Algoritma Nedir, Ne İşe Yarar?

Algoritma Nedir, Ne İşe Yarar?

Algoritma Nedir: Matematikte sayılarla yapılan her türlü hesaplamanın sistematik metoduna verilen genel isimdir. Belli bir problemi çözmek veya belirli amaca ulaşmak için tasarlanan yol demektir. Algoritma terimi genellikle matematik ve bilgisayar birimlerinde karşımıza çıkar.

Algoritma Niçin Kullanılır? Ne İşe yarar?

Matematikte sonuca ulaşmak için takip edilmesi gereken işlem basamaklarını belirlemede kullanılır. Örneğin, 6 ve 8 sayılarının ortalamasını bulmak istediğinizde önce (6+8) işlemini yaptıktan sonra sırada "çıkan sonuç/2" işlemini yapmanız gerekmektedir.

Bilgisayarların hayatımıza girmesiyle birlikte algoritma bilgisayar yazılımlarında karışımıza çıkar. Örnek verecek olursak, bilgisayarda yapılan tüm işlemler, programlar, oyunlar, web siteleri, uygulamalar, robotlara ait tüm yazılımlar algoritmalar ile yapılmaktadır.

Algoritmanın Tarihçesi

Algoritma açıkça belirtilmiş bir başlangıcı ve sonu olan işlemler kümesidir. Algoritmanın kurucusu dokuzuncu yüzyıl başlarında yaşayan Müslüman - Türk matematik alimi Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi'dir. Matematikçiler için temel olan Kitab-ül Muhtasar fi Hesab-il Cebri ve'l-Mukabele adlı eseri meşhurdur. Kitabın aslı, Oxford'daki Bodliana kütüphanesindedir. Matematikteki şöhreti on altıncı yüzyılda Avrupa'yı etkisi altına almıştır. Harezmi'nin ismi Avrupa'da türlü şekillerle söylenmiştir. Latince'de " Alkhorismi " şeklinde söylenerek bulduğu metod Algoritma (algorizme) olarak literatüre geçmiştir.

Halen kullanılmakta olan; toplama, çıkarma, çarpma, bölme sayılarını en büyük ortak bölenlerini ve en küçük ortak katlarını bulmak gibi bilinen bütün aritmetik işlem metodları birer algoritmadır. Hesap makinalarına yerleştirilen, çeşitli işlemlere ait programlar da birer algoritmadır.

Algoritma Örneği

Ekmek alma algoritması:

 1. Yanına para al
 2. Kapıyı aç
 3. Ayakkabılarını giy
 4. Binadan çık
 5. Fırına gir
 6. Poşeti al
 7. Ekmeği poşete koy
 8. Parasını öde
 9. Para üstü varsa al/ver
 10. Fırından çık
 11. Eve gir
 12. Ekmeğin hazır.

Evden Okula Gitme Algoritması Örneğini Yazalım

 • Uyan
 • Elini yüzünü yıka
 • üstünü giyin
 • Kahvaltı yap
 • Çantanı al
 • Kapıyı aç
 • Ayakkabılarını giy
 • Binadan çık
 • Okula yürü
 • Okula geldiğinde içeriye gir
 • Artık okuldasın.

Algoritma Hasıl Hazırlanır Nelere Dikkat Edilmelidir?

Algoritmanın temelinde 2 adım bulunur;

 1. Başla
 2. Bitir
 • Değişken isimlerine dikkat edilmeli, aynı değişkenden 2 tane oluşturulamaz.
 • Eğer döngü kullanılacaksa (sayaç), sayaç artırma/eksiltme/bitirme işlemlerine dikkat edilmeli.
 • Bir eğer (if) kullanılacaksa, doğru/yanlış senkronizasyonu doğru yapılmalı.
 • Adımlar arası gezinti olacaksa, mutlaka satır sonunda belirtilmeli yoksa akış devam eder.