Rüyada Köpek Görmek

Diyadinnet Rüya Tabirlerinde görülen Köpek'in yorumu 6449 ve rüyasında Köpek'i görmenin neye çıktığını, ayrıca rüyada Köpekle ilgili rüyanın ne anlama geldiği açıklanmıştır.

sponsorlu bağlantılar

Rüyada Köpek nedir

Rüyada Köpek görmek, sadakatle tabir olunur. Rüyasında bir köpeğin kendisine saldırdığını, fakat ısırmadığını görmek, düşmanlarının kendisine diş bilediklerine, fakat zararları dokunmayacağına delalet eder.

Bir kimsenin Rüyada av köpekleri ile ava çıktığını görmesi, bütün insanlar hakkında hayır ve onun yapacağı güzel bir iş ile tabir olunur. Av köpekleriyle av avladığını görmek, emniyete ermeye şöhrete kavuşmaya delâlet eder.

Rüyada köpek sesi, fuzuli ve boş söze işarettir. Rüyada köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden düşmana alâmettir. Rüyada kendisini bir köpeğin ısırdığını veya tırmaladığını görmek, rüya sahibinin hissettiği acı kadar düşman tarafından gelecek bir zarara delâlettir.

Rüyada bir köpeğin kendi elbisesini yırttığını görmek, akılsız bir adamın onu gıybet ettiğine alâmettir.

Rüyada dişi köpek görmek, inatçı ve kötü bir kavim ve millete mensup âdi bir kadına delâlet eder.

Rüyada Köpek yavrusu ise, sevimli bir çocuk ile tabir olunur. Eğer köpek beyaz ise, o çocuk mümindir. Siyah olursa, çocuk ailenin büyüğü olacaktır.

Rüyada çoban köpeği görmek ve ona mâlik olmak, mülk, mal ve menfaata delâlet eder. Âdi ev köpeği, zalim düşmana delâlet eder. Saltanat ve memuriyete ehil bulunan bir adam rüyada av ve tazı köpeği görse, bu rüya, onun için bir şehre vali olmaya delâlet eder.

Rüyada tazı köpeği görmek, kuvvete ve düşmana galip gelmeye de delâlet eder.

Rüyada köpek öldürmek, köpekleri öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip olmaya işarettir. Yine rüyada köpekleri öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder.

Rüyada havlamak, rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir.

Rüyada köpek ısırması, Rüyada bir köpeğin kendisini ısırdığını görmek, hizmetçi, dost ve yakın kimselerden gelecek sıkıntı ve musibete alâmettir. Bazı kere de köpekler, perişan bir kavme delâlet eder. Rüyada oynatmak ve birbirleriyle boğuşturmak için kullanılan köpekleri görmek, ferah ve zevkli yaşamağa ve sefaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada köpek görmek, dört şekilde ile tâbir olunur:

  • Alçak düşman,
  • Tamahkâr zengin,
  • İşleri ve amelleri çirkin âlim,
  • Gammaz ve cahil adam.

Rüyada bir siyah köpeğin uluduğunu görmek, humma hastalığına delâlet eder.

Yine bir köpeğin biri üzerine havladığını görmek, diğeri aleyhinde kötü ve fena söz söyleyen kimseye delâlet eder.

Rüyada köpek eti yemek:Rüyada köpek eti yediğini görmek, düşmanı üzerine galip gelmeye ve onun malını yemeye işarettir.

Rüyada köpek sütü içmek:Köpeğin sütünü içmek ise, korku ve telaşa delâlet eder.

Rüyada bir köpekle sohbet ettiğini görmek, "Ashab-ı Kehff in Kur'ân'da beyan edilen meşhur kıssasına binaen gizlenmeye delâlet eder.

Köpek rüyası çeşit çeşit tâbir edilmiştir. Köpekler şu kısımlar ile de tâbir olunur: Bütün köpekler dünya ehline delâlet eder.

Av köpeği, izzete, yüceliğe ve rızka, Koyun köpeği, hanımı, çoluk-çocuğu ve komşusu hakkında kıskanç bir kimseye delâlet eder. Dişi köpek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına delâlet eder.

Bazı kere de köpek, küfre ve Allahü Teâlâ'nın rahmetinden ümit kesmeye ve yalancılığa delâlet eder. Rüyada başının köpek, eşek veya at başına döndüğünü görmek, sıkıntı ve meşakkate delâlet eder. Başının kuş başı olduğunu görmek ise, çok sefer yorumlanır.

Bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerini parçaladığını görmek, isinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağına işarettir. Rüyada kendi yatağı üzerinde bir köpek veya hınzır görmek, fasık bir adamın hidayetine delâlet eder.

Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek, kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delalet eder.

