmeyi başardığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin küresel çapta huzur ortamının tesis edilmesine sunduğu katkılara bakıldığı zaman, bu yaklaşımın, köklerini tarihsel mirastan alan genetik bir tavra, vizyonunu erdemli şehirler ve ülkeler idealine odaklamış evrensel bir gayeye matuf teşebbüsler olduğunu görürüz. Türkiye, 21. yüzyılda tarihi karakterinden kazandığı deneyimleri sahada izlemiş olduğu politikalara da yansıtabilmiş nadir ülkelerden biridir. Özellikle son yirmi yılda iç sorunlarını çözen, FETÖ gibi kukla örgütler eliyle kurgulanmak istenen küresel boyutlu komploları bertaraf eden ülkemiz milli eğitimden sağlığa, enerjiden savunmaya, ulaşımdan uzay teknolojisine kadar birçok alanda asırlık başarılara imza atmıştır. Türkiye'nin bölgesel barışa sunduğu hizmetler ve kuruluşuna öncülük ettiği bölgesel barış ittifakları ortadadır."

Türkiye'nin enerji konusunda kat ettiği mesafenin, sömürgeci ülkeler tarafından hedefe konulmasının bir başka önemli sebebi olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu Bölgesinde bütünüyle kendi imkanlarını kullanarak tarama ve sondaj faaliyetlerinde bulunan, tarihin en büyük enerji kaynaklarını tespit eden ve enerji ithal eden ülke konumundan çıkarak önce enerji koridorlarını belirleyen, ardından enerji ithal eden ülke konumuna gelen Türkiye'nin köhne sömürgecilerin uykularını kaçırması son derece tabidir. Dünya'da anarşinin gerçek failleri olan ülkeler tarafından sessizce izlenen terör eylemlerine en güçlü biçimde karşı çıkan Türkiye, bugün kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik hukuksuz Ermeni saldırılarına da sessiz kalmayacağını hükümet yetkilileri aracılığı ile tüm dünyaya duyurmuştur. Azerbaycan'a askeri ve ekonomik anlamda her açıdan yardımcı olacağımız hiç kimsenin meçhulü olmamalıdır. Çünkü Azerbaycan'a yapılan saldırı Türkiye'ye, Türkiye'ye yapılan saldırı Azerbaycan'a yapılmıştır."

Muş Kardeşlik Platformunun, tarihe bir not düşmek üzere Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı en şiddetli biçimde kınadığını bildirilen açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kafkaslarda tezgahlanmak istenen sinsi oyunu da bozacağı vurgulandı.Kaynak:AA


Yorum Ekle