Dünyanın çocukları Maarif'le Türkçe öğreniyor

Ekonomi
Dünyanın çocukları Maarif'le Türkçe öğreniyor

İSTANBUL - Çok dillilik ve çok kültürlülüğün zenginlik olarak kabul edildiği dünyada, 6 kıtaya dağılmış Uluslararası Maarif Okulları, Türkçe'nin bilimsel olarak öğretimi için çalışıyor.

Türkiye Maarif Vakfı açıklamasına göre, Vakıf, 44 ülkede, 377 eğitim kurumunda Uluslararası Maarif Okulları'nda Türkçe öğretimi için çalışıyor.

Öncelikle Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikası ve Türk dizilerinin de etkisiyle dünyada Türkiye ve Türkçe'ye artan ilgiye, Uluslararası Maarif Okulları, eğitim anlamında alternatif oluyor.

Liseden mezun olan öğrencilerinin B2 seviyesinde Türkçe kullanmalarını hedefleyen Maarif Vakfı, okul öncesi kademesinden ortaöğretim kademesine kadar 45 bin öğrenciye Türkçe eğitimi sunuyor.

Maarif, Türkçe öğretimini bilimsel bir standarda kavuşturmak ve müfredatını oluşturmak için; Türkiye'de ilk defa kendi bünyesinde oluşturduğu Türkçe Dairesi ekibi ve üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla iki yıllık bir çalışma sonucunda MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programını hazırladı.

Program; Türkçe öğretimi, yabancı dil öğretimi, eğitim psikolojisi, program geliştirme, okul öncesi eğitimi, sınıf öğretmenliği, ölçme ve değerlendirme alan uzmanlarının katılımıyla modern dil öğretimi yaklaşımları esas alınarak 2018-2019 yıllarında geliştirildi.

Türkiye'de ve yurt dışında uygulanan Program'ın Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış baskısını vakıf, geçen yıl web sitesinde alan çalışanlarının kullanımına sundu. Onaylanan müfredat Türkiye'nin, yabancılara Türkçe öğreten bütün kurumları için de bilimsel olarak hazırlanmış ilk çalışma özelliği taşıyor.

- Yabancı dil olarak Türkçe ders kitap ve okuma setleri hazırlanıyor

Öte yandan onaylanan program esas alınarak hazırlanan ders kitapları örgün eğitimin her kademesinde kullanılmak üzere tasarlandı. A1, A2, B1, B2 ve C1 dil seviyelerinde eylem odaklı yaklaşımla hazırlanan ders kitapları ile Türkçenin sistematik bir şekilde öğretilmesi sağlanıyor.

Türkiye Maarif Vakfı Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı temel alınarak öğrencilerin yaş seviyesi ve dil düzeylerine göre yapılandırılan K12 düzeyinde okuma kitap setlerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalarda ise sona yaklaşılmış bulunuyor.

Ders kitaplarına ek olarak hazırlanan okuma kitapları ile öğrencilerin dil gelişimini desteklemek, söz varlığını zenginleştirmek, Türkçeye aşinalık kazanmalarını sağlamak ve Türk kültürüne ilgilerini artırmak hedefleniyor.

Bugün dünyanın altı kıtasında yaşayan Türk vatandaşlarının çocukları, kendi ana dillerini unutma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu duruma karşı da Maarif Vakfı iki dilli Türk çocuklarına Türkçe konusunda önemli bir imkân sunuyor.

Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Türk ailelerin çocukları için hazırlanan eğitim içerikleri ile iki dilli Türk çocuklarının dil gelişimlerine katkı sağlıyor. Oyun ve drama tekniğiyle Türkçenin etkin bir şekilde kullanımı konusunda destek sağlayacak eğitim içerikleri Vakfın Avrupa'daki eğitim merkezlerinde de kullanılıyor.

- Dünya çocukları Türk kültür ve medeniyetini öğrenecek

Toplumların kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak nitelikli insanlar yetiştirmeyi amaçlayan Türkiye Maarif Vakfının eğitim yaklaşımı, insanlığın ortak birikimini ve Anadolu'nun kadim irfan geleneğini esas alarak bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış; kültürlere duyarlı, evrensel, millî ve yerel/mahalli zenginliklerin farkında ve bunları önemseyen, çağın ihtiyaçlarına uygun yenilikçi eğitim anlayışıyla farklı ülkelerde de kabul görüyor. Bu yönüyle Türkiye Maarif Vakfı öğrencilerin, kendi kültürlerinin yanı sıra farklı kültürleri bilen kültürlerarası duygudaşlık becerisi gelişmiş kişiler olarak yetişmelerine önem veriyor.

