Ağrı Ekonomi Bilgileri

Ağrı Ekonomi Bilgileri

Ağrı da halkın geçimi genelde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ekonomi tarımdan çok hayvancılık ve hayvan ürünlerine dayanır. Düzlük alanların daha verimli olduğu Ağrı da genellikle tarla ziraatına dayalı tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Yayla ve meralarda yetişen hayvanlar ve bu hayvanlardan elde edilen ürünler, il ticaret hayatında önemli rol oynar. şehir Merkezine yakın köylerde arıcılık ta yapılır. Endüstrinin fazla gelişmemiştir

ilin endüstri ürünleri ve sanayi malları ihtiyacı genellikle uzak illerden sağlanmaktadır. Sanayi Türkiye nin ekonomik gücüne katkıda bulunacak ve büyük ölçüde etke edecek derecede değildir. Ağrı'nın ürünleri bakımından da milli ekonomiye katkısı azdır. Yapılan sanayi kuruluşları halkın başlıca geçim kaynağı olan hayvancılığa yöneliktir. Hayvansal hammaddelerin bir kısmı bu endüstri kollarında işlenir.

Ticaretin merkezi Ağrı'dır. İran sınırında bulunması ve Gürbulak sınır kapısı sebebiyle Doğubeyazıt ta ticaret daha gelişmiştir. ilçe merkezleri aynı zamanda ticaret merkezleridir. Köylerdeki ticaret; canlı hayvan, hayvan ve ziraat ürünleri ile çerçi ve satıcıların pazarladığı ihtiyaç mallarına aittir.

1976 da temeli atılan fabrika 1984 te hizmete girmiştir. Ağrı şeker fabrikası Cumhuriyet döneminde Ağrı da yapılan en büyük fabrikadır. Bu fabrika il ekonomisine, işçi istihdamına ve hayvancılığa büyük katkı sağlamıştır.

Bölge genelinde en büyük yatırımlardan ve Ağrı ili özelinde ise en büyük özel sektör yatırımı olan Ağrı Çimento Fabrikası, yaklaşık 600 milyon Türk Lirası civarı maliyetle günlük 2500 ton klinker üretim kapasitesi ve yılda yaklaşık 1 milyon ton çimento üretim kapasitesi ile kurulmuştur.

  • Ağrı Et Kombinası

1976 da hizmete giren kombina, ilde yetişen küçük ve büyükbaş hayvanların alım ve değerlendirilmesinde önemli bir işleve sahiptir. 2007 yılında yeniden faaliyete geçmiştir. Bölgeden aldığı sığır ve koyunları keserek ürettiği etleri karkas ve kemiksiz olarak veya et ürünleri şeklinde değerlendirmektedir.

  • Doğubeyazıt Yem Fabrikası

Yem Sanayi Genel Müdürlüğünce 1978 de kurulmuştur. Bölge hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal protein ihtiyacını yeterli seviyeye eriştirmek amacıyla koyun, sığır ve tavuk yemi üretmektedir. Yıllık kapasitesi 16.000 tondur. 1997 yılında toplam 3625 ton yem üretilmiştir

  • Hayvancılık

Ağrı ülkemizin önemli bir hayvancılık merkezi durumundadır. il deki en önemli geçim kaynağı hayvancılık olup, ekonominin temeli hayvan ve hayvan ürünlerinin satışına dayanır. İl in coğrafi yapısı itibariyle geniş yayla ve meraların bulunması ve toprağın tarıma fazla elverişli olmaması nedeniyle hayvancılık büyük oranda yaygınlaşmıştır.

Koyun başta olmak üzere büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği ile süt ürünleri, Ağrı ilinin başlıca gelir kaynaklarını oluşturmaktadır. Dağlarda yabani keçi, boz ve beyaz ayı, sansar, tilki kurt ve tavşan bulunur. Ayrıca Ağrı Dağında derisi kıymetli Engerek Yılanı ile ilde özellikle sazlıklar ve göl kıyılarında yabanördeği, yabankazı, turna ve keklik gibi av kuşları bulunmaktadır.

il de hayvan ve hayvan ürünlerini değerlendirmek amacıyla Et Kombinası ve Süt fabrikası kurulmuştur. Doğubeyazıt yem Fabrikası ve Ağrı şeker Fabrikasında hayvancılığa katkısı olan sanayi kuruluşlarıdır.

Ağrı'nın yurt ekonomisine en büyük katkısı canlı hayvan ihracatı ve hayvansal ürünlerdir. Hayvan ürünlerinden; Süt, Yoğurt, Peynir, Lor, yağ, ve et olarak faydalanıldığı gibi deri ve yününden de önemli derecede faydalanılır. Yünden yatak yapılır. Eldiven, çorap, başlık, keçe, kilim, halı gibi kullanma ve sergi eşyaları örülür. Hayvanların gübresi kurutularak tezek adı verilen yakacak olarak kullanılır.

il de görülen göçebe hayat hayvancılığın bir sonucudur. Haziran ayı gelince göçebe halk Ağrı Dağı, Süphan Dağı ve Tendürek Dağı eteklerine ve Aladağ, Sinek, Mergezer, Mergemir, Kılıç ve Katavin yaylalarına akın ederler. Buralar hayvan sürüleriyle şenlenir.

Paylaşmak İstermisin?