Amper nedir AMPER HAKKINDA BİLGİ AÇIKLAMASI Amper Nedir

Amper

Amper

Amper Nedir
Elektrik akımında şiddet birimi. A ile gösterilir. Adını 19. yüzyıl Fransız fizikçisi André-Marie Ampère’den alır ve saniyede 1 coulombluk Elektrik yükü akışına karşılık gelir. Bir voltluk bir gerilim farkı, 1 ohmluk bir dirençte 1 amperlik akım oluşturur.

Amper (sembolü A), elektrikte akım şiddeti birimidir. Birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına elektrik akımının şiddeti denir. Bir iletkenin belli bir kesitinden saniyede bir Coulomb elektrik yükü geçerse, akım şiddeti 1 A olur. Akım şiddeti

    Q
I = ——————
   t

formülüne göre hesaplanır;

Q: Elektrik yükü miktarı ( Coulomb ),
t: zaman ( saniye ),
I: Akım şiddeti ( Amper ).

Akım, iki nokta arasındaki potansiyeli farkı nedeniyle oluşur ve şiddeti

    V
I = ——————
   R

şeklinde hesaplanır;

V: Potansiyel farkı ( Volt ),
R: Direnç ( Ohm ),
I: Akım şiddeti ( Amper ).

Elektrik yükü birimi olarak Coulomb kullanılmaktadır. Bir elektronun yükü 1,6 · 10-19 Coulomb'dur. Yani 6,28 · 1018 elektronun yükü 1 coulomb'dur.

Bir şimşek veya yıldırımdaki akımın şiddeti 100.000 A seviyelerine ulaşabilirken, yüksek frekansla çalışan Elektronik devrelerinde akım şiddeti μA düzeyindedir.

Amper Saat
Bir amper şiddetinde akım geçiren bir iletkenden bir Saat içinde geçen elektrik miktarı.

- Ampermetre ,
Akımölçer

Amperölçer
Akımölçer

Sponsorlu bağlantılar

Paylaşmaya ne dersin ?

0
Bağlanıyor
ANKETLER Genel Seçimlerde HDP, Yüzde 10 Barajını Aşabilir mi?
Evet, kesinlikle barajı aşacaktır
Evet, barajı zor da olsa geçebilir
Hayır, barajı zorlar ama geçemez
Hayır, barajın altında oy alır
Fikrim Yok

Sonuçlar Anketler

Toplam Oy: 5146