Rüyada yılan görmek gizli düşmana, kadına, çocuğa,

Rüyada Yılan Görmek Nedir

Diyadinnet Rüya Tabirleri bölümünde yayınlanan Rüyada Yılan görmek ne demek rüya tabirini rüyada yılan 10154 nolu rüya yorumunu okumaktasınız.

sponsorlu bağlantılar

Rüyada Yılan görmek gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine işarettir.

Rüyada vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını görmek Aile fertlerinden birinin düşmanlığına, ağızdan yılan çıkması kötü söz söyleyerek bundan zarar görmeye işarettir.

Rüyada yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek kişinin vefat etmesine, boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek ecelinin yaklaşmasına, Yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye, Yılanı öldürmek yahut kesmek düşmanına galip gelmeye, Yılan tutmak korktuğu şeyden emin olmaya, yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere işarettir.

Büyük yılan büyük ve güçlü düşmana, küçük yılan zayıf düşmana, ağzına yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya, Yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye, bir yere yılan düşmesi, oranın yöneticisinin vefatına, Başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya, Kap dolusu yılan görmek Müslümanlara buğzetmeye, Yeşil yılan din düşmanına etrafında yılanlar görmek yakınlarının düşmanlığına, onların sokamaması zarar verememelerine, Yılandan korkmak düşman şerrinden emin olmaya işarettir.

Evde görülen yılan evdeki düşmana, hariçte görülen yılan dışarıdaki düşmana, Yılanın eti, kemiği ve derisi düşmanın malına, Yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek düşmanı ile barışmaya yahut hayır ve menfaate ermeye, Yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek düşmanı ile kavga etmeye yahut düşmanı yüzünden zarara uğramaya, Altın, Gümüş ve diğer madenlerden yılan görmek büyük hayra, Arkadan yürüyen yılan hileli düşmana işarettir.

Rüyada yılan görmek her türlü düşman demektir. Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir. Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karıkocanın kavga etmesine işaret eder.

Rüyada yılan görmek her türlü düşman demektir. Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir. Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karıkocanın kavga etmesine işaret eder.

