Genel

Diyadinnet yararlı bilgiler bölümündeki Genel kategorisine ait yazılar listelenmektedir.

 • Bağlı KredilerBağlı Krediler

  Bağlı kredi nedir Kredi açan ülkeden mal veya hizmet satın alınması şartıyla sağlanan krediler. Bağlı Kredilerle krediyi sağlayan ülkeden hangi mal ve hizmetlerin alınabileceği

 • Lafonten Hayatı, lafonten kimdir, lafontenin hayatıLafonten Hayatı, lafonten kimdir, lafontenin hayatı

  Lafonten Hayatı, lafonten kimdir, lafontenin hayatı Jean de La Fontaine Lafonten Doğum tarihi : 8 Temmuz 1621 ölüm tarihi: 13 Nisan 1695 Paris  Fransız şair ve yazar olan Lafonten

 • ATATÜRKÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEMATATÜRKÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEM

  ATATÜRK'ÜN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEMAtatürk, büyük bir asker, büyük bir devlet adamı ve diplomat olduğu kadar, eğitim alanında da milletimizin çağ değiştirmesini, atılım

 • Toplumsal Dayanışmanın ÖnemiToplumsal Dayanışmanın Önemi

  Toplumsal Dayanışma Nedir: Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesine Toplumsal dayanışma denir. Dayanışma bir topluluğu oluşturanların

 • BAĞIMSIZLIKBAĞIMSIZLIK

  Bir devletin iç ve dış işlerinde müstakil olarak, istediği gibi hareket edebilmesi. En genel anlamda bağımsızlık; muayyen bir ülke üzerinde ve hükumet ile temsil olunan üstün ve

 • BADANABADANA

  Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boyaya badana denir. Alm. Tünche, Fr. Badigeon, İng. Limewash. Bina duvarlarına fırça veya püskürtme ile sürülen kireç

 • BACON, RogerBACON, Roger

  İngiliz filozof ve fen adamı. Felsefesinde düşünmeye ait hipotezlerin çürütülmesinde veya ikna edilmesinde tecrübe ve denemenin önemini izah etmiştir. Hayatı ile ilgili bilgiler daha

 • BACH, Johann SebastianBACH, Johann Sebastian

  Batı müziğinin meşhur sanatkarlarından. Almanya’da üç asır müzik eserleri veren sanatkar bir ailenin oğludur. Eisenach kasabasında 1685 yılında doğdu. Bulunduğu muhite göre iyi bir

 • BABİNGER, FranzBABİNGER, Franz

  Alman Türkiyatçı. 1891 senesinde Weiden’de doğdu. Würzburg ve Münih’de tarih ve sanat tarihi dersleri okudu. Hind dili ve semitik filolojisinde doktora yaptı (1914). Aynı sene gönüllü

 • BABIALİ YANGINLARIBABIALİ YANGINLARI

  Alm. Brände in der Hohen Pforte, Fr. Incendies de la sublime-Pote, İng. Fires on Sublime Porte. Osmanlı Devletinin idari merkezi olan Babıali'nin; 1740, 1755, 1808, 1826 ve 1839 senelerinde

 • BABIALİ BASKINIBABIALİ BASKINI

  İttihat ve Terakki Cemiyetinin hükumeti ele geçirmek için 23 Ocak 1913’te yaptıkları kanlı baskın. İttihat ve Terakki komitesi İkinci Meşrutiyetin ilanından ve 31 Mart Vak’asından

 • BABIALİBABIALİ

  Alm. Hohe Pforte, Fr. Sublime-Porte, İng. Sublime Porte. Osmanlı Devletinin son döneminde sadrazamlık makamına ve hükümete verilen ad. Babıali "yüce kapı" manasına gelmektedir.

 • Charles BabbageCharles Babbage

  Charles Babbage hayatı kimdirCharles Babbage, doğum tarihi 26 Aralık 1791 ölüm tarihi 18 Ekim, 1871). Charles Babbage önemli bir İngiliz matematikçi, analitik filozof, makine mühendisi ve

 • BABAİLİKBABAİLİK

  BABAİLİKOn üçüncü yüzyılda Anadolu'da Baba Resul ve onun adamlarından Baba İshak tarafından Selçuklu Devletine karşı başlatılan siyasi isyanlar. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin

 • BABA YUSUF SİVRİHİSARİBABA YUSUF SİVRİHİSARİ

  BABA YUSUF SİVRİHİSARİAnadolu velîlerinden. Doğum târihi belli değildir. İzmir'in Seferihisar da denilen Sivrihisar kasabasında doğdu. 1511 (H.917) senesinde vefât etti. Evliyânın

 • BABA HAYDAR SEMERKANDİBABA HAYDAR SEMERKANDİ

  BABA HAYDAR SEMERKANDİEvliyanın büyüklerinden. Hace Ubeydullah-ı Ahrar hazretlerinin talebesidir. Baba Haydar Semerkandi diye tanınmıştır. Doğum tarihi kesin bilinmemektedir. Semerkant'ta

 • BABA CAFER ZİNDANIBABA CAFER ZİNDANI

  BABA CAFER ZİNDANIEskiden borçları olanlar Baba Cafer Zindanı’na atılırlardı. Hapsedilen borçlular zindanın tek penceresinden yardım isterler, borçlarını ödemeleri için halka

 • AZİZİYE MÜDAFAASIAZİZİYE MÜDAFAASI

  AZİZİYE MÜDAFAASIDoksanüç Harbi diye tarihe geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Muharebesinde, Erzurum’daki Aziziye Tabyasında Ruslara karşı gerçekleştirilen müdafaa. 24 Nisan 1877’de

 • AZİZ MAHMUD HÜDAİAZİZ MAHMUD HÜDAİ

  AZİZ MAHMUD HÜDAİOsmanlı Devleti, zamanında Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi; Mahmud, babasının ismi Fadlullah'tır. 1541 (H. 948) senesinde Şereflikoçhisar'da doğdu.

 • AZAKEĞERİAZAKEĞERİ

  AZAKEĞERİAlm. Kalmus, Fr. Acore vrai, İng. Sweet Flay. Familyası: Yılanyastığıgiller (Araceae), Türkiye’de yetiştiği yerler: İzmit, Bolu ve Kuzey Anadolu. Vatanı, Hindistan olan