Rüyada Deniz Görmek, insanların kendisine muhtaç olduğu şefkatli, kuvvetli, hiddetli, adaletli bir büyüğe, devlet başkanına yorumlanır. Rüyada denizi tüccar, esnaf görse mala, zenginliğe işçi görürse ustasına işarettir. "Rüyada Deniz"in suyunu içtiğini görmesi, dünyanın güzel nimetlerine sahip olmaya, Rüyayı görenin ömrünün uzun olacağına yorumlanır.

Deniz, arzu, isteklerinin yerine gelmesine, gönül sefasına yorum edilir. Abdülgani Nablüsî ye göre: Rüyada Deniz, kuvvetli, cüsseli, adil ve müşfik bir devlet adamı, tüccar için mali, çırak için ustası olarak tabir olunur.

Denizi gören arzuladığı şeylere sahip olur. Cafer i Sadik, Mülk ve devlet başkanı, büyük kimseler, alim, ilim, mal, iş alarak tebir etmiştir.

Cafer-i Sadık (r.a.): Yine rüyada denizi alim, Melik ve sultan, İlim, insanların büyüğü ve reisi, İş ve gayret ve Mal şeklinde yorumlamıştır.

Yağmur olarak tabir edilir. Pisliklerden temizlenmeye yorumlanır. Rüyada deniz, günahkarsa tövbeye, inançsızsa imana yorumlanır.

Rüyada Deniz görmek ne demek

Denizden istifade çoktur, fakat her denize giren inci elde edemez. Selamet denizin kenarındadır. Rüyada deniz görülmesi, kuvvetli, celadetli ve insanların kendisine muhtaç olduğu şefkatli, adaletli bir sultana, devlet başkanına delalettir.

Rüyayı gören tüccarsa mala, işçi, ameleyse ustasına işarettir. Rüyada denizin suyunu içtiğini gören, dünyanın birçok nimetlerine malik olmaya, gören zatın ömrü uzun olur.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada denizin üstünde yürüdüğünü, fakat ayaklarının ıslanmadığını gören cehennem ateşinden kurtulur, dünyada salâh erbabı insanlardan biri olur.

Rüyada Denizde Yürümek
Rüyada denizde yürüdüğünü görmekte, sefere, üzüntü, keder, gamdan kurtuluşa, büyük hayra yorumlanır. Rüyada denize gark olduğunu görmesi: Dünyaya ve dünya servetine malik olmaya alamettir.

Rüyada denizi bir baştan diğer bir başa yardığını görülmesi, üzüntü, kederden kurtulmağa, selamet, sürura ermeye işarettir.

Denizden Su Almak
Rüyada denizden Su alıp bir kaba doldurduğunu gören, çok mal biriktirmekle tabir olunur. Yüce o kişiye öyle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli, geniş bir mal yığar. Allahu Teâlâ, dilediğini hesapsız verir.

Denizden Su İçmek
Rüyada denizden su içtiğini görmek, içtiği miktarca ilim, edep elde etmeye alamettir. Denizi geçtiğini gören ise, düşmanın malından ganimet alır, muradının incisine kavuşur. Çünkü Benî İsrail denizi geçip Firavunun malını ganimet olarak almışlardı.

Denizden su alıp içmek, içtiği su kadar mala, aynı miktarda ilim, irfana sahip olur. İçtiği su bulanıksa o kimseye korku isabet eder.

Bir kimsenin denizden su alıp içtiğini görmesi, içtiği su kadar ilim, irfana nail olur. İçtiği su bulanıksa korku, dehşete işarettir.

Rüyada Denizden su içtiğini gören, devlet büyüklerinden hayır ve menfaat görür. Bütün denizin suyunu içip bitirdiğini gören, büyük bir makama nail olur ve hayır ve iyilik görür.

Kirmanî ye göre: Rüyada denizden su içtiğini ve suyun soğuk olduğunu gören biri ile mahkemelik olur, rüyayı gören ilim adamı ise ilmi artar, hükümet adamı ise itibari ziyadeleşir.

