Allianz Grubu 2019 finansal hedeflerini tutturdu

Allianz Grubu'nun 2019 yılında kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciro büyümesi yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.

Allianz Grubu 2019 finansal hedeflerini tutturdu

Allianz Grubu'nun 2019 yılında kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciro büyümesi yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz Grubu, düşmeye devam eden faizlere rağmen 2019 yılında gelir, faaliyet karı ve net karda başarılı sonuçlara ulaştı.

Allianz Grubu'nun 2019 yılı tamamı ve dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, tüm segmentlerin katkıları ile kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciro yüzde 5,9 büyüdü. Allianz Grubu'nun 2019 yılı toplam geliri yüzde 7,6 artış göstererek 142,4 milyar avroya (2018'de 132,3 milyar avro) ulaştı. Faaliyet karını yüzde 3 artışla 11,9 milyar avroya çıkaran Allianz, bu sonuçla 11 ila 12 milyar avro arasındaki hedef aralığının üst kısmına ulaştı.

Faaliyet karındaki büyüme; yüksek yatırım marjı, Amerika'daki tek seferlik pozitif kar ve hacim büyümesinin etkisiyle ağırlıklı olarak hayat ve sağlık sigortaları segmentinde gerçekleşti.

Varlık yönetiminde faaliyet karında da daha yüksek ortalama grup dışı fon büyüklüğü (AuM) ve pozitif kur farkı etkileri sayesinde güçlü bir artış yaşandı. Öte yandan, AGCS'deki rezervlerin güçlendirilmesi sebebiyle artan geçmiş yıl hasarları için ayrılan rezervler ve yatırım gelirlerindeki azalma nedeniyle olumsuz etkilenen elementer sigortalar segmentindeki bu durum, iyileşen gider oranı ile kısmen telafi edildi.

2019'da hissedarlara ait net kar yüzde 6,1 büyüyerek 7,9 milyar avroya (önceki değer 7,5) ulaştı. Bu artış büyük oranda artan faaliyet karı ve iyileşen faaliyet dışı sonuçlar ile daha düşük vergi oranı sayesinde gerçekleşti.

Hisse başına karını (EPS), 2019'da yüzde 8,4 artışla 18,90 avroluk rekor bir seviyeye çıkaran (önceki değer 17,43) Allianz'ın, öz sermaye karlılığı (RoE) son 10 yılın en yüksek değeri olan yüzde 13,6'ya (önceki değer yüzde 13,2) ulaştı. 2018 sonunda Solvency II'ye göre yüzde 229 hesaplanmış olan sermaye yeterlilik oranı, 2019 sonunda yüzde 212 oldu.

- Yönetim kurulu, 2019 için hisse başına 9,60 avro temettü teklif etmeyi planlıyor

Yönetim kurulunun 2019 yılı için hisse başına 9,60 avro temettü teklif etmeyi planladığı Allianz Grubu'nda, bu değer önceki yılın 9 avroluk temettüsünden yüzde 6,7 daha yüksek ve üst üste gerçekleşen 7'nci artış olacak. 1,5 milyar avro değerindeki 7,3 milyon hissesini içeren 4'üncü geri alım programını 30 Temmuz 2019'da tamamlayan ve tekrar satın alınan tüm hisseleri iptal eden Allianz, 20 Şubat 2020'de, yıl sonuna kadar tamamlanacak şekilde 1,5 milyar avroya varacak yeni bir geri alım programı açıkladı.

Allianz'ın dünya genelindeki iş birimlerinin yüzde 70'i (önceki yıl yüzde 74) piyasa ortalamasının üzerinde bir net tavsiye skoru (NPS) elde etti. Liderlik ve performans kültürünün ölçüldüğü performans kültürü endeksi (IMIX) 2019 yılında tüm zamanların en yüksek değeri olan yüzde 73'e ulaştı.

