Ağrı'nın Kronolojik Tarihi

Ağrı'nın Kronolojik Tarihi

M.Ö. 3000 Hurriler bölgeye hakim oldu.
M.Ö. 1500 Mittani İmparatorluğu bölgeyi ele geçirdi.
M.Ö. IX. yüzyılda Urartular Doğu Anadolu’da hâkimiyet kurdu.
M.Ö. VI. yüzyıl Medler bölgeyi ele geçirdi.
M.Ö. 549-331 yılları arası Pers İmparatorluğu egemenliğine aldı.
M.Ö. Büyük İskender bölgede egemenlik sağladı.
M.Ö. 331-189 Slavkos İmparatorluğu denetiminde kaldı.
M.Ö. 189-M.S. III. yüzyıl Romalılar ve Partlar hakim oldu.

M S. IV. yüzyıl Hun Türkleri ve Sassaniler arasında el değiştirdi.
M.S. VIII. Bagratlılar kontrolü sağladı.
M.S. IX-XI Bizanslar ve Araplar arasında el değiştirdi.

1064’te Büyük Selçuklular hâkim oldu.
13. yüzyılda Moğol İstilası gerçekleşti.
14. yüzyılın sonlarında Celayirliler Bayezid’e hâkim oldu.
14. yüzyılda Akkoyunlular ile Karakoyunlular arasında el değiştirdi.
15. yüzyılda Safevilerin kontrolüne geçti.

1514 yılında Yavuz Sultan Selim’in Şah İsmail üzerine düzenlediği Çaldıran Seferi’nde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine geçti.
Osmanlı hâkimiyetine geçtikten sonra yurtluk-ocaklıkla yönetilmiştir.

1578 yılına kadar Osmanlı-İran arasında el değiştirdi.
1578-1585 yılları arasında Van Eyaletine bağlandı.

III. Murad döneminde yapılan Tahrir Defteri’ne göre Bayezid Sancağı ve Tevabihi; Eleşkirt, Şelve, Diyadin, Ovacık, Bayezid, Urut ve İskender Kalesi toplam altı sancak olup, Karakilise Şelve (Tutak, Hamur) nahiyesine tabi bir köydü.

16. yüzyılın son çeyreğinde 17 hanelik bir yerleşim yeriydi.
1585-1603 yılları arasında Revan Eyaleti’ne tabi oldu.
1604 yılında Revan’ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkmasıyla birlikte Van Eyaleti’ne bağlandı.

17-18. yüzyıllarda bazen Van bazen de Erzurum eyaletine bağlandı.
18. yüzyıldan Cumhuriyet dönemine kadar Erzurum vilayetine bağlı kaldı.
1828-1829,1854-1856,1877-1878 yıllarında Rus işgaline uğradı.
19. yüzyılın sonlarında Bayezid, Diyadin, Eleşkirt, Ayntab (Tutak) ve Karakilise(Karaköse) adlarıyla beş kazaya ayrıldı.
I. Dünya Savaşı’nda tekrar Rus işgaline uğradı.
1927 yılında vilayet merkezinin Bayezid’den Karakilise’ye taşındı.
1938 yılında Karakilise ismi olarak değiştirildi.