Ortaöğretim kurumlarında seçmeli ders olacak Türk Kültürü ve Medeniyeti/Türkiye ve Türk Kültürü dersi aracılığıyla kültür ve medeniyetimizin yapı taşlarının kültürel ve kültürlerarası duyarlılık temelinde nesnel ve objektif bir anlayışla uluslararası öğrencilere tanıtılması, Türklerin kültürel zenginliklerinin kültürlerarası bir zeminde paylaşımının sağlanması, kültür ve medeniyet bağlamında Türklerin insanlığın ortak değerlerine ve mirasına katkılarının anlatılması hedefleniyor.

Türkiye Maarif Vakfı Türkçe'nin yurt dışında öğretimine yönelik faaliyetlerini sürdürürken bütün bu kazanımları sevdirerek öğretecek öğretmenlerin eğitimlerine de büyük önem veriyor. Her yıl Türkiye'de gerçekleştirdiği iki haftalık uygulamalı programlarla öğretmenlerinin meslekî becerilerinin gelişimini takip ediyor.

Öğretmenlerin modern dil öğretim yöntem ve teknikleriyle tanışması, öğretim sürecini coğrafî bölgelerin mevcut durum ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebilmesi, etkileşimli bir öğretim süreci için oyun, şarkı ve drama kullanımına yönelik uygulamalarda bulunabilmesi için tasarlanan eğitimler, alan uzmanlarının rehberliğinde yürütülüyor. Maarif ayrıca, Türkçe öğretmeni istihdam etmek üzere Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Sertifika Programları düzenliyor. Dört ay süren programları başarıyla tamamlayan adaylar Türkçe öğretmeni olarak istihdam ediliyor.

- Türkçe, ders dışı sosyal kültürel faaliyetlerle içselleştiriliyor

Dil öğretiminde ekolojik öğrenme kuramını önemseyen Vakıf, öğretim sürecini okul ortamının dışına taşıyarak sürece sosyal çevreyi ve aile katılımını dahil edip çocukların gerçek hayatla ilişki kurarak öğrenmelerini sağlıyor. Kişisel alan, kamusal alan, meslekî alan ve eğitim alanında kullanılması beklenen dilin ancak oyun parkı, bahçe, ev, orman, kütüphane, müze gibi alanlarda sürdürülecek etkinliklerle işlevsellik kazanması için öğretim süreci ders dışı tasarlanan etkinliklerle yapılandırılıyor.

Dünyada Türkçe öğretimini Türkiye'nin geleceğine yatırım olarak görün Türkiye Maarif Vakfı, 2023 Stratejileri doğrultusunda faaliyette bulunduğu ülkelerin üniversitelerinde Türkçe'nin seçmeli ders olarak okutulması için de girişimlerde bulunuyor. Bu bağlamda 5 yıllık süreç içerisinde Arnavutluk (Universiteti New York Tirana), Çad (Université de N'Djaména), Endonezya (Universitas Indonesia), Fildişi Sahili (L'Universite Félix Houphouët-Boigny), Kamerun (University of Yaunde II), Kolombiya (Universidad Externado de Colombia), Pakistan (NED University of Engineering and Technology) ve Umman (Sultan Qaboos University) olmak üzere farklı coğrafyalarda bulunan 8 üniversitede Türkçe dersleri verilmeye başlandı.

Dünyada Türkçe öğretimini bilimsel ve pedagojik esaslara göre yürütmek isteyen Türkiye Maarif Vakfı Türkçe öğretimi faaliyetlerini; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR), 21. Yüzyıl Becerileri (P21), Türkçe Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ) ve Maarif Öğrenen Profilini esas alarak düzenliyor.

Maarif Vakfı Türkçe öğretimi faaliyetlerinin özellikleri "Süreç odaklı, işlevsel, görev temelli, keşfetmeye dayalı, problem çözme ve eleştirel düşünme, iş birliği ve iletişim, yaratıcılık ve yenilenme becerilerini esas alan, gerçek hayatla bağlantılı, kültürlerarası etkileşime dayalı ve oyun ve drama temelli şeklinde" sıralanıyor. Kaynak: AA

ETİKET: Türkiye Maarif Vakfı.

Yorum Ekle