2019'un 4'üncü çeyreğinde Allianz'ın faaliyet karı 2,8 milyar avroya ulaştı. AGCS'deki rezerv güçlendirme nedeniyle elementer sigortalar segmentinde oluşan daha düşük faaliyet karı, hayat, sağlık ve varlık yönetimi segmentlerindeki artış ile büyük oranda dengelendi.

Hayat ve sağlık sigortaları segmenti faaliyet karı, artış gösteren yatırım marjı sonucu yükseldi. Grup dışı fon büyüklüğü (AuM) kaynaklı gelirlerde ve performans ücretlerindeki artış, varlık yönetimi segmentinin faaliyet karında güçlü bir yükselme sağlarken, hissedarlara ait net kar, faaliyet dışı sonuçtaki iyileşmenin de katkısıyla 2019'un son çeyreğinde yüzde 9,5 artarak 1,9 milyar avroya yükseldi.

2019 sonunda Allianz'ın elementer sigortalar segmentindeki toplam geliri 59,2 milyar avroya ulaştı. Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış dönemsel büyüme ise yüzde 2,6 olumlu fiyat ve yüzde 2 olan hacim etkilerinin de katkısıyla toplamda yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

Elementer sigortalar segmentinin faaliyet karı, 2019'da önceki yıla kıyasla yüzde 11,9 düşüş göstererek 5 milyar avro oldu. AGCS rezervlerinin güçlendirilmesi sebebiyle düşen teknik karın etkisinin büyük olduğu bu sonuç, iyileşen gider oranı ile kısmen dengelendi. Elementer sigortalar segmentinde bileşik rasyo yüzde 95,5 oldu.

Yılın 4'üncü çeyreğinde ise toplam gelir 13,1 milyar avroya yükseldi. Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış dönemsel büyüme, yüzde 2,8'lik hacim ve yüzde 2,9'luk fiyat etkisinin de desteğiyle yüzde 5,6 oldu.

Faaliyet karı, ağırlıklı olarak AGCS rezerv güçlendirmesinin yol açtığı daha düşük teknik kar sebebiyle 2018'e kıyasla yüzde 42,3 azalarak 861 milyon avroya düştü. 2019 yılının son çeyreğinde bileşik rasyo yüzde 5,5'lik kötüleşmeyle yüzde 99,6 olarak gerçekleşti.

- Hayat ve sağlık sigortaları

Hayat ve sağlık sigortalarındaki yeni iş primlerinin bugünkü değeri (PVNBP), 2019 yılında 67 milyar avroya çıktı. Bu duruma çoğunlukla Almanya'daki hayat sigortası branşında sermaye verimliliği yüksek ürünlerin satışlarının daha yüksek olması ve ABD'deki getiri garantisi sağlayan anüite ürünlerin satışındaki artış neden oldu.

Yeni iş karlılığı (NBM), düşen faiz oranlarının etkisiyle 2019'da yüzde 3,2 seviyesine geriledi. Satışlardaki artış ve karlılığı yüksek ürünlere yönelimin sürmesi, düşük faiz ortamındaki olumsuz etkileri fazlasıyla kompanse etti ve 2019'da yeni işlerden elde edilen gelir (VNB) 2,2 milyar avroya yükseldi.

Faaliyet karı, ağırlıklı olarak Fransa ve Almanya'daki yükselen yatırım marjları ile ABD, Almanya ve Asya-Pasifik bölgesindeki hacim büyümesinin etkisiyle 4,7 milyar avroya yükseldi.

4'üncü çeyrek rakamlarına bakıldığında ise Almanya'daki hayat sigortaları branşındaki sermaye verimliliği yüksek ürünlerin satışlarındaki artış sayesinde PVNBP, 18,1 milyar avroya yükseldi. Faaliyet karı, ağırlıklı olarak Fransa ve ABD'de gerçekleşen yatırım marjı artışı sonucunda 1,3 milyar avroya çıktı. NBM yüzde 2,9'a (önceki yıl 3,9) düşerken, buna bağlı olarak VNB 519 milyon avroya geriledi.