Rüyada yılan görmek, hilekar bir düşmanla tabir olunur. Evinde yılan görmek, düşmanın evin içinde olduğuna, evin dışında yılan görmek düşmanın dışarıda bulunduğuna delalet eder. Bir yılan öldürdüğünü gören düşmanına üstün gelir. Yılanın eti, derisi, kafası, kuyruğu ve kemiği düşmanın malına işarettir. Bir yılanı öldürüp eliyle yerden kaldırdığını veya parçalayıp öylece kaldırdığını gören, düşmanına üstünlük sağlar ve malini alır. Yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören, düşman ile barışır. Bir rivayete göre hayır ve menfaate erer. Başka bir rivayete göre sonunda sevinilecek bir mal alır. Ayaklı yılan görmek, düşmanın kuvvetine işarettir. Etrafında toplanmış bir çok yılanlar görmek, akrabasının kendisine düşman olduklarına; bunların kendini soktuğunu görmek, onlardan zarar göreceğine; sokmaması, zararı dokunmayacağına delalet eder. Rüyasında tırnaklı, pençeleri ve boynuzları olan yılan görmek, gayet şerli büyük bir düşmana işarettir. Bir yılandan korktuğunu gören, düşman şerrinden emin olur. Bir yılan görüp korkmadığı halde ondan kaçtığını gören, kederlenir. Cabir ül Magribi ye göre, rüyasında burnundan, memesinden cinsi organlarından yılan çektiğini görenin evladı kendisine düşman olur. Yılanın kulağından, göbeğinden veya ağzından çektiğini görmek, ev halkının rüyayı görene düşman olduklarına delalet eder. Halit el Isfehani'ye göre; koynundan yılan çektiğini görene, oğlu düşman olur. Yastığı veya yatağı üzerinde bir yılanı öldürdüğünü görenin, esi vefat eder. Yılan yumurtası zayıf düşmanla tabir olunur. Bir yılanla uğraştığını gören, düşmanı ile kavga eder, kendini bir yılanın soktuğunu gören, düşmanından zarar görür. Bir ev yılanı gören, düşman şerrinden uzak kalır. Bir yılanı kesip parçaladığını gören, düşmanından öcünü almış olur. Bir yılan beslediğini ve ondan korkmadığını gören, büyük bir mevkie ulaşır. Rüyada büyük bir yılan görmek, düşmana işarettir. Rüyasında ağzına bir yılan girdiğini gören, büyük bir ilim sahibi olur. Ebu Sait El Vaiz'e göre, kara yılanı görmek mal edinmeye; Su yılanı görmek, hatırı sayılan biriyle arkadaşlığa; ejderha görmek, kuvvetinin ve kudretinin artmasına delalet eder. Rüyasında bir yılanın uçarak yüksek bir yere çektiğini gören, sevinir; bir yere gökten bir yılan düştüğünü görmek, o yerin idarecisinin ölümüne işarettir. Başının üzerinde yılan gören, hükümet makamlarınca itibarlı sayılır. Yılanlarla dolu bir yer görmek, Müslümanlara karsı düşmanlığa yorumlanır. Cafer i Sadik a (RA) göre, rüyada yılan görmek on şekilde tabir olunur; Gizli düşmanlık, geçim, selamet, hükümet, emirlik, devlet, es, evlat, ölüm ve sel. Bir başka rivayete görende: Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya işarettir. Bazen de, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir. Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komsuya işarettir. İri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail olur. Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir, ilan, mal sahibi düşmandır. Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır. Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Eğer yılanı öldürdüyse düşmanına galip olur. Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkat erişir. Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanım katleder ve düşmanlarına galip gelir. Yılanın uçtuğunu görse, düşmanla başka bir yere gider. Küçük yılan, küçük çocuktur. Küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder. Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine işarettir. Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddetlisidir. Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır. Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çektiğini görse, o kimseyi mahzun edecek şeytanin tasallutuna işarettir. Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harb eder ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılır. Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümit kesilir. Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanimi vefat eder. İki parça edilmiş yılanın parçalarım eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder. Rüyada yılanın etini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir. Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur. Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı olur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder. Yılanın zehri kendisine tesir edip et ve kemiklerim birbirinden Ay irdiğini görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır. Eğer bu halden öldüğünü görse, düşmanı onu öldürür. Yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir. Kendi evinin yılanlarla dolduğunu ve onlardan korkmadığını görse, o kimse kendi evinde nefsine düşkün insanları ve Müslüman düşmanlarım görür. Rüyada görülen su yılanları maldır. Rüyada yakasında ve kolunda korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmesi, faydalı maldır. Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden birtakım yumuşak yılanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş birtakım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine işarettir. Rüyada arkadan yürüyen yılan hileli düşmandır. Yilanlarin gözü önünde yürüdüklerim ve etrafında dolaştıklarım gören kimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecek düşmana işarettir. Bir yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa, düşmanından emin olur ve ona zafer bulur. Ölmüş bir yılan görse, kendi cabası olmadan u Teala düşmanım helak eder. Zarar ve ziyan vermeksizin birtakım yılanların evine girip çıktıklarını görse, bu rüya akrabalarindan olan düşmana işarettir yılanları yine ayni şekilde kendi evinden başka yerde görse, düşmanının yabancılardan olmasına işarettir. Yılanı iki parça ettiğim görse, düşmanın düşmanlığım yarıda keser, düşmanlık ve hilesini yapmaktan onu meneder. Bir şehirde yılanların öldürüldüklerini ve onların büyüklerinden birisini kendisinin öldürdüğünü görse, o şehre sahip olur. Yılanı yüksek bir yere çıkıyor görse, rahat, ferahlık ve sevince erişir. Yılanın yüksek bir yerden indiğini görse, o yerde bir lider ölür. Yılan eti yediğini gören kimseye, sevinç, menfaat ve izzet isabet eder, Bir yerden bir yılan çektiğini görse, o yerde meydana çıkacak bir azaba işarettir. Yılanın, kendisini yuttuğunu gören kimse, devlet ve saltanata nail olur. Başında yılan olduğunu görenin sani devlet ricali yanında yüce olur. Rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezinmek, dereler dolusu, sellerin akacağı büyük bir yağmura işarettir. Bazen de yılan küffara ve bidat sahiplerine işarettir. Yılan, Sel ve devlete işarettir. Bir kimse bir yılan öldürdüğünü görse, bir kadınla evlenir. Eğer yılanın bir evden çektiğini görse, o ev harap olur. Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıksa, ölmesine işarettir. Ağzına yılanın girdiğini gören kimse düşmanım kahreder. Bir yılanı beline sardığını görse, o kimse beline kemer takar. Arkasından eliyle yılan çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafından bir musibet erişir. Ev yılanı komsu, sahra yılanı, yol kesicidir. İlan, ser, kıskançlık, hile ve düşmanlıkla yardımdır. Rüyada yılan tutan kimseyi görmek şerli kimselerle geçinmeye, bugz ve düşmanlığım gizli tutarak düşmanı idare etmeye işarettir. Eğer yılancının yanında yılanlar varsa ve rüyayı gören de hasta ise ömrünün uzun olmasına işarettir.