Denizin bütün suyunu içtiğini gören, dünyaya malına sahip, ömrü uzun olur. Deniz suyundan içip kandığını gören kimse mülke nail olarak zengin, uzun ömürlü, kuvvetli olur.

Rüyada denizden su içmek, içtiği su miktarı kadar edep ve ilim elde etmeye işarettir.

Rüyada, denizi son damlasına kadar içtiğini görmek, rüyayı görenin işlerinde başarıya ulaşacağına, Denizden tuzlu su içtiğini görmek, haram mal kazanacağına; denizden tatlı su içtiğini görmek, helal mal edineceğine yorumlanır.

Denizden sıcak su içtiğini gören, musibete ve sıkıntıya düşer. Eğer içtiği su kötü kokulu ve tadı da fena ise, düşmanının kendisine üstün geleceğine, bir rivayete göre de hükümet tarafından isinde zorluğa düşeceğine delalet eder.

Ruyada Denizde Yıkanmak

Rüyada denizde yıkandığını görmek, günah, hatalardan kurtulmaya, hüzün, kederin gitmesi demektir. Hasta adamın denizde yıkandığını, Abdest aldığını görmesi, Allahu Teâlâ'nın ona şifa vereceğine; borçluysa, borç, sıkıntıdan kurtulacağına, korktuğu şeylerden emin olmaya yorumlanır.

Deniz üstünde ayakta durmak
Rüyada deniz üstünde ayakta durmak, devlet reisi tarafından ummadığı şey verilir. Denizde yüzdüğünü, batarak kaybolduğunu görmek, ömrün bitmesine, helake tabirdir. Rüyada suyun kendisini kapladığını, orada öldüğünü görmek, şehit olarak vefat etmeye alamettir. Çünkü denizde boğulan şehittir.

Rüyada Denizin üzerinde ayakları üzerinde durduğunu gören, hükümet tarafından nimete kavuşur.

Deniz Rüyada Görmek

Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada deniz görmek, mutlaka halife, sultan veya faziletli bir alimle tabir olunur. Denizi saf, temiz, düzgün bir halde görmek, adaletli devlet reisine işarettir. Bulanık, kötü, çırpınır görmek, zalim, cebbar sultan anlamındadır.

Denilmiştir ki: Rüyada deniz, ıstırap veren, helak eden bir fitneye işarettir. Deniz rüyası, cehenneme dahi yorumlanmıştır. Yine deniz rüyası, yolculuğa, harbe, harpte elde edilecek mala, ganimete alamettir.

Denizin tatlısı mümin, acısı kâfirle tabir olunur. Deniz gökten yağan yağmura, çakan şimşeğe, suların sürükleyip getirdiği şeylere de işarettir.

Deniz rüyası, teşbih ve tahlile dahi alamettir. Çünkü insan denizi görünce "Suphanallah" der, Allah'ın sonsuz kudretini hatırlar, Rabbini tekbir eder.

Suların şırıltısı da bir nevi zikirdir. Rüyada denizden avucuyla su alıp deniz üzerinde bulunan bir gemiye koyduğunu görmek, onu doldurmak, uzun ömürlü çocuk anlamına gelir. Rüyayı görenin uzun ömürlü bir çocuğu olması muhtemeldir.

Okyanus Görmek
Rüyada Atlas Okyanusunu görmesi, ömrünün kısalığına alamettir. Rüyada Deniz, uzun ömürle alem-i gayb, şehadete kavuşmaya da delalettir.

Rüyada denize çiş yapmak
Rüyada denize sidik ettiğini görmek, günahla tabir olunur. Rüyada Denize işemek, hata ve günaha yorumlanır. Eğer hasta ise Allah ona şifa ihsan eder.

Dalgalı Deniz
Denizin taşıp dalgalarının birbirine vurduğunu görmek, yolculuk esnasında korku, şiddete düşmeye işarettir. Deniz, dünyaya, dünyanın akıl almaz hallerine işarettir.

Cabirü'l-Mağribî de demiştir ki: Rüyada denizin kuruduğunu görmek, devlet başkanının vefatına yahut askerinde noksan husulüne veya düşman karşısında mağlup olmasına işaret edilmiştir.

