Vücut

Vücut

Gelişmiş canlıların vücudu, tek bir parça gibi inanılmaz bir uyum ve düzen içinde çalışan sayısız parçadan oluşmuş bir bütündür. Bir bütünü oluşturan hücreler, dokular, organlar ve sistemler, her canlının var olma amacına en uygun biçimde tasarlanmıştır. En küçüğünden en büyüğüne kadar her birim kendisinden beklenen görevi yerine getirdiği sürece, bu sistem kusursuz bir makine gibi hiç aksamadan çalışır. Bütün canlıların en gelişmiş örneği insan olduğuna göre , bu eşgüdümün en çarpıcı örneği ve dünyanın en karmaşık makinesi de insan vücududur.

Hücreler
Bütün canlılarda olduğu gibi, insan vücudunda temel yaşam birimi hücredir. Erişkin bir insan vücudunda 70 trilyon kadar hücre bulunur. Bunlardan her biri kendi yaşamını sürdürürken, bir yandan da öbür hücrelerle iş birliği yaparak vücuttaki görevini yerine getirir. İnsan vücudunda, belirli görevleri üstlenmek üzere özelleşmiş ve genellikle kendine benzeyen başka hücrelerle bir araya toplanmış çok değişik tipte hücreler vardır. Ama yapıları, özellikleri ve işlevleri ne kadar farklı olursa olsun, bu trilyonlarca hücre dolaysıyla bütün vücut tek bir hücreden gelişir. Döllenmiş yumurta hücresi sürekli bölünerek embriyona dönüşürken, hücrelerin yanlızca sayısı ve boyutları değil özellikleride değişir. Böylece, kas hücresi yada karaciğer hücresi gibi farklı yapıda ve özel işlevlerle uyarlanmış değişik tipte hücreler oluşur. İnsan vücudundaki hücrelerin boyutları öylesine küçüktürki, ortalama büyüklükleri 1000 hücre yan yana dizildiğinde toplam uzunlukları ancak 1 santimetreyi bulur.