Yolda giderken bir kaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadele ederek, hepsini kaçırdığını görmek, evinde ev halkı tarafından kötü karşılanacağına fakat onları söylediği sözlerle inandıracağına delildir.

Rüyada dişi bir köpeğin dişi yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine, bekarsa helal süt emmiş bir kadınla evleneceğine işarettir.

Abdülgani Nablusi ye göre; dişi köpek inatçı ve kötü kalpli bir kadındır. Rüyada bir dişi köpeğin bir erkek köpeği kovaladığını görmek, böyle bir kadının şerrine uğrayarak, halka rezil olacağına, iki köpeğin bir dişi köpeği takip ettiklerini görmek fena yola uymuş bir kadınla bir erkeği elinden tutup onları hayırlı bir şekilde evlendireceğine delalet eder.

Rüyada bir çoban köpeği beslediğini görmek, düşmanları varsa kendisinden çekindiklerine, yahut ev halkının kendisi hakkında büyük saygıları bulunduğuna işarettir. Bir ev köpeği olduğunu ve onu bahçesinde veya caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna delalet eder.

Rüyada av köpeği besleyen kimse, gösterisi seven bir kişi olarak tanımlanır. Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur.

Rüyasında kendisinin birdenbire bir köpek olduğunu görmek, onun başkalarına karsı pek kibirli ve pek mağrur davrandığına işarettir. Evvelce köpek olduğu halde, birdenbire insan olduğunu görmek, tövbe ve istiğfar etmeye ve in yasakladığı her şeyden el etek çekmesi gerektirdiğine delalet eder.

Rüyasında bir köpeği keserek onun etini yediğini gören kimse, düşmanından üstün olur, fakat eline haram mal geçer. Süs köpeği beslemek, esiyle arasının iyi olmadığına işarettir. Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, esine hıyanet ettiğine delalet eder.

Rüyada köpek sütü içtiğini görmek, azılı bir düşmanı olduğuna ve ondan çekindiğine delalet eder. Köpeğini tasmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendisine yârdim için bazı kişilerin başvuracağına işarettir.

Bazılarına göre; rüyada köpek görmek, düşmanlığında bile iyilik ve şefkat olan biri ile; dişi köpek görmek ise, huysuz ve sonunda bela olacak bir kadınla tabir olunur.

Rüyada siyah köpek bir zenci düşmana, beyaz köpek diğer düşmanlara yorumlanır, Rüyasında bir köpeğin üzerine havladığını gören sonsuz, korkak bir düşmandan fena bir söz işitir ve ona karsı kin duyar.

Rüyada köpeğin kendisini ısırdığını gören, düşmanından fena bir muamele görür. Köpeğin ağzının suyundan elbisesinin pislendiğini gören, düşmanından işiteceği sözden dolayı üzülür. Elbisesini bir köpeğin yırttığını görmek, islerinde eksiklik olduğuna; köpek eti düşman malına, o etten yemek, düşmana üstün gelmeye delalet eder.

Kirmani ye göre; rüyasında bir köpeği başka bir köpeğin Üzerine saldırırken gören, düşmanından kurtulmak için başka bir düşmanını onun üzerine yollar. Köpeğe Ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur. Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek, içlerinde önemsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder.

Rüyada köpek sütü, korku ve düşmandan çekinmektir. Köpeğin kendinden kaçtığını görmek, düşmanın kendisinden kaçıp karsısına gelmekten çekindiğine işarettir.

İsmail El Es as a göre; rüyada av köpeği ile avlandığını gören, düşman olduğu ileri sürülen bir kişiden menfaat görür. Av köpeğinin eti, miras ile tabir olunur. Bir av köpeğini yanından kovduğunu gören, fayda göreceği bir düşmanını uzaklaştırır.

Ebu Sait El Vaiz e göre; rüyada köpek görmek iki şekilde tabir olunur: Sahibi olduğu hizmetçiler, yendiği düşmanı. Muzır köpek, rüya sahibi için zarar verecek düşman; oynamak ve eğlenmek için beslenen süs köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır.

Rüyasında bir köpek satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olup, sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder. Rüyada bir köpeğin kendisine saldırdığını görmek, başkası için kötü söz söyleyen bir adama delildir.

Cafer i Sadık a göre; rüyada köpek görmek dört şekilde tabir olunur:

  1. Alçak bir düşman,
  2. tamahkar bir adam,
  3. çirkin bir hizmetçi,
  4. cahil bir adam.

Bazı yorumcular; rüyada siyah bir köpeğin uluduğunu görmek, hastalığa delalet eder. Çünkü bu defalarca tecrübe edilmiştir, derler. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zara erişir. Bazen rüya sahibi hastalanır. Bir kimse rüyada bir köpeğin kendisinin elbisesini yırttığını görse, onu akılsız bir adam gıybet eder.

