Sitede 2226 kişi varhava açıkAğrıAçık13.4°C

AMİR

AMİR

Amir Nedir
1 . Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse:
2 . ticaret Satıcı veya ihracatçının gönderdiği malların bedelini almak üzere gerekli belgeleri göstererek bankaya başvuran kimse.

Makam ve memuriyet itibariyle emretmek selahiyetine haiz kimse. Bunun emri altındakilere “ memur ” ve “ maiyet ” denir.

Bilhassa, askerlikte disiplinin temini ve devamı için amirlik büyük önem taşır. Amir, rütbe ve kıdem itibariyle üst derecededir.

Aynı zamanda ast ile arasında doğrudan doğruya bir hizmet ilişkisi vardır. Üstlükte ise sadece rütbe ve kıdem itibariyle üst derecede bulunmak vardır.

Aynı bölükteki bölük komutanı yüzbaşı, üsteğmenin hem amiri hem de üstüdür. Başka bir birlikte çalışan üsteğmenin ise sadece üstüdür.

Amir maiyyetinden mutlak bir itaat bekler ve ister ki, bunda da haklıdır. Bununla birlikte astlarının saygı ve güvenini kazanarak, onların ahlak ve ruh yönünden de iyi yetişmelerini sağlaması lazımdır. Maiyetinin şerefini, haysiyetini, sağlığını ve özlük haklarını korumağa da mecburdur.

Emri altında çalışanlara, hizmet ve münasebeti olmayan işi yaptıramaz. Onlardan menfaat te’min edecek istek ve talepte bulunamaz.