Hamur Ekonomi Bilgileri

Hamur Ekonomi Bilgileri

Hayvancılık ve tarım, halkın geçim kaynağıdır. Düzlük alanlarda , , yem bitkileri ve şeker pancarı ekilir. Büyük ve küçükbaş hayvancılık ileri durumdadır. Bilhassa Aladağ eteklerindeki köylerde çok hayvan beslenir.

Tarım larının elverişsiz oluşu, buralarda hayvancılığı zorunlu hale getirmiştir. Bu hayvanlar ve hayvansal ürünler 'da pazarlanır. Hamur deresinde ve bazı köylerde bostan ekilir. Besicilik yaygınlaşma eğilimindedir.

Vilayet merkezine yakın oluşu nedeniyle, Hamur, sosyal ve ekonomik gelişme göstermemiştir. Köylerinin ticaret ve ekonomik ilişkisi Ağrı ile olduğundan, kasabada çok az sayıda iş yeri ve ticarethane vardır.

İlçe son yıllarda arıcılık için önemli bir merkez haline gelmiştir. Özellikle Karadeniz Bölgesinden daha iyi bir ürün için ilçe yaylaları bulunmaz bir mekânlardır.