Son dakika

özel

  • Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
  • Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal .
  • Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî:
  • Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı .
  • Dikkate değer :
  • Ayırt edici bir niteliği olan.
  • Her zaman görülenden, olağandan farklı:

Özel Ad
Bir kişiye, benzerlerinden farklı özellik taşıyan varlığa veya topluluğa verilen ad, özel isim: Ali, Ankara, Kızılırmak, Özbek, Türkçe gibi.

Özel Af
Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle bir suçlunun cezasının kaldırılması.

Özel Dikiş
Genellikle bir tane dikilen ve özel kesimlere sahip giysi.

Özel Dil
Aynı meslekten olanların veya aynı iş alanında çalışanların kendi aralarında konuştukları dil

Özel Girişim
Özel sektör.

Özel Hayat
Kişinin kendine özgü yaşayışı, yaşama tarzı, kendisini ilgilendiren tutum ve davranışı, özel yaşam:

Özel isim
Özel ad .

Özel Kesim
Resmî kesimden ayrı ve bağımsız çalışan grup .

Özel Mülkiyet
Kişinin sahip olduğu taşınır veya taşınmaz mal .

Özel Okul
Devlet yönetiminden ayrı mülkiyeti kişiye veya bir özel kuruluşa ait eğitim öğretim yeri .

Özel Radyo
Kişi veya kuruluşlara ait radyo istasyonu.

Özel Sayı
Bir süreli yayının belli bir konuya ayrılmış sayısı:

Özel Sektör
Ekonomi alanında özel kişilerin veya kuruluşların yaptığı işlerin bütünü, kamu kesimi dışında kalan iş alanı, özel girişim, özel teşebbüs, hür teşebbüs.

Özel Televizyon
Kişi veya kuruluşlara ait televizyon kanalı .

Özel Teşebbüs
Özel sektör .

Özel Tiyatro
Kişi veya kuruluşlara ait tiyatro .

Özel Ulak
Geldiği postanede bekletilmeden özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres.

Özel Yaşam
Özel hayat .

Kişiye Özel
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen .