Rüyada Bıçak Görmek

Umumiyetle Rüyada bıçak görülmesi ayrılıkla tabir edilir. Bir kimsenin Rüyasında herhangi bir bıçak görmesi; Aile ferdlerinin huzur ve refahı için gösterdiği çabalar neticesinde olumlu sonuçlar alacağına ve çoktandır ayrı olduğu bir dostu ile tekrar buluşacağına delalet eder. Rüyada bıçak görmek ayrılığa, düşmanlığa, marifetli bir adama, sanat ve maharette, bıçakçıyı görmek, insanlara sanat ve maharet öğreten birine delalettir.

Bıçak kavganın ve ayrılığın işaretidir Rüyada bıçak, hizmetçi, yardımcı, dost ve kendisi için gayret gösteren kimse ile de yorumlanır. İş hayatınızda zarar edeceğinizin habercisidir.

Rüyada elinde bıçak tutmak, güç ve zenginliğin sürekli olacağına, bıçakla bir şey kesmek, eline para geçeceğine işarettir.

Bıçak kaybetmek veya saklamak olası tehlikelerden kurtulacağınıza işarettir.

Rüyada bıçağı kırmak işlerin yolunda gitmesi, bıçak taşımak insanlardan zarar görmemek için dikkatli olmanız gerektiğine işarettir.

Seyyid Süleyman: Bıçak; evlatla, kını; zevce ile tabir olunur. Bıçak tek başına çocuğa işaret eder. Başka bir silahla beraber bıçak görenin, şanı ve makamı yüce olur.

Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Elinde kullanmak üzere bir bıçak gören, bulunduğu işten feragat eder. Bir rivayete göre, kendisine yardım edecek zeki bir oğlu olur. Bıçağı kınından çektiğini görenin karısı, erkek çocuk doğurur.

Kirmani şöyle diyor: Kendisine bir bıçak verildiğini gören, biriyle dostluk kurar. Bir rivayete göre, eline mal geçer. Elini bıçakla kesen, şaşılacak bir şeye tesadüf eder. Bıçağı kınına sokan, evlenir.

Cafer-i Sadık:

 • Sıhhat,
 • evlat,
 • zafer,
 • iltica,
 • erkek kardeş,
 • kuvvet,
 • zenginlik,
 • memuriyet.

Bir genç kızın rüyasında elinde bıçak tuttuğunu görmesi; asil bir aileye mensup bir gençle tanışacağına ve sevgisine kazanacağına, bir kimsenin, elinde bıçak tutan bir delikanlı görmesi; bir genç kızın sevgisini kazanacağına, kişinin rüyasında elinde bir bıçakla bir yerini kestiğini görmesi; bir hadise ile sarsılarak şaşkınlığa uğrayacağına işaretle tabir olunur.

Rüyanızda bir bıçakla bir şey kestiğinizi görmeniz; bir yolculuğa çıkacağınıza, rüyanızda bıçak bilediğinizi görmeniz; bir yere gitmek için hazırlık yaptığınıza, rüyanızda bıçakla bir şey kesmek istediğiniz halde kesemediğinizi görmeniz; teşebbüs ettiğiniz bir işi başaramayacağınıza işaretle yorumlanır.

Rüyanızda çarşıdan bir bıçak satın aldığınızı görmeniz; eğer bekar iseniz kısa süre içinde evleneceğinize ve eğer evli iseniz ve eşinizde Hamile ise kolay ve rahat bir doğum yapacağına, rüyanızda birisini bıçakladığınızı görmeniz; çevrenizin tehlikeli insanlarla kuşatılmış olduğuna ve her an hayatî bir tehlike içinde bulunduğunuza yorumlanır.

Bir başka yoruma göre: Rüyada bıçak görülmesi; kuvvet ve kudretin devamlılığına, bıçakla bir şey kesildiğinin görülmesi; Rüya sahibinin eline mal veya para geçeceğine delalet eder.

Bazı yorumculara göre de: Rüyada bıçak görülmesi; evlâd ile bıçağın kınının görülmesi; eş ile tabir edilir.

Kişinin rüyasında elinde bir bıçakla bir iş yaptığını görmesi; yapmaya teşebbüs ettiği bir işten vazgeçeceğine, kişinin rüyasında kendisine bir bıçak verildiğini görmesi bir kimse ile dostluk kuracağına ve bir rivayete göre de, kendisine yardımcı olacak bir çocuğunun dünyaya geleceğine yorumlanır.

Molla Cami: Kasap bıçağı, kasaba; Asker bıçağı da, güç ve hizmete işaret eder. Bıçak, delildir.

Bazı tabirciler, bıçak gören kimse, kendi hizmetçisi ve adamıyla kuvvet ve mala nail olur, dediler. Bıçağı yuttuğunu gören kimse, oglunun malım yer.

Rüyada görülen bıçak, hamile hanımı olan kimse için erkek çocuktur.

Mahkemede bulunan kimse, rüyada elinde bir bıçağın olduğunu görse, düşmanına galip gelir ve delil getirmekle davasını isbat eder. Çünkü bıçak, düşmanı defeden silah aleti erindendir.

Kendisinden başka silah olmayan bir adam, kendisine bıçak verildiğini görse, bir çocuk yahut erkek kardeş sahibi olur. Eğer böyle bir çocuk ve kardeş beklemiyorsa, iyiliklerle karşılaşır.

Kendisiniz bıçakla kesildiğini gören kimse, kuş, hayvan veya bıçakla boğazlanan bir hayvana saldinşından dolayı hesaba çekilir. Elini bıçakla kestiğini gören kimse, hayrette kalacağı taaccub edeceği bir şey görür.

Bıçak kazandığını gören kimse, bekar ise evienir, eğer hanımı hamile ise doğum yapar.

Rüyada gördüğü bıçakla beraber erkekliği teyid edecek bir şey de varsa, doğacak çocuk erkek olur. Erkekliği teyid edecek bir şey yoksa,doğacak çocuk kızdır. Kargı ve süngü gibilerin tabiri de bıçak gibidir. Bazı tabirciler rüyada görülen bıçak, dil ve hizmetçi bir kadınla tabir edilir. Bazen de bıçak görmek, rızık ve geçiminin iyi gitmesine işaret eder dediler.

RÜYADA BIÇAK GÖRMEK

 • Hizmetçi, yardımcı ve arkadaştır.
 • Keskin bıçak çalışkan hizmetçiye, akıllı yardımcıya ve faydalı arkadaşa;
 • kör bıçak bunların tersine,
 • Kadının gördüğü bıçak onun sevdiği erkeğe,
 • Erkeğin gördüğü bıçak mal ve güçe,
 • Bıçak yutmak oğul evladından gelecek iyilliğe,
 • Hamile kadının ve onun kocasının gördüğü bıçak erkek çocuğa,
 • Mahkemesi olan kişinin elindeki bıçak sağlam delile,
 • Bıçağın eli kesmesi şaşkınlık uyandıracak bir duruma,
 • Büyük bıçak rızık ve hayra,
 • Bıçağın kapalı olması ya da kılıfında bulunması zelil olmaya, yalancı şahitliğe,
 • Kalem açacak bıçak yazma istidadı olan evlada yahut hesap yapmaya,
 • Bıçağı bilemek bir iş için gayrete gelmeye, çocuk terbiyecisine yahut insanlara çalışmayı öğütleyen birine delalet eder.

Nablusi: Rüyada görülen bıçak, bir yerin hizmetçisine, yardımcı, arkadaş ve kölesi gibi evinin ihtiyacı ve menfaati için çalışan ve gayret gösteren kimsesine işarettir.

Rüyada Keskin Bıçak Görmek
Bıçağın keskinliği, rüya sahibinin emir ve yasaklarının geçerliliğine yahut bıçağın delalet ettiği kimsenin hareketine delalet eder.

Bir kadının rüyada kendisiyle beraber bir bıçağın olduğunu veya kadınlardan birisine bir bıçak verdiğini görmesi, o kadının meşhur erkeklerden birisine sevgi beslemesine delalet eder.

Kalem açacak bıçak, katibe; kasap bıçağı, kasaba; asker bıçağı da, kuvvet ve hizmete delalet eder.

Çocukların velisi ve çocukları terbiye eden kimsenin bıçağını çaldığını gören kimse, o adamın terbiyesinden olan çocuklardan birini onun terbiyesinden meneder.

Rüyada sofrada bıçak görmek
Sofra üzerinde görülen bıçak, onunla iş yapmayan künse için iş görmede hilekar, zeki bir köleye, eğer bıçakla iş yapılıyorsa, rüya sahibinin üzerinde durduğu bir işin nihayetlenmeslne yahut rüya sahibinin şecaat ve kahramanlığına delalet eder.

Bıçak, delil ve hüccettir. Bazı tabirciler, bıçak gören kimse, kendi hizmetçisi ve adamıyla kuvvet ve mala nail olur, dediler.

Bıçağı yuttuğunu gören kimse, oğlunun malını yer.
Rüyada görülen bıçuk, hamile hanımı olan kimse için erkek çocuktur. Bazı tabirciler, elinde bıçak gören kimse iklyüz dirhem gümüşe nail olur, dediler. Çünkü, bıçağın nisap denilen sapı maldan nisaptır.

Bazı kere bıçak, yirmibeş dirhem gümüşle tabir edilir.
Mahkemede bulunan kimse, rüyada elinde bir bıçağın olduğunu görse, düşmanına galip gelir ve delil getirmekle davasını isbat eder. Çünkü bıçak, düşmanı defeden silah alellerindendir.

Kendisinden başka silalı olmayan bir adanı, kendisine bıçak verildiğini görse, bir çocuk yahut erkek kardeşe nail olur. Eğer böyle bir çocuk ve kardeş beklemiyorsa, hayra erişir ve rızka nail olur.

Rüyada bıçaklanmak
Kendisinin bıçakla kesildiğini gören kimse, kuş, hayvan veya bıçakla boğazlanan bir hayvana saldırışından dolayı hesaba çekilir.

Rüyada elini bıçakla kesmek
Elini bıçakla kestiğini gören kimse, hayrette kalacağı taaccub edeceği bir şey görür.

Bıçak veya hançeri kınına soktuğunu gören kimse, bir kadınla cinsi münasebette bulunur.

Bıçak kazandığını gören kimse, bekar ise evlenmeye nail, eğer hanımı haımle ise çocuğu kurtulur. Rüyada gördüğü bıçakla beraber erkekliği teyid edecek bir şey de varsa, doğacak çocuk erkek olur. Erkekliği teyid edecek bir şey yoksa, doğacak çocuk kızdır. Kargı ve süngü gibilerin tabiri de böyledir.

Rüya sahibinin yanında yük olmazsa, halbuki rüya sahibi de meşru hakkını isbat etmek için şahid arıyorsa, aradığı şahidini bulur. Eğer bıçağı keskin olursa, bulduğu şahid de adaletli olur. Rüyada gördüğü bıçak keskin değilse yahut eğri olursa, şahidi kabul edilmez.

Bıçağını kının içine soktuğunu güren kimse, zelil ve hakir olur.

Yahut yapacağı şahitlikten başka bir şey söylediğinden dolayı şahitliği kabul edilmez. Rüya sahibinin böyle br meselesi yoksa, dünyaca nail olacağı faydaya yahut kavuşacağı iyiliğe ya da sohbet edeceği kardeşine, sadakat göstereceği bir dosta yahut da halkın işlerini görebilecek bir köleye delalet eder.

Rüyada görülen bıçak, dil ve hizmetçi bir kadınla tabir edilir. Bazen de bıçak görmek, rızık ve geçiminin iyi gitmesine delalet eder. Kalem açacak bıçak, kendisine hased edilen akıllı bir çocuktur. Bundan dolayı rüyada elinde kalem açacak olduğunu gören kimsenin, güzel bir çocuğu olur.

Yine rüyada elinde kalem açacak olduğunu gören kimse, ayrıldığı hanımını yeniden alır.

Rüyada Bıçak yorumları

mehmet

s.a hocam ben ruyamda biriyle kavga ediordum bunun elinde bıçak vardı ben o bıçagı ortasından kırdım . ama hiç bir sekilde yaralanmadım rüyamı yorumlarsanız sevirim.bıcağı kırdıktan sonra uyandım

aysun

bana buçak salıyorlardı

Erkan

Rüyamda sevgilimden ayrılıyodum okulun ıcınde sonra dısarıya cıktıgımda halk oyunları oynayan ınsanlar vardı fakat sılah seslerı duyuyodum sonra bı guvercın gordum havada bana bakıyodu oldu yerde ucuyodu ılerlemıyordu.

hiva

ben rüyamda hırsıza dezgahın üzerindeki bıçağı alıp onu tehtit ediyordum

Selin Sera

rüyamda bir öküz gördüm öküz bana saldırıyordu eline bir bıçak aldı ve insana dönüştü beni bıçaklamaya çalıştı ama bıçaklayamadı. Bu benim değişik gördüğüm rüya ne anlama gelir...........

ayşe

rüyamda oğlumun elinde bıcak var bana doğru geliyo bende korkuyorum yanımdakı yastıklara sarılıyorum

nazife

ben rüyada bir kadın bana bıçak adı.

nur

üyamda annem keskin bir biçakla eski elbiseleri kesiyordu biçagi istedim bana vermedi.

kader

ben rüyamda dağda bıçaklar gördüm bir çocuk bıçakla dağdaki taşı oyuyordu bende kızdım polısı arıcam diyordum

aysun

rüyamda iki kardeş kavqa ediyor sonra birisi birini vuruyo ben bıçağı onlardan alıyorum amma bıçak da kan var

sara

rüyamda bebek yiyenimin kafasını kesiyordum bu ne anlama geliyor

EYYÜP

BEN RÜYAMDA İKİ KİŞİ ÖNCE KAVGA EDİYORLAR SONRADA BANA BIÇAKLARINI BANA VERİP KAÇIYORLAR BIÇAĞIN BİRİ KIRIKTI BENİ AYDINLATIRSANIZ SEVİNİRİMM

ahmet

rüyamda babamın bıçakla beni korkuttuğunu gördüm

esra

rüyamda bıçakla kardeşimi kesiyodum

esra

rüyamda bıçakla kendimi öldürüyodum

esra

rüyamda bıçak yastğımın üstündeydi biara kalktım gerçekten kalktımmı bilmiyorum bıçağa elleyip bidaha yattım bıçak üstümde geziniyodu gezindikten sonra yastğımın altına bidaha geri girdi ondan sonrasını hatırlamıyorum

dicle

rüyamda tanıdığım bir erkek beni bıçaklamak için beni arıyordu sonra beni buldu bıçak ucu karnıma değdi ondan sonra kaçtım...

sevim

rüyamda keskin bir bıçakla düşmanımı arıyordum o da beni arıyordu.

Can

Rüyamda Bir Evdeyim "O" Evde 2-3 Kişi Var. Herkese İşkence Ediyorlar. Bıçakla Adamları Öldürüp Saklamıslardı Her Yer Kan Gölüydü Çok Korkunç Bir Rüya Gördüm

eren

rüyamda bıcakla oglumun yüzünü kesdim yüzünü yıkadım

yeşim

rüyamda eniştem teyzemi bıcık la kovaladı

muhammed

Ruyamda 4 5 kişi bicakla saldiriyordum

arzu

rüyamda bi cenaze de idik insanlar cenazeyi götürürken o arada annem elime bi bıçak verdi al bunu dedi başka da birşey demedi

emrah

Simay benim ruyam da seninkiyle ayniydi yorumu neydi baktiniz mi acaba.

gülseren

rüyamda bıçak aldım ve başkasına verdim

şimay

rüyada bıçağı saklamak ama bıçağın hale görünmesi ve yanında siyah keskin bir bıçak görmek ne anlama gelir ???

samet

rüyamda savaş çıkıyor bizden herkes ölüyor benim silahım yok yerde bıçak görüyorum ve hucüm ederken uyandım

bilal

pazarda bıçak bakıyordum bir sürü bıçak olmasına rağmen istediğim bıçaği göremiyordum

merve

rüyamda ablamın bana bıçak attığını ve bir bıçağın elimi kestiğini gördüm

hilal

Elimde bir bıçak var biraz kurumuş kan bıçakta bir cinayetin deliliymiş bilmiyorum ama ailemden biri işlemiş öncedende bıçağı buluyorum ve saklamıya çalışıyorum kızıyorum toprağı ama fazla kazamıyorum rahmetli annem babamda var öle saklamaya çalışiyordum yorumuzunu bekliyorum

bıçak et

şimdi birden gidiyorum ki paketlenmiş et ve bıçak gördüm birsürü bıçak vardı enaz 30 tane

fikret

Benım ruyamda babam bı adamla tartışıyor,adamın elnde bıçak vardı. Babam bıcağı alip adamı gogus ustu yatırıp bıçağı boyundan bele dogru bıcağı adamın sırtına uzatyor.

YORUM EKLE

Dikkat: !!! yorumlardan gelen rüyaların tabiri yapılmamaktadır!!! Yorumlar editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

İsim*
Yorumunuz*