Denizdeki Hayvanlarla Konuşmak
Rüyada deniz hayvanlarından birinin kendisiyle konuştuğu görmek, hükümetin gizli işlerini ve sırlarını açıklamaya tabir olunur. Bir kimsenin rüyada denizin yerden kalktığını görmesi, cebbar ve zalim bir devlet reisinin zevaline delalettir. Rüyada denize dalıp inci çıkardığını görmek, ele geçecek mala ve nimete alamettir.

Rüyada denizden su alıp içtiğini görmek, ilim ve mal ile müreffeh ve mesut olmaya delalet eder. Yine rüyada denizin suyu bir mahalli bastığını görmek, oraya gelecek adil bir idareciye delalet eder ve herkes ondan faydalanır.

Rüyada denizde yüzmek

Yine rüyada denizde yüzmek, üzüntüden, gam ve kederden kurtuluşa ve büyük hayra işaret eder.

Rüyada denizde yüzmek maddi, manevi başarıya, yolculuğa, yeni bir işe girmeye yorumlanır. Rüyada denizi başta başa yardığını görmek, keder, üzüntüden kurtulmağa işaret eder. Rüyada deniz, istek, arzularının yerine gelmesine, gönül sefasına yorumlanır.

Rüyada denizden su almak ve bu suyu alıp bir kaba doldurmak, çok mal biriktirmeye, zenginliğe işarettir.

rüyada denizde yüzüp karaya çıkmak
Rüyada denizden yüzerek karaya çıkmak hastaysa iyileşmeye, fakirse zenginliğe işarettir. Yine rüyada yüzerek karaya çıkmak keder, sıkıntısından feraha, işte başarıyı, zenginlik, kazanç demektir.

Rüyada denizde yüzmeye çalışmak

Rüyada denizde yüzmeğe çalışmak çok zor bir işin üstesinden geleceğinize, o işi tamamlamaya, zorlukların üstesinden gelmek demektir. Rüyada denizde yüzmeye çalıştığını gören kimse, içinde bulunduğu bir sıkıntıdan çıkacağına yorumlanır. Sıkıntıdan çıkması için çekeceği zahmet, yüzmedeki çektiği zahmet kadardır.

Rüyada denizde yüzmeden Çıkmak
Rüyada denizde yüzmeden çıktığını görmek, sıkıntı ve kederden kurtulup hastalıktan şifa bulacağına işarettir. Rüyada denize girmek, deniz gibi büyük ünvanlı devlet adamının, yöneticinin hizmetine girmeye işaret eder.

Rüyada denizin ortasında oturmak, denizde oturduğunu, attığını görmek, sultanın huzuruna gireceğine yorumlanır.

Rüyada Denizi geçmek ise, düşmanın malından ganimet almaya yorumlanır.

Rüyada denizde yıkanmak
Rüyada denizde yıkanmak, hata ve günahlardan kurtulmaya, keder ve hüznün gitmesine işaret eder. Bu rüyayı gören hasta ise şifa bulacağına, borcu ise borçtan ve sıkıntıdan kurtulacağına yorumlanır.

Rüyada deniz üstünde ayakta durmak, devlet büyüğü tarafından ummadığı bir şeye sahip olmaya işaret eder. Rüyada denizde dalgalarının birbirine vurmasını görmek, yolculuk esnasında şiddet ve korkuya işarettir.

Rüyada deniz görmek, mutluluğa, arzu ve isteklerin gerçekleşmesine, mal ve paraya, iş ve sanata ve dünya işlerine yorumlanır.

Rüyada denize girmek
Devlet yönetimine girmeye, denizin ortasında yatmak, yattığını görmek devlet hizmeti almaya işaret eder. Rüyada Deniz suyundan içmek uzun ömre, paraya, uzun ömre, mülke ve kuvvete, ilim ve edep öğrenmeye işarettir.