Yılanlar hastalık ve kederi anlattığı gibi, düş kırıklıklarının da işaretçisidirler. Engerek yılanı bir bela anlamını taşır. Boğa yılanı ise, karışık ve kötü günlerin yaklaşması olarak değerlendirilir.

Rüyada yılan görmek; iş hayatınızda karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza, yılanın sürünerek size doğru geldiğini görmek; düşmanlarınızın birleşerek size karşı bir tehlike oluşturmaya çalıştırdıklarına, yılanla boğuşup öldürdüğünüzü görmek; bir düşmanınızı yeneceğinize, yılan eti yemek; bir işten fayda elde etmeye, yılan ile konuşmak; düşman ile barışmaya işarettir.

Benzer Rüyalar

sponsorlu bağlantılar

Rüyada Yılan, ile ilgili yapılan yorumlar

rüveyda

ruyamda aprtmandayız benım kattan ust kata cıkarak gıden buyuk bır beyaz kobra yılanı gordum aradan bıraz zaman gecer gecmez kapımızın uzerındekı dogalgaz borusunda oldugunu ve esımın kürekle ona vurdugunu kapıyı acar acmaz uzerıme sırtıma dustu öldumu ölmedımı bılmıyorum ama sokmadı benı o anda uyandım

aliş

rüyamda yılanı öldürmeye çalışıyordum yılanın başına bastım basar basmaz yılandan bebek sesi gibi bir şey geldi ve öldürmekten vazgeçtim daha sonra onu öldürmeye kalkıştığım için pişmanlık duygusuna girdim.

naciye

rüyamda yeşil iç gövdesi sarı kalın ve uzun bir yılan balkondan gelip içerıye sizdı,ben bir sopa alıp onu korıdora doğru korkuyla itekliyerk fark etim ki oda benden ürküyodu ,bende banyoya doğru itim sopayla ama banyonun camı kırık oradan çıkıcak diye korktum öldüemek istedim ama annem izin vermedi , o ara eşim banyoya girdi hızlıca anlayamadım ve uyaramadım[ORADAN ÇIK ÇABUK ]Dedim ama o çıkmadı memnundu halınden ses çıkmadı korktum sonra bana 4-5 kere bir dakkıka dedi ben baktım kapının camında yılan belden yukarı bir güzel kadına dönüşmüştü ,içeriye giremedim korkudan , neticede eşime karşı cins olduğu için zarar vermemişti ama bana verirdi diye düşüncede kaldım .eşim banyodan çıkar çıkmaz dışarıya çıktı ve benımle hiç konuşmadı ,ben ora annemi suçlamıştım [eğer yılanı öldürmesine izin verseydin bunlar olmicaktı diye ] eşim evden çıktı yılan kadın banyoda kaldı babam evi terk etmek üzereydi ve ben annemi suçlarken ağlarken sona erdi . Bunun anlamını bana yazarmısınız lütfen , şindiden teşekkürler ...

