Sağlık

Sağlık; sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışını değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir.

Sağlık: Merak ettiğiniz sağlık bilgileri Diyadinnet`te!

Sağlık hakkında merak ettiğiniz bilgiler Diyadinnet`te. Kadın, erkek, çocuk sağlığı, diyet konuları, hastalık belirtileri, tedavisi gibi konular bulunuyor.

Veritabanında 4301 sağlık bilgisi bulunmaktadır.

Paylaşmaya ne dersin ?


Böbrekte İlaç ve Ağır Metallere Bağlı Tübülointerstisyel ve Tubuler Durumlar | Böbrekte Kronik Tubulointerstisyel Hastalıklar | Böbrekte Obstriktif Üropati | Boğaz Ağrısı | Boğmaca Nedir, Belirtileri, Tanısı, Tedavisi ve Korunma Yolları | Boğulmalarda İlkyardım |