Türkiyedeki Ovalar

Diyadinnet yararlı bilgiler bölümündeki Türkiyedeki Ovalar kategorisine ait yazılar listelenmektedir.

  • Oymapınar BarajıOymapınar Barajı

   Oymapınar Barajı Baraj bir akarsu vadisini kapatan ve arkasında su biriktiren; enerji üretimi içme için kullanılma sulama suyu temini ve akarsuların düzenlenmesi gibi pekçok gayeye

  • ığdır Ovasıığdır Ovası

   ığdır Ovası Yüzölçümü 3.588 Km.yi bulan bölgenin Ermenistan ile hududunu boydan boya Aras Nehri teşkil etmekte olup hattı 51 km.dir İl Dünya coğrafyasında eşine ender

  • Muş OvasıMuş Ovası

   Muş Ovası Muş ilindeki vadiler Murat ırmağı ve kollarınca açılmıştır. Bu vadilerin en önemlisi Murat Vadisidir. Muş il alanının yüzde 27.2'sini ovalar oluşturur. En önemlisi

  • OvalarOvalar

   Ovalar Akarsular tarafından derin olarak yarılmamış üzerinde kabarıklar bulunmayan ve eğimi oldukça az olan düzlüklere Ova adı verilir Bu düzlüklerde akarsular genellikle,

  • Taybı OvasıTaybı Ovası

   Taybı Ovası İskilip Taybı OvasıTaybı Ovası Çorum ilinin İskilip ilçesinde Kızılırmak havzasında bulunan topraklarının verimiyle bilinen bir ovadır. Rakımı 550-560 metre

  • Afyon OvasıAfyon Ovası

   Afyon Ovası 1-Afyon Ovası Tamamı kapalı bir havza durumundadır. Akarçay'ın kuzeybatı-güneydoğu yönünde katettiği geniş düzlükler halindedir. Kuzeyinde Eynihan dağları