- Fon yönetiminde tüm zamanların en yüksek değeri

Fon yönetiminde grup dışı fon büyüklüğü (AuM), 2018 sonuna göre 250 milyar avro artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,686 trilyon avro değerine ulaştı. 2019 yılında 138,6 milyar avro tutarındaki kur farkı hariç yatırım geliri, 75,8 milyar avro tutarındaki net girişler, 24,6 milyar avro tutarındaki olumlu kur farkı etkisi ve 11,0 milyar avro tutarındaki konsolidasyon etkileri kaydedildi.

Yönetilen fon büyüklüğü 2,268 trilyon avroya yükseldi. İşletme gelirlerindeki artışın işletme giderlerindeki artışa kıyasla daha yüksek olması sayesinde 2019'da gider-gelir oranı (CIR) yüzde 0,2'lik bir düşüş ile yüzde 62,3 oldu.

Faaliyet karı ise yüzde 6,9 artarak 2,7 milyar avroya ulaştı. Bu gelişmenin asıl sebebi, özellikle PIMCO'daki daha yüksek ortalama grup dışı fon hacmiydi. Grup dışı fon hacmindeki artış, olumlu kur farkı etkisi ile güçlü kur farkı hariç yatırım geliri etkileri ve net girişler sonucunda gerçekleşti.

2019'un 4'üncü çeyreğinde ise faaliyet karı grup dışı fon büyüklüğü (AuM) kaynaklı gelir ve performans ücreti artışlarının etkisiyle yüzde 18,5 yükselerek 750 milyon avroya ulaştı. Gider-gelir oranı, yüzde 1'lik düşüş ile yüzde 62,7'ye inerken grup dışı fon büyüklüğü 5 milyar avro arttı.

Topluma da katkıda bulunduk

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Baete, 2019'un Allianz Grubu'nun rekor sonuçlar elde ettiği bir başka başarılı yıl olduğunu belirterek, ''Bu sonuçlar müşteri ve hissedarlarımızın güvenini, ayrıca mükemmel kadromuzun özverisini gösteriyor. Allianz 2019'da da Birleşik Krallık ve Brezilya'daki satın almalar ile Çin'deki ilk tamamen yabancı sermayeli sigorta holdingi olma gibi önemli stratejik adımlar atmaya devam etti. Ayrıca, UN-convened Asset Owner kurucularından biri olup kendi yatırım portföylerimizi 2050 yılına kadar net sıfır emisyona geçirmeyi hedefleyerek topluma da katkıda bulunduk.'' ifadelerini kullandı.

12 milyar avro faaliyet karı elde etmeyi hedefliyoruz

Allianz Grubu CFO'su Giulio Terzariol ise Allianz'ın açıkladığı faaliyet karı hedef aralığının üst kısmında yer alan 11,9 milyar avroluk faaliyet karı ile 2019'da başarılı bir mali yıl geçirdiklerini aktararak, ''Aktif risk yönetimi, grubun bugünkü negatif faiz ortamında direncini gösteren, müşterilerimize ve hissedarlarımıza güvenli bir sığınak sağlayan yüzde 212'lik güçlü bir Solvency II sermaye yeterlilik oranını mümkün kıldı. 2020 yılında beklenmedik olaylar, krizler ve doğal afetler hariç, artı/eksi 500 milyon avro yanılma payıyla 12 milyar avro faaliyet karı elde etmeyi hedefliyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Terzariol, elementer sigortalar segmentinde operasyonların çoğunun iyi performans gösterdiğini kaydederek, bileşik rasyoyu 2021 sonuna kadar yüzde 93'e düşürme hedeflerine bağlılıklarını sürdürdüklerini vurguladı.Kaynak:AA


Editörün Seçtikleri

Kovid-19 nedeniyle Ağrı genelinde 274.390 kişi sokağa çıkamayacak

Ağrı Gençlik Merkezi 200 siperli maskeyi teslim etti

Eleşkirt’te halk eğitim merkezinde usta öğreticiler maske üretiyor

Ağrılı küçük Yiğit, kumbarasındaki harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Ağrı'da alınan Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Yorum Ekle