Hamur Coğrafi Bilgileri

Hamur Coğrafi Bilgileri

arasındadır. il merkezinin 12 km. gÜneyinde Hamur vadisinin ve Murat nehrinin doğu yakasında kurulmuştur. Yüzölçümü 898 km kare, denizden yÜksekliği 1650 m.dir. Doğusunda , kuzeyinde Ağrı, batısında Tutak, güneyinde ilçeleri ve (Erciş) bulanmaktadır.

ilçe torakları volkaniktir. Arazinin %65’i dağlık, % 35’i ovalıktır. Doğal yapısına, yÜksek kesimleri dÜz ve hafif dalgalı olan dağlar egemendir. GÜneyini Aladağ’ın batı uzantıları, doğusunun da yeni Aladağ zirveleri olan Kandil dağı (2876m) ve Bozdağ (3510m) ile çevrilidir. Buralarda dağlar yayla niteliğinde olduğundan, köylÜler ve başka yerlerden gelenler yazın yaylaya çıkar. Kuzeyden (1700m) gÜneye (3000m) doğru yÜkselir. Kuzey batıdan Kılıç ve çakmak dağlarının uzantıları ilçe sınırına kadar sokulur. Hamur’un doğu ve kuzeyi - Karaköse ovasının bir devamı olduğu için dÜzlÜktÜr, ve Aladağ’dan gelen akarsularla sulanmaktadır.

ilçede kara iklimi egemendir. Kışları uzun ve soğuk, yazları kısa fakat sıcak geçer. Yağışlar ilkbahar ve sonbaharda yağmur, kışın kar şeklinde yağar. Kar uzun süre yerde kalır. Hatta yurdumuzun, en uzun süre karla örtülü kalan yerlerinden biri de buradır. Doğudaki Aladağ’ın yÜksek yerlerinde kar yazın bile erimez. Bitki örtÜsÜ bozkırlar oluşturur. Hamur vadisi ve Aladağ’ın sarp yerleri hariç, ilçe ağaç yönÜnden çıplaktır. Aladağ ve yaylalarda yazın gÜr otluklar olur. Akarsularını Murat nehri ile yörenin dağlarından gelip bura karışan Gelutan, Karapir, Mandalık, TÜkenmez ve diğer dereler meydana getirir. ilkbaharda yağmurların artması ve dağlardaki karların erimesiyle bu çay ve derelerin suları bollaşır. Murat, Hamur larında derin bir vadide akar ve sulama işlerinde faydalanılmaz. Hamur vadisinde 100 kişiyi barındıracak büyüklükte bir mağara vardır.

Hamur Ağrı iline bağlı bir bucak iken 1 NİSAN 1958de ilçe olmuştur. İlçe merkezi tek bir altında merkez, Buzhane çevre ve Hatunkomu olmak üzere bir birinden uzak 4 ayrı yerleşim yerlerinden oluşur. İlçe ve bağlı 46 köy ve bu köylere bağlı 50 mahalle ve mezra bulunmaktadır. İlçenin genelde dağlık bir coğrafi yapı göstermesinden ötürü yerleşim yerleri dağınık durumdadır.