muhammed

rüyamda çimende birsürü yılan ve kobra gördüm kaçıyordum en sonunda çimenden çıkıp eve kaçtım tabirini bilen yazsın

ibrahim

rüyamda iki yılan gördüm biri siyah biri beyaz benim gitigim heryere geliyorlardı anlamını bilen var mı

melisa

rüyamda okuldaydım ve bahçede bir beyaz yılan gördüm kaçtım tam okuldan çıkacakken 1 tane daha gördüm ağaçtan sarkmıştı kahve rengi renktedi ölüydü korkup okulun kapısından çıkamamıstım en sonra bu böyle olmaz dıyıp koşarak o kapıdan çıktım bunun anlamı ne bilen yazsın..

Talha

Rüyamda dayımla arabadaydık klimadan 2 yılan çıkıyordu ve ben yılanlar tam bizi ısıracakken onu yakalamıştım sonrasını hatırlamıyorum

deniz

ruyamda babam kardesımı oldurucektı bahceden yılan gelip babamın elıne bogazına sarıldı kardesımıde oyle kurtuldu

MEHMETALİ

RUYA DA BEYAZ YILLAN GORDUM İŞKENCELE OLDURUP KAYİŞ DERİSİ YAPMAK LA UGRAŞİYORDUM

halil

Siyah kalin ve bir metre uzunlugunda yilan gördüm

mutlu

2tane on metre kadar boyları olan birisi siyah birisi kahverengi olan yılan gördüm rüyamda siyah yılan beni görünce uzaklaştı kahverengi olan ise hareketsiz duruyordu ben egildim taş almak için taşı alıp dogrulduğumda yılanla göz göze geldim bana saldırmaya calıştı ben ise onu yakaladım. Bunu yorumlaya bilirmisiniz

ayhan

yenngemle cenaze evindeydik cenaze akrabamın evinde ama ölen kişiyi görmedim yemek yedik 4 kişiydik ve ben tabakları bırakmak için aşağı doğru indim yukarı çıkarken çiçek ekilmiş gördüm biriside dediki soldakilerden al sağdakiler zehirli dedi bende neden dedim oda yılan var bahçede onu öldürmek için zehir attık oda kolayınca ölcek dedi bahçeye girdim ve 3 tane yılan 2 tanesi kapıda asılı hareket ediyorlar nasıl olduysa 3 sünün benim sırtımda kazağımın altında olduğunu gördüm bunu önceden biliyomuş gibi hiç tepki vermedim cenazedekiler dedi yılan zehirli öldüğünde gömeceğiz dedi bende sırtımdaki yılanı dokundum çekmek için yılanda ısırdı ve acı içinde uyandım yılanlar uzun ama küçüktü yorumunuz için teşekkürler

nurhan

rüyamda bir yılanın bir çocuğu borak öldürdüğünü ve sonradan yılanında öldüğünü görmek ne anlama gelir

bayram

2 büyük yılan gördüm 1.ölüyor 2.bana birşeyler söylüyor ve gidiyor

Yorum ekle

Dikkat: !!!yorumlardan gelen rüyaların tabiri yapılmamaktadır!!!: Yorumunuz Editörler tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır


Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
Rüya tabirleri diyadinnet.com

Bağlanıyor

Paylaşmaya ne dersin ?

0
ANKETLER Genel Seçimlerde HDP, Yüzde 10 Barajını Aşabilir mi?
Evet, kesinlikle barajı aşacaktır
Evet, barajı zor da olsa geçebilir
Hayır, barajı zorlar ama geçemez
Hayır, barajın altında oy alır
Fikrim Yok

Sonuçlar Anketler

Toplam Oy: 4784