Diyadin Ekonomi Bilgileri

Diyadin Ekonomi Bilgileri

’in ekonomisi önce hayvancılığa sonra da tarıma dayalıdır. Hayvancılık ve hayvan ürünleri, ilçe ekonomisinin temelini oluşturur.

Halk geçimini hayvan beslemekle sağlar. Tahıl, ihtiyacı karşılamak için ekilir. Dağlık yerlerde kurulmuş köylerde hayvancılık, düzlük alanlara yerleşmiş az sayıdaki köylerde de tarım ağır basar.

Kısmen şeker pancarı üretimi yapılır. Murat nehrinin çevresindeki düzlükler tarıma daha elverişlidir. ilçede meyve ve sebze yetiştirilmez. En çok canlı hayvan, yün, deri, yağ ve peynir satılır. Bunların bir kısmı ’ya getirilerek pazarlanır.

M.T.A tarafından ilçenin 35km. güneyinde kükürt tespit edilmiştir.

çok sayıdaki koyun beslendiği için halı ve kilim dokumacılığı yaygındır.

Doğal zenginlikleri ve hayvan potansiyeline rağmen, bitişiğindeki ile ekonomik yönden zıtlık gösterir.