PATOLOJI TEST SORULARI

16.01.2011 Saat: 23:00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI PATOLOJİ DERSİ KARMA TEST SORULARI

1-Aşağıdakilerden hangisi hücrelere ve dokulara zarar vererek iltihap yapabilen çeşitli fiziksel etkenlerdendir?
a) Ultraviyole ışınları b) asidler c)böcek zehri d)alkaliler

2- hücrelerin ve maddelerin doku içine girip yayılmasına ……………… denir?

3-aşağıdaki iltihapların hangisinde serum damar dışına çıkar?
a) Lökositli iltihap b)seröz iltihap c)fibrinli iltihap d)febrisli iltihap

4-aşağıdaki iltihapların hagisinde iltihabın daha güçlü olmasından dolayı kanın plazması damar dışına çıkar?
a)fibrinli iltihap b)seröz iltihap c)lökositli iltihap d)febrisli iltihap

5-aşağıdakilerden hangisi iltihap sırasında meydana gelen bazı maddeler,beyindeki ısı merkezini uyararak vucut ısısının meydana gelmesinin sonucunda ortaya çıkar?
a)seröz b)kırmızılık c)febris d)sıcaklık

6-aşağıdakilerden hangisi akut iltihabın belirtilerinden değildir?
a)fonksiyon bozukluğu b)Ağrı c)şişlik d)damar sertliği

7-aşağıdaki hastalıklardan hangisi eksüdat boldur?
a)burun nezlesi b)felc c)kolera d)çocukarda yaz ishali

8-aşağıdakilerden hangisinin iltihabın vucudun doğal boşlıklarına dolmasıyla olan bir hastalık değildir?
a)plevra b)frontal sinüsler c)maksiler sinüsler d)erizipel

9-aşağıdakilerden hangisi ülserin koplikasiyonlarından değildir?
a)kanama b)ateş c)delinme d)darlık

10-aşağıdakilerden hangisi ilthabı değiştiren etkenlerden değildir?

a)güneş ışınları b) hormonlar c)vitaminler d) gama ışınları

11-aşağıdakilerden hangisi vucudumuzun yabancı saydığı ve çevresinde iltihap oluşturduğu eksojen cisimlerdendir?
a)keratin b)kıllar c)parazitler d)sekester

12-aşağıdaki yaralardan hangisinin kesik yerini doldurmak için bol granülasyon dokusu ile yara çabuk iyileşir ve yerinde ince bir iz kalır?

a)birincil yaralar b)ikincil yara c)üçüncül yara d)dördüncül yara

13-aşağıdakilerden hangisi doku içi lökositli iltihaptır?
a)sekester b)flegmon c)fistül d)empiyem

14-aşağıdakilerden hangisi maling tümürüdür?
a)osteosarkom b)osteokondrom c)osteom d)osteoid osteoma

15-aşağıdakilerden hangisi vucudun herhangi bir yerindeki hücrelerin düzenliğinin dışına çıkarak düzensiz bir şekilde çoğalırlar?
a)iltihap b)ülser c)tümör d)iskemi

16-aşağıdaki tümörlerden hangisi kapsüllü değildir?
a)lipom b)adenokarsinom c)osteom d)kondromiksoid fibroma

17-aşağıdakilerden hangisi iyi huylu kas dokusu tümörüdür?
a)miyosarkom b)Miyom c)fibrosarkom d)fibrom

18-aşağıdakilerden hangisi metastaz yollarından değildir?
a)kan yolu b)lenf yolu c)implantasyon d)infeksiyonel

19-aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)iyi huylu tümörler sonradan kanserleşmesi çok sık olur
b)kanserle birlikte sekonder amiloidoz görülebilir c)kanserlerin vucut üstünde yıpratıcı etsi vardır d)tümör kitlesi estetiği bozabilir

20-aşağıdakilerden hangisi Kanser tedavisine dahil edilemez?
a)radyoterapi b)Kemoterapi c)fizyoterapi d)immunoterapi

21-aşağıdakilerden hangisi spinal tabaka hücreleri arasında görülen tek hücre keratinleşmesidir?
a)hiperkeratoz b)parakeratoz c)papillomatoz d)diskeratoz

22-aşağıdaki vucüd bölgelerinin hangisinde papillom görülmesi diğerlerine göre daha ağırlıklıdır?
a)ağız mukozası b)göz mukozası c)burun mukozası d)kulah zarı

23-aşağıdaki kislerin hangisi daha fazla erişkin gençlerde bulunur?
a)dentigeröz kist b)median kist c)nasopalatin kist d)anevrizmal kemik kist

24-aşağıdaki kistlerden hangisi çene kemiğinde bulunur?
a)dermoid kist b)retansiyon kistler c)residual kistler d)hidatik kist

25-aşağıdaki kistlerden hangisi yumuşak doklardaki gelişim kistidir?
a)dentigeröz kist b)dermoid kist c)primordial kist d)lateral foliküler kist

26-aşağıdaki kistlerden hangisi kaynağını miden alır?
a)gelişim kistleri b)radiküler kistler c)kistik tümörler d)globulomaksiller kist

27-periodental membranın letaral kısmındaki iltihaba bağlı olarak maydana gelen kist aşağıdakilerden hangisidir?
a)lateral radüküler kist b)radüküler kist c)apikal radüküler kist d)residüal kist

28-aşağıdaki kistlerden hangisi sert damağın orta ve arka bölümünde bulunur?
a)median alveoler kist b)median mandibular kist c)median palatal kist d)nasolabial kist

29-aşağıdaki tümörlerin hangisinin tedavisinde cerrahi eksizyon yapılır fakat residiv yapılmaz?

a)konjonital epulis b)granüllü hücreli myoblastoma
c)alveoler soft-part sarcoma d)dev hücreli reparatif granulom

30-aşağıdakilerden hangisi damar kısmı diğerlerinden daha fazladır?

a)granuloma gravidarum b)iltihapsal fibröz hiperplazi
c)iritasyon fibromu d)granuloma pyogenicum

31-bir kanserden ayrılan hücrelerin değişik yollarla yayılarak başka yerlere gitmeleri sonucunda yeni tümör kitlelerin oluşmasına …………….. denir.

32-bir canlının organizmalarında dokularının sonradan hacimlerinin küçülmesi ne denir?
a)hipertrofi b)hiperplazi c)atrofi d)hipoplazi

PATOLİ TESTİN CEVAP ANAHTARI

1-A 2-İNFİLTRASYON 3-C
4-A 5-C 6-D 7-A 8-D 9-B 10-D 11-C 12-A 13-B 14-A 15-C 16-B 17-B 18-D 19-A
20-C
21-D
22-A
23-A
24-C
25-B
26-D
27-A
28-C
29-B
30-D
31-METASTAZ
32-C

Bunlara da bakmak istermisiniz
Copyright © 2004 - 2017 diyadinnet.com Tüm Hakları Saklıdır. Diyadinnet 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır. Abonesi olduğumuz İhlas Haber Ajansı (İHA), Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Anadolu Ajansı (AA) alınan haberlerin herhangi bir ortamda basılması ve yeniden yayımı, ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.