Diyadin Kaplıcaları Hakkında Genel Bilgiler

Diyadin Kaplıcaları Hakkında Genel Bilgiler

Konum: Kaplıca alanı, İli’nin güneydoğusunda bulunan İlçe Merkezine 5 km mesafede yer almaktadır. Kaplıca bölgesi birbirinden kopuk olarak bulunan Yılanlı, Davut ve Köprü kaplıcaları olmak üzere geniş bir alana yayılmıştır. Kaplıca alanının içinden geçen Murat Nehri, görsel ve rekreatif açıdan önemli bir doğal değer kazandırmaktadır.

Ulaşım Olanakları: Diyadin İlçe Merkezi -İran transit yolunun (E 80 Devlet Karayolunun) 7 km. güneyinde konumlanmıştır. Diyadin Ağrı il merkezine 60 km., uzaklıktadır. Havayolu ulaşımı ise 70 km mesafedeki Ağrı havaalanı ile sağlanmaktadır.

Yükseklik: Diyadin kaplıca alanı deniz seviyesinden 1925 m. yüksekliktedir.

iklim özellikleri: Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Diyadin’de Bölgeyi kaplayan yüksek dağların bulunması sebebiyle karasal iklim hâkimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk, karlı ve uzun geçmektedir. Yazın ve kışın, gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkları oldukça fazladır. Yıllık ortalama sıcaklık 8.7 C ; yıllık en yüksek sıcaklık 37 C ve yıllık en düşük sıcaklık -25 C’dir. Yıllık ortalama yağış miktarı 305.6 mm’dir. Yıllık ortalama yağışlı gün sayısı 26’dır.

Tedavi (Endikasyon) Özellikleri: Termal suların bikarbonat, klorür, sülfat, kalsiyum, karbondioksit gazı içermesi ve toplam mineralizasyonun 1 gr/lt olması nedeniyle şifa özelliği taşımaktadır. Cilt hastalığı, özellikle romatizma, nevrit nöroloji, kadın hastalıkları, kemik ve kireçlenme hastalıkları, siyatik ve metabolizma bozukluğu gibi hastalıklarının tedavisinde yararlanılmaktadır.

Termal Su Özellikleri: Toplam Mineralizasyon : 1000 mg/lt
Sıcaklık : 72-78 °C

Turizm Merkezi: Ağrı Diyadin Termal Turizm Merkezi 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca “Turizm Merkezi” ilan edilmiştir.

İlan Tarihi:17.10.1993 tarih ve 21731 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Turizm Merkezi Alan Büyüklüğü: 280 ha.

İmar Planı Durumu: Diyadin Termal Turizm Merkezi’nin imar planı mevcut değildir.

Mevcut Yatak Kapasitesi: Belediye Belgeli :68 yatak

Açıklama: Termal Turizm Merkezinin büyük bölümü DSİ Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları yürütülen Murat Barajı projesinin rezervuar alanında kalması nedeniyle imar planı çalışmaları yapılamamıştır. Turizm Merkezinin büyütülmesi çalışmalarına paralel olarak sürdürülecektir.

Kaplıcalar ilçe merkezine 7 km. uzakta ve Murat nehrinin doğu kıyısındadır. Çermiklerin bulunduğu arazi engebeli olduğundan, geniş bir alana dağılmıştır. Aralarında 500-1000 m. mesafe vardır. Buradaki sularda aktivite, kalsiyum, sülfür, karbondioksit, magnezyum, kükürt, bikarbonat ve demir vardır. Cilt hastalığı, özellikle romatizma ve siyatik gibi hastalığı olanlar şifa bulmak için buraya giderler. Kaplıca sularından meydana gelmiş çok güzel görünüşlü kalker tulleri ve traverten, buraları daha gösterişli yapmıştır.

Bu kaplıcalara halkın akını haziranda başlar,Ağustos sonuna kadar devam eder. Yakın köylüler ve kasaba halkı diğer aylarda da yararlanır.

Kaplıcaları Diyadin Belediyesi kiraya vermek suretiyle işletmektedir. Kaplıcada 150 yataklı turistik otel ve lokanta - çayhanelerin yanı sıra, çok sayıda kamp çadırları olur. Buraya gelenlerin çoğu kendi özel çadırlarında barınır, Her kaplıcada çeşme, elektrik ve çayhane bulunmakladır

Deri hastalıkları ile enfeksiyonlara bağlı romatizmal hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.