  • Rüyada Denizden su almak Allah'tan gelecek olan ihsana,
  • Rüyada Denizi geçmek, mal, para ve mülke,
  • Rüyada deniz suyunun azalması yahut çekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara,
  • Rüyada Denizin üzerinde suya batmadan durmak devletten gelecek bir iyiliğe,
  • Bulanık deniz suyunu tiksinerek içmek hüzün ve kedere,
  • Denizi baştan sona yarmak esenliğe ulaşmaya,
  • Denizde boğulmak şehit olmaya yahut günaha batmaya,
  • Denizin derinliklerine inip sonra çıktığını görmek dünya nimetlerine, onun derinliklerinden ince vs. çıkarmak rızka,
  • Denizden su avuçlayıp bir kaba yahut gemi, tekne vs. içene koymak uzun ömürlü çocuğa,
  • Çalkantılı deniz cehenneme, ıstırap ve fitneye işarettir.

Rüyada Denizde abdest almak yıkanmak
Hayra ve güzel gelişmelere, Okyanuslar zahiri ve batıni ilimlerde ilerlemeye, Deniz zikrullaha, tesbih ve tehlile; suyu tatlı ve berrak, hafif dalgalı deniz mümine, acı sulu, dalgalı ve kasvetli deniz kafire, Deniz yemin etmeye, kafir için imana, günahkar için tövbeye, İnsanın içini daral

Rüyada deniz görmek hoşnutluğa, mutluluğa ve beklenenlerin gerçekleşmesine yorumlanır.

Deniz Rüyaları iyiye yorumlanır. Masmavi engin deniz, insanın olgunlaşmasını sağlayacak ve hayatına anlam katacak uzun bir yola işaret eder.

rüyada dalgalı deniz

Rüyada dalgalı deniz görmek yaşanacak sıkıntıların ardından rüyayı gören kişinin mutluluğa kavuşacağına işarettir.

Dalga Sesini Dinlemek
Rüyada uzaktan gelen dalga seslerini dinlemek, yalnız bir hayat süreceğinize işarettir. Rüyada Sakin deniz, başarı ve mutluluğa yorumlanır.

Masmavi Deniz
Rüyada masmavi, engin deniz görmek, rüyayı gören kişinin hayatına anlam katacağına yorumlanır. Masmavi deniz görmek, hayatın olgunlaşmasını sağlayacak uzun bir yol olduğuna işaret eder.

Denizde Fırtına
Denizde fırtına gören kişinin yaşamı tamamen değişeceğine, bazı olaylardan sonra huzura kavuşacağına yorumlanır. Rüyada Tekneye binip denize açılan kişinin hayat tarzında değişmeler olacağına yorumlanır.

Rüyada Denizi köpük köpük görmek ise mirasa işaret eder. Rüyada deniz kıyısında durup suya baktığını gören kimsenin güzel bir kıza aşık olacağına yorumlanır.

Rüyada Denize Düşmek
Rüyada denize düşmek ise, beklenmedik bir olay sonunda eline fazlaca para geçeceğine işaret eder.

Denize düştüğünü ve bazen batıp bazen çıktığını ve ellerini hareket ettirerek yüzdüğünü gören, devlette bir makama sahip olur.

Denize girdiğini, hemen çıktığını gören dünyada din, ibadetle meşgul olur. Rüyada denizde boğulma görmek, selametle yolculuğa işarettir.

Dalgasız Deniz Görmek
Danyal Aleyhi selama göre: rüyada deniz görmek, mutlaka bir devlet büyüğü ile tabir olunur. Denizi saf, sakin, düzgün ve dalgasız olarak görmek, adaletli bir başkana, dalgalı ve çırpıntılı görmek, zalim bir başkana işarettir.

Deniz Üzerinde Gezinmek
Rüyada Denizin üzerinde gezindiğini gören, yolculuğa çıkar. Keder ve sıkıntıdan kurtulur.

Deniz Üzerinde Yürümek
Rüyada Deniz Görmek
Denizin üzerinde yürüdüğünü ve ayaklarının ıslanmadığını gören, cehennem ateşinden kurtulur ve dünyada sevilen bir kişi olur.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
Rüyada deniz üstünde yürümek ve yürüyen kişinin ayaklarının ıslanmadığını gören, cehennem ateşinden kurtulur. Rüyada denizin üstünde yürüyerek karşı sahile çıkmak sıkıntıdan uzaklaşmaya işarettir.

