Statik

Statik Nedir?
Durağan, bulunduğu durumu koruyan (sürdüren), devinim veya dönüşüm geçirmeyen. Basit tanımıyla Statik Elektrik cismin çevresindeki diğer ürünlerle etkileşimi sonrasında maddenin yüzeylerinde meydana gelebilecek elektriksel dengesizliklerdir. normal atomlarda Pozitif ve Negatif yükler arasında denge vardır, bu denge atomun çekirdeğindeki protonlar (artı yük) ile çekirdeğin yörüngesindeki elektronlar (eksi yük) arasında oluşturulur. Bu atomlara dışarıdan bir kuvvet uygulandığında elektronlar bir atomdan diğerine geçiş yaparlar, elektriksel etki ise elektronların geçişi işlemi sırasında yaşanır. Çarpışma sırasında cisimlerden biri Elektron kaybettiği için pozitif, diğer cisim elektron kazandığı için negatif yükle yüklenir.

Statik, Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk demektir. Kuvvetlerin dengelenmesi ile ilgilidir. Hareket etmeyen nesnelerin üzerindeki kuvvet dengelerini konu olarak alan bilim dalıdır. Dalgalı akımlı elektrik motor statik ve üreteçlerinde hareket etmeyen bölüm, stator . Gelişme, ilerleme göstermeyen, duruk

Durağan anlamına gelen fiziğin statik dengede duran sistemlerle ilgilenen dalıdır. Eğer bir cismin parçaları, birbirlerine göre izafi hareket yapmıyorlarsa, o cisim için statik dengede denir. Bu da ancak cisim belirli bir referans noktasına göre hareket etmiyorsa, ya da ağırlık merkezi sabit bir hıza sahipse olabilir.

Statik dengedeki bir cisim, Newton'un birinci ve ikinci hareket yasalarıyla incelenebilir. Kuvvetler toplamının sıfıra eşitlenmesi denge için birinci, momentler toplamının sıfıra eşitlenmesi ise, ikinci koşuldur.

Statik, yapıların mukavemet yönünden incelenmesi için kullanılır. Maddelerin mukavemeti statiğin mekanikle ilgili bir alanıdır.

Statik cisimlerin dengesini inceleyen fizik dalıdır. Bir cismin dengede olması cismin ivmesinin sıfır olduğu anlamına gelir. Yani dengedeki cisim ya duruyordur yada sabit hızla öteleme yada dönme hareketi yapıyordur. Durgun cisimlerin dengesine statik denge, hareketli cisimlerin dengesine ise kinetik denge denir. Bir cismin dengede olabilmesinin iki şartı vardır:

  1. Cisme uygulanan bütün kuvvetlerin bileşkesi sıfır olmalı
  2. Cisme uygulanan bütün kuvvetlerin herhangi bir noktaya göre momentinin bileşkesi sıfır olmalı.