Mukaddes Emanetler

Mukaddes Emanetler; Topkapı Sarayında, hazine dairesinde saklanan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimize, Kabe'ye ve diğer bazı peygamberler ile bazı sahabeyi kirama ve İslam büyüklerine ait İslam'da kutsal sayılan eşyalardır.

Mukaddes Emanetler

Mukaddes Emanetler Yavuz Sultan Selim döneminde 1517'de Mısır fethinden sonra İstanbul'a getirilmiş, bir bölümü de İslam ülkelerinden derlenmiştir. Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesi'nde korunmakta ve sergilenmektedir.

Mukaddes emanetlerin önemli bir kısmını Topkapı Sarayına getiren padişah Yavuz Sultan Selim'dir. Padişah Yavuz Sultan zamanında Selim'in Mısır'ı fethi sırasında ve daha sonra oradan İstanbul'a getirilenlerden oluşur.

Mukaddes emanetlerin günümüzde bulunduğu saray, Dünyanın sayılı müzelerinden Topkapı sarayı, 3 Nisan 1924 tarihinde müze haline getirilmiştir. Müze, saray yaşantısını yansıtan eşyalar ile çeşitli bağışlardan oluşan bir koleksiyonlar hazinesidir.

Sarayın Harem, Bağdat Köşkü, Revan Köşkü, Arz odası gibi bölümleri vardır. Kutsal emanetler Has Oda bölümünde bulunmaktadır.

Mukaddes Emanetler Nelerdir?

 • Hırka-i Saâdet
 • Hırka-i Saâdet'in saklı olduğu altın sandık
 • Hz. Muhammed'in ayak izi
 • Hz. Muhammed'in sakalı
 • Hz. Muhammed'in Uhud Savaşı'nda kırılan dişinin bir parçası (Dendan-ı Saadet)
 • Hz. Muhammed'in kabir toprağı
 • Hz. Muhammed'in mührü (Mühr-ü Saadet)
 • Hz. Muhammed'in sandaletleri (Nal-ı Saadet)
 • Hz. Muhammed'in kılıcının kabzası
 • Hz. Muhammed'in kılıçları
 • Hz. Muhammed'in oku ve yayı Mukaddes emanetler arasındadır.
 • Hz. Muhammed'in yalancı peygambere gönderdiği mektup (Name-i Saadet)
 • Hz. Muhammed'in kızı olan Fatıma'nın seccadesi, hırkası ve gömleği
 • Sancak-ı Şerif
 • Sahabe-i Kiram'ın kılıçları
 • Hacerü'l-Esved muhafazası
 • Kâbe'nin altın su oluğu
 • Kâbe'nin anahtarı ve kilitleri
 • Kâbe'nin kapılarından biri
 • Mescid-i Nebevi'nin maketi
 • Mescid-i Aksa'nın maketi
 • Hz. Davud'un kılıcı
 • Hz. İbrahim'in tenceresi
 • Hz. Musa'nın asası
 • Hz. Yusuf'un cübbesi

Ne Zaman Toplandı

İslam tarihinde Mukaddes emanetlerin toplanması ve korunmasına Peygamberimizin sağlığında başlanmıştır. Ashab-ı Kiram ve halifeler bu emanetleri toplamışlar, Emevi ve Abbasi halifeleride önem vermişlerdir.

Yavuz Sultan Selim, 1517'de ki savaşta Mısır'ı fethedip Kahire'ye girince halife el-Muntasır Billah'ın gözetiminde bulunan ve daha önce Bağdat'tan Hülagu'nun elinden kaçırılan mukaddes emanetleri teslim aldı.

Ayrıca Mekke şefi Ebu'l-Berakat'ın oğlu Ebu Numeyya ile gönderdiği emanetleride alarak İstanbul Topkapı Sarayı'na gönderdi.

Mukaddes emanetler, önce bu saraydaki Silahtar Hazinesi, Revan Köşkü gibi yerlerde muhafaza edildi. Sultan II.Mahmud'a kadar Has Oda olarak ismini duyuran bu bina II.Mahmud'un Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayına taşımasıyla, tamamen mukaddes emanetlere tahsis edilmiştir. Böylece Hırka-i Saadet Dairesi adını almıştır. Bu daire Fatih tarafından yaptırılmıştır.