Bazı tabirciler, deniz üzerinde yürümesi, gizli bir şeyin asikareye çıkmasına bazıları da tehlike ve tevekküle işaret eder, demişlerdir.

Denizde su üzerinde gezdiğini görse iyi niyet ve itikadının sağlam olduğuna işarettir.

Deniz Engeli
Kendisi ile gideceği yer arasında denizin engel olduğunu gören, eğer yolcu ise yolundan kalır; yahut hükümet tarafından islerinde bir engel çıkarılır.

Denizde batmak
Suyu tuzlu veya acı ve bulanık bir denizde veya gölde batiğini gören, şiddetli bir sıkıntı içine düşer. Ibni Sirin e göre: rüyada denize girip dibine kadar battığını görmek, deniz kenarındaki kamlara gömülmek hükümetten gelecek bir kötülüğe işaret eder.

Denize Girmek
Rüyada denize girdiğini görmek, deniz gibi unvanı olan bir sultanın hizmetine girmeye tabirdir. Bir kimsenin rüyada denizin ortasında oturduğunu, yattığını görmesi, sultanın huzuruna gireceğinin işaretidir.

Denize girdiğini gören, büyük bir devlet başkanı ile tanışır veya büyük bir mevki sahibi olur. Deniz kenarında oturduğunu veya yettiğini gören, devlet hizmetine girer.

Denizden Su almak
Rüyada Denizden su almak isteyen, hükümetten bir şey ister. Deniz suyunu bir kaba doldurduğunu gören, Allah (C.C.) tarafından mal ve mülke sahip olur. Devlet ve ikbal ile yasar.

Deniz Suyunun Çekilmesi
Rüyada Denizin suyunun çekildiğini ve dibinin göründüğünü görmek, o memlekete bir felaket geleceğine işarettir. Denizin üzerinde durduğunu görmek, ümit etmediği bir mevkie geleceğine, bulanık ve çamurlu denizde batiğini görmek, musibete, delalet eder.

Denizde Boğulmak
Denizde boğulmak üzere iken kendisini kurtaran kimse olmadığını ve sahili de göremediğini gören, hükümet tarafından bir musibete uğrar.

Denizde boğulduğunu, sonra kurtulduğunu gören, dünya islerinde derdi çok olur ve başı beladan kurtulmaz. Denizi uzaktan gören, bir şey ümit eder fakat onu elde edemez.

Denizin Kuruması
Cabir ül Magrîbî ye göre: rüyada denizin kuruduğunu görmek, devlet büyüklerinden birinin ölümüne ya da o devlet büyüğünün siyasi siyasi kudretinin azalacağına yorumlanır.

Dalgalı Deniz
Denizin dalgalanıp karıştığını ve havanın karardığını görmek, isyana, yalanın çoğalmasına; denizden yenilecek bir şey çıkardığını görmek, helal rızk edineceğine yorumlanır.

Denizde altın mücevher çıkarmak
Denizden maden veya kıymetli bir mücevher çıkardığını görmek, hayır ve menfaate; çıkardığı şey çirkin ise düşmana karşı üstünlüğüne yorumlanır.

Deniz Rüyasını gören ilim adamıysa ilminin artmasına, denizden kötü bir şey çıkardığını görmek, düşmanın memleketi istilasına delalettir.

Ebu Sait El Vaiz e göre: tatlı suyu olan denizin (göl) kuruması, devlet başkanının ölümü; taşkın bir deniz, keder ve sıkıntı; denizde boğularak ölmek, İslam dininin dışında olarak öldüğüne delalet eder.

Denizin yerden kalktığını görmek, zalim bir hükümet başkanının ölümü demektir.

Denizden Çıkmak
Rüyada denizden çıktığını görmek, rüyayı görenin hastalıktan şifa bulup iyileşeceğine yorumlanır. Rüyada deniz görmek, arzu, isteğinin yerine gelmesine işarettir. Denize girdiğini gören kimse devlet başkanının huzuruna girer.