Rüyada Köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur. Köpek zevk ve sefaya düşkün bir kimsedir. Rüyada çoban köpeğine malik olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaate işarettir. Rüyada ev köpeği, zalim bir düşmandır. Saltanat ve memuriyete ehil olan bir kimse rüyada tazı köpeğini görse, bir vilayete vali olur. Tazı köpeği kuvvetli, ancak vicdansız adi bir kimsedir.

Rüyada bir köpek aldığını gören kimse, hizmetçilerle arkadaşlık ve sohbet eder ve asin derecede sever. Bir kimse, köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından bir sıkıntı ve musibet erişir. köpeklerle beraber havladığını gören kimse, arzusuna erişir.

Rüyada köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir. Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse bu rüya bütün insanlar hakkında hayırdır ve insanın yapacağı bir fiil ve harekete işarettir.

Av köpeklerinin avdan döndüklerini görse, işsizliğe işarettir. Av köpeklerinin şehre girdiklerini görmekte böyledir. Evi koruyan köpekler adamın hanımına, eşya ve evini korumağa, kadın için, hastalığının artmasına, zarara ve bazı eşyasının gitmesine işarettir. Eğer dişi ev köpeklerinin ürüdüklerini görse kötü kimselerden erişecek zarar ve hileye işarettir.

Ev köpeklerinin hasta olduklarını görse hastalığa, zarara ve evin bazı eşyalarının gitmesine işarettir. Köpekler, güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardımcısıyla tabir edilir. Köpek zayıf bir düşman ve cimri bir adamdır.

Rüyada kendisine bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, vicdansız bir adamdan hoşlanmayacağı bir söz işitir. Rüyada köpek eti yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir ve düşmanından eline mal geçer.

Köpek bekçiye ve bidat sahibi bir kimseye işarettir. Rüyada köpek sütü içmek, korkuya işarettir. Köpek, delikanlı veya kapıda ısrar eden bir dilenciye işarettir. Bazen de köpek, onun sahibine olan sadakatinin çokluğundan sahibinin malini koruyup yabancıları def etmekle beraber, nefsin perisan, meskenete ve alçak bir kimseye işarettir. Bazen de köpek biriktirmekle beraber dünya için fazlaca haris olup ve yaltakçılık yapmaya işarettir. Bütün köpekler dünya ehline işarettir. Av köpeği, izzet, yücelik ve rızktır.

Rüyada köpeklerle ava çıkmak güvenli, saygın ve rahat yaşamak; av köpeklerinin avdan dönmesi, işsiz kalacağınıza ve sıkıntılarla uğraşacağınıza işarettir. Rüyada köpek bağlamak iyi giden işlerin bozulması; bir direğe bağlamak, parasızlık çekmeye ve kolay yoldan para kazanma girişimlerinin hüsranla sonuçlanacağı anlamına gelir.

Rüyada kendisine köpek aldığını görmek, onun diğer insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır. Köpeğin ısırdığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir. Kendisini köpekler uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine ve güven içinde olacağına yorumlanır. Eğer köpekleri öldürdüğünü görürse, düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır. Rüyada av köpeği görmek: girişimde bulunacağınız işlerde başarıya ulaşacağınıza ve hayallerinizi gerçekleştireceğinize habercidir.

Köpek Benzer Rüyalar

Sponsorlu bağlantılar

Rüyada Köpek yorumları

nisa

Ben rüyamda bir köpek peşimden koşuyordu ve benim elimden ısırdı ama ben hiçbişey hissedmedim daha sonra köpeği sağ elimle 5 parmağın 5 iylede köpeğin iki gözüne soktum daha sonra köpeğin sahibi evimize geldi şikayete

ANLAMI

cemile

rüyamda bir köprünün başındaydım yanımda oğlum vardı oğlum köprüden köpeklerin içine düştü bürsürü köpek havlıyordu korktum yardım edindiye bağırdım oğluma baktım oğlum korkmuş bir şekilde oturmuş köpeklerin arasında bende oğlumu kurtarmak için atladım elimdeki birşeyle köpekleri kovalamaya çalıştım o anda uyandım .yorumunuzu bekliyorum .

ramazan

köpegin başını okşuyordum

meleksima

selam ben uykumda oz kopeyim kayboldugunu gordum ariyorum ama bir turlu bulamiyorum bunun anlami

ilknur

ben okulun önünde öğretmenle konuştum biraz ağladım içimi döktüm.arkadaşımda yanımdaydı öğretmenle konuştuktan sonra okulun ön kapısından çıkarkan köpekler üzerime geldi çok korktum hemen okulun arka kapısına koşmaya başladım yorumlarınızı bekliyorum.

