Ambulans

Ambulans Nedir? Yaralı veya hasta taşımaya uygun hazırlanmış özel araçlara ambulans denir. Ambulans, yaralı ve hastaları hastaneye, ilk yardıma müsait olan bir yere veya devamlı ve yeterli tıbbi bakımın uygulanacağı sağlık merkezlerine taşımakta kullanılan; içi özel olarak techiz edilmiş araçtır. Kısaca ambulans, hastaneler arasında ya da hastaneye ulaştırmak amacıyla hasta veya yaralı taşımaya yarayan bir çeşit özel donanımlı motorlu panelvan tipi araç demektir. Ambulans sözcüğü Türkçeye İngilizce Ambulance sözcüğünden geçmiştir. Kelimenin kökeni Latince ambulare'dir ve yürümek ya da hareket etmek anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle, hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kullanılan, teknik ve tıbbi malzemelerle özel olarak donatılmış kara, hava ve deniz ulaşım araçlarıdır. Ambulans servisi ise hasta nakli ve ya acil yardım amacıyla kurulan işletmeyi ifade etmektedir.

Hastanın bulunduğu yer savaş veya tatbikat alanı, trafik güzergahı, ev, spor salonu veya plaj vs. olabilir. Bu yüzden değişik şekilde teçhiz edilmiş ambulanslar ve ambülans personeli vardır. Ambülans görevini yapan araç, iptidai araçlar olabileceği gibi ( Eski savaşlarda bu gayeyle hayvanlar kullanılırdı. ); helikopter, uçak veya deniz motoru olabilirse de genel olarak ambülans olarak otomobil veya minibüs kullanılmaktadır. Trafik güzergahlarında ambülanslara geçiş üstünlüğü verilmekte ve zaruri hallerde ekseri trafik kurallarını ihlal etmelerine izin verilmektedir. Ambülans bazen hekimi ve ilk yardım imkanlarını hastanın bulunduğu yere taşımakta da kullanılır.

Ambülansların bazıları sadece hasta veya yaralıyı taşımaya yaradığı halde bir kısmı bazı cerrahi müdahaleleri yapmaya, serum ve kan transfuzyonuna, oksijen vermeye uygun şekildedir. Ambülanslar üzerinde tanıtıcı işaretler olup, uzaktan tanınmalarına yarar. Özel sirenleri ise trafikte önceliği almalarını sağlar. Milletlerarası anlaşmalarla harblerde saldırılardan muaf tutulmaları karar altına alınmıştır.

Acil sağlık aracı Nedir

Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinin sunumu esnasında ihtiyaç duyulan personel ve malzemeyi olay yerine en hızlı şekilde ulaştırmak veya olay yerinde acil sağlık hizmetlerini yürütmek üzere kullanılan kara, hava ve deniz araçlarıdır.

Türkiye'de ki Ambulans Çeşitleri Nelerdir?

Ambulanslar, ulaşım şekline göre kara, hava ve deniz ambulansları olarak; kara ambulansları da kullanım amacına göre acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı, yoğun bakım ambulansı ve özel donanımlı ambulanslar olarak sınıflandırılır.

a) Kara ambulansları:

 1. Acil yardım ambulansı: Her türlü acil durumda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve mevzuatta yer alan teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.
 2. Hasta nakil ambulansı: Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralıların nakli amacıyla kullanılan, en az bir sağlık personeli bulunan ve kanunlarda belirtilen teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.
 3. Yoğun bakım ambulansı: Hastaların nakli esnasında ileri seviyede izlenmesine ve tedavisine yönelik tasarımlanan, Yönetmeliğin ek-1 ve ek-2'sinde yer alan teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.
 4. Özel donanımlı ambulanslar: Acil hasta veya yaralılara olay yerinde acil tıbbi yardımı sağlamak veya görev yaptığı bölgenin coğrafi özelliği ile taşıdığı hasta veya yaralıların yaşı, fiziki ve tıbbi durumlarına göre özel olarak tasarlanmış ve buna göre personel ve ekipmanla donatılmış araçlardır. Özel donanımlı ambulansların uygunluk belgesi, Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınır. Ayrıca mevzuata uygun olarak müdürlükçe düzenlendikten sonra yetkili trafik birimlerince tescil edilir. Yeni doğan hastaların nakli amacıyla kullanılacak ambulanslar; acil yardım ambulansının tıbbi ve teknik donanımlarını sağlamanın yanısıra ventilatörlü transport kuvözü bulundurmak zorundadır. Bu ambulanslarda yetişkin hastalarda kullanılacak tıbbi donanım ve malzeme aranmaz.
 • Arazi tipi kar paletli,
 • Çoklu hasta taşıyabilen,
 • Obez hasta taşıyabilen,
 • Hovercraft, kara, deniz ve kar motosikleti,
 • Pedallı ya da motorlu bisiklet ve ATV gibi özel donanımlı ambulansların ambulans olarak tescili;
 • Teknik ve tıbbi özellikleri bakımından Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak,
 • Müdürlükçe mevzuata uygun olarak düzenlenecek ambulans uygunluk belgesi ile yapılır.

b) Hava ambulansları:

Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı kullanılmaktadır. Ulusal sivil havacılık yetkili biriminden çalışma ve uçuş izni almış olması gerekmektedir. Ayrıca mevzuatta belirtilen tıbbi donanıma sahip uçak ve helikopterlerdir.

c) Deniz ambulansları:

Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı kullanılmaktadır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından çalışma izni almış olması gerekmektedir. Aynı zamanda mevzuatta belirtilen tıbbi donanıma sahip deniz araçlarıdır.

(2) Hasta nakil araçları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarına bağlı olarak çalışır. TSE'den araç tadilat belgesi alınması gerekmektedir. Daha sonra müdürlükten mevzuata uygun olarak hasta nakil aracı uygunluk belgesi alınmaktadır. Daha sonra da yetkili trafik birimlerince tescil edilmesi gerekmektedir. Bu araçlarda nakil esnasında en az bir sağlık personeli bulundurulmaktadır. Hasta nakil araçlarında asgari aşağıdaki donanımlar yer alır:

 1. Haberleşme cihazları (telsiz veya telefon),
 2. Aracın kullanım amacını belirten fosforlu yazı ve işaretler,
 3. Bir adet tansiyon aleti,
 4. Ayrıca bir adet portatif oksijen ünitesi, otomatikeksternaldefibrilatör,
 5. Aynı zamanda bir adet temel tıbbi malzeme çantası,
 6. Araç takip ve navigasyon sistemleri.