Denizden Su Almak
Denizden su almak istediğini gören, almak istediği su miktarınca devlet hizmetinde bulunmayı arzu eder ve o nispette buna muvaffak olur.

Deniz suyunu kaba doldurmak
Denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören, çok mal biriktirir. Yahut Allah o kimseye öyle bir devlet verir ki, denizden daha kuvvetli ve geniş bir mal yığar. Denizden içilen su, içildiği miktarca ilim ve edep öğrenmektir.

Denizi Yarmak
Bir kimse denizi bir baştan diğer bir başa yardığını görse, üzüntü ve kederi kalkar, selamette olur. Denizin suyundan içtiğini görene hüzün ve keder isabet eder.

Denizde Abdest Almak
Denizde yıkandığını, abdest aldığını gören hastaysa Allah şifa verir, borçluysa borcunu öder, sıkıntılıysa sıkıntısı kalkar, korktuğu şeylerden emin olur. Hapistetyse hapisten kurtulur, iyilikler karşısına çıkar.

Bazen deniz, haddi, nihayeti olmayan mesleğe, kalesi olmayan şehre, cemaati terk edip yalnız bayram namazlarında bulunmaya, şehvet, arzusunun, gönlünün istediği şeyleri yemekten kendisini men eden hastalık manasına gelir.

Rüyada Denizin Taşması Fazlalaşması
Denizin güzel bir şekilde fazlalaştığını görse, o sırada insanların yağmura ihtiyaçları varsa yağmur yağar, yağmurdan faydalanırlar. Denizin taşıp dalgalarının birbirine vurduğunu gören kimse yolculuğunda korkuya, şiddete düşer. Deniz, dünyaya, dünyanın garip hallerine işarettir.

Rüyada Deniz Görmek genellikle iyiye yorumlanır. Rüyada dalgalı deniz görmek mutluluğun, sıkıntılardan sonra geleceğine yorumlanır.

Rüyanıza Benzer Tabirler

Rüyanızda görmüş olduğunuz Rüyada Deniz Görmek yorumunu okudunuz. Deniz ilgili diğer tabir ve yorumlara bakmak için Rüya Tabirleri yada Rüya Tabirleri Sözlüğü yada D harfi ile başlayan Rüya Tabirleri D sayfasında rüyanızla ilgili benzer rüyalara da bakabilirsiniz. Deniz rüyanız hayr olsun.

Rüyada Deniz yorumları

SEZEN

ben, annem ve kardeşlerim okyanusun içindeydik daha sonra onlar birer birer gittiler ve kayboldular ben tek başıma kaldım ama onlara gitmeyin ben okyanustan korkarım dedim sonra etrafıma baktım 1 adam ve bir kaç kız geldi ve onlarla eğleniyordum ama su çok güzel ve berraktı sanki denizin içi değilde böyle çok güzel hava da asılı bir bahçeydi.

ibrahim

denizin üstünde kabe ile mescid-i nebevi duruyordu ve göz kapayıp açınca mekke de oldum

melis

bende deniz buz kestiğini yani denizi gri gördüm üstelik yoldayken birden deniz oldu ve denizin ortasından taş çıktı bende onun üzerine oturup ağlıyodum ama deniz çok büyüktü

aslı

rüyamda tertemiz berrak bir denizin kıyısından yürüyüp (ayağım suya değiyor) midye kabuğu topluyordum büyük büyük böyle dikey çizgili az bulunanlardan çok güzeldi

emine

dün gece kocaman bir boğazdaydım altında büyükbir yol vardı önce arabalar sonra bir tren geciyordu 4yaşındaki oğluma sarrılmış seyrediyordum

emine

denizde vapurdaydım eşim.iki kızım ve ben kızımın biri yokdu vapur batmaya başladı sonra vapurda çalışan biri batmakdan kurtardı deniz masmavi ve çok coşkulu dalgalı idi

mira

rüya anlamı çok doğru

hayal

arkadaşım rüyasnda beni deniz kenarında çırıl çıplak görmüş ve vucudumda yara izleri oldugunu söylüyor

ayşe

ben rüyamda çok dalgalı bir deniz gördüm ama sürekli dalgalar üstümden geçiyodu

melahat

ben rüyamda yağmurlu bir günde denizden balık avlıyordum ne anlama geliyor.