ilknur

okulumun önünde birkaç köpeğin üstüme geldiğini gördüm yanımdada en sevdiğim arkadaşım vardı kaçmaya başladım köpeği görünce

ümran

rüyamda köpegın bana saldırdıgını gördüm ama ıssırmadı ben kovaladım

kurt

ben rüyamda oyun oynuyordum bir köpek geçti ve tam baş ve işaret parmağımın ortasından ısırdı ne demektir

ferhat

2 kere ruyamda kopek gordum,ama 1 tanesi sirtim dondugum an adim atiyordu bana dogru,, 2 ci ruyamda arkamadan kosuyordu kopek....ama hic bir zaman istirma diye birsey yoktu
ne demektir bu.

efe

rüyamda köpeklerin bana saldırması ve bende süre okuyarak bana yaklaşamadılarını gördüm ne anlama geliyor*

hilal

rüyamda köpek suyun altında dikiliyordu ölüydü sonra bikadın geldi ve ona bu köpegi nasıl çıkartırız dedim oda ben çıkartırım dedi ve çıkarttı daha sonra köpek havladı ve koşuşturmaya başladı acaba bu nedir

ecem

oyun parkında oynarken kocaman bir kara delik açıldı köpek vesahibini çekmeye çalışıyordu ben köpeği kurtardım sahibini içine çekti bende sevimli bir köpekti eveimize getirdim

arzu

rüyamda ölmek üzere olan iki tane köpegı kurtarmak için ellerimle onları doyuruyodum hem aglıyo hem yemek yedırıyodum ne anlama geldiğini çok merak ediyorum

duygu

ruyamda kopek gordom beni yalıyodu ama ısırmıyodu dişlerini gösteriyodu. ben çok korkuyodum. sahibide bizim komşu

AYÇA

RÜYADA EVCI KOPEK GORDUM BIRDEN ÇOK BIR BENIM KUCAGIMA GELDI

yesim

Ruyamda kulaklari dik ,bi kopek beni kovaliyodu baktim ne anlama qeliyor die baktim ama aradiqim soruda yok cvpta,

zaza

benim kendi köpegim benim hayalarimdan isirdi bu neye yorumlanir


ruyamda iki tane biri kirem diyeri sari kopekler beni kovaliyardu ben tekerlekli sandelyedeydim kaciyardum ne anlama acaba?

Ayla

Rüyada büyük bi köpeğin beni kovaladığını görüyordüm sonra yakalayıp ısırıyordu ne acba?

nermin

rüyamda kocaman siyah bir köpek gördüm ama benim evimdeydi yorganı yastığı vardı yatıyodu ve sürekli bana bakıyodu söylemek istediği bişey vardı ama söyleyemiyordu

Sarâ

Büyük Köpeklerin kendisini kovaladığını... Kendisininde bğırdığı halde sesinin çıkmadığını görmek ne demek?????

elif

ben yolda yürüyordum bir tane beyaz köpek ve 2 tane genc köpeye eziyet ediyordu kafasını felan kestiler parçaladılar bende onlara bagrıyordum işte öyle anlamı ne acaba

Fatma

sarı bir köpekle oynamak ve onu bir arkadaşa göstermek ne demektir

küçük kedi

küçük kedilerin bana yaklaşmaya çalışıyordu

memet

kedi

tavuk hayvan gibi saldırdıve ben o anda o

süleyman

2 büyük sevimli köpekle oynamak nedir?

fuat

rüyamda suda bogulmak üzere olan köpeğin havladıgını duydum ilk önce umursamasamda daha sonra yanına gittiğim buz parçaların arasında suyun içimde bir köpeğin yarı baygın şekilde oldugunu gördüm dışarı çıkarıp arka patilerinden baş aşagı kaldırarak yuttugu suyu boşaltmaya çalıştım bu rüya hakında yorumlarınız bekliyorum

zeki

rüyada köpeği kafasına ateş edip vurdum ama yanına gittiğimde köpek yüzüme bakıp yapma der gibi baktı bende silaha mermi sürdüm ama patlamadı ikinciye denedim patlamadı

gülay

rüyamda köpek doğum yapıyordu altı tane doğuruyordu.

özlem

rüyamda babaannemin evinde üc taneköpek gördüm biri siyah biri beyaz biri kahve rengiydi bu ne demek

Yorum ekle

Dikkat: !!!yorumlardan gelen rüyaların tabiri yapılmamaktadır!!!: Yorumunuz Editörler tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır


Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
Rüya tabirleri diyadinnet.com

Paylaşmaya ne dersin ?

0
Yandex.Metrica