nurgül1

ben denize girdim ama beyaz kardı etraf sonra geldi banyo yaptım komşularla kaa etdim sonra

yasemin

rüyamda denizi hayranlıkla izliyordum

Xuraman

Rüyamda denizden ölmüş insanlar çıkarılıyordu ve cocukda vardı aralarında ve ters çevrilmiş küçük küçük teknelerde vardı denizde ölenlerde çinlilerdi bende deniz kıyısında büyuk pencereleri olan 1 evin içinden onlarıa bakıyordum

erkan

rüyamda denizin cekildigini sonra denizin yer kabuğunu görüyordum bi anda yer sallandı ve sular gene yükseldi yavaşça sonra deniz çok dalgalandı sizce nedir

didem

ben rüyamda bir tatile gitmiştim orada denize girmiştim deniz çamurluydu ve biraz yüzdükten sonra annemin sesini duydum bana oradan hemen çık dedi suda aşırı derecede dalgalıydı

Şühedamn

Ben rüyamda otobüsnen deniz kenarına gittiğimi gördüm. Ne anlama geliyor ?

Şühedamn

Ben rüyamda otobüsnen deniz kenarına gittiğimi gördüm. Ne anlama geliyor ?

sena

Rüyamde denizde yüzmeyi öğreniyordum

fatmanur

rüyamda annem ben ve kardeşim masmavi bir denizin yanındayız bizden başka kimse yok ve çok güzel kokan bitki kokuları geliyor ve o masmavi suyu izliyoruz birlikkte konuşuğ gülüyoruz

Ceyhun

Berrak bir denizin içerisinde yürüdüğümü gördüm daha sonra kazan ile 0beyaz renkte altın gördüm devamında yardıma muhtaç bir insan için suyun dışına çıktım . bu ne anlama gelebilir.

deniz

başkası beni rüyasında denizde su yılanlarıyla görmüş.yılanları alıp alıp atıyormuşum belime bağlıyormuşum.acaba ne anlama gelir

nurten

Oglumla berabercok guzel bi havada denizegittik ve oglum suya girdi su berrak ter temizdi birden bure ogkumun boguldugun gördum dalgalar cok şiddetli vuruyodu buyukdü kiyiya yakindi oglum ama hareket etmeyip suyun icindrydi rlimi uzatip almaya calisyim dalgalar izin vermedi yuzm3de bilmedim icin giremiyodum sonra birden oglumun cok sevdigi bi abisi grldi ve kurtarti agizindan dulwri bosaltip hayata dondu konustu benimle cok etkilendim dogrusu bu be anlama gelir .

suheda

rüyamda denize arkadaşiöla girdiğimde deniz jöle gbiydi ilk girdiğimizde deniz 2ye ayrılmıştı sonradan yavaş yavaş kapanmaya başladı sonrada denizin üstünde yürüdük şimşek çarptı ama bir çarptı daha olmadı hava aydınlandı bizde eve gittik

merve

selamünalyküm rüyama hi sevmediim birigirdi v ben onun denizin üstünden geçişini izledim bu nedemktir

aybüke

denizin ortasından kıyısına kadar yüzdüğümü gördüm ama yüzerken sırt üstü yüzüyodum ve hiç uğrsamdan kıyıya geldim

Yorum ekle

Dikkat: !!!yorumlardan gelen rüyaların tabiri yapılmamaktadır!!!: Yorumunuz Editörler tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır


Alfabetik Rüya Tabirleri

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

Bayanlara Özel

Rüyada Otuz Görmek | Rüyada Ova Görmek | Rüyada Ovulmek Görmek | Rüyada Ovunmek Görmek | Rüyada Oy Görmek | Rüyada Oy sandığı Görmek |