Van Büyükşehir Belediyesinden "Sayıştay raporları" açıklaması

Van Büyükşehir Belediyesinden "Sayıştay raporları" açıklaması

VAN - Van Büyükşehir Belediyesinden, bazı basın ve yayın kuruluşlarında geçen yılın Sayıştay raporlarına dayandırılarak yapılan "kamunun zarara uğratıldığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

VAN - Van Büyükşehir Belediyesinden, bazı basın ve yayın kuruluşlarında geçen yılın Sayıştay raporlarına dayandırılarak yapılan "kamunun zarara uğratıldığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporlarına dayandırılarak yapılan haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönenlik olduğu ifade edildi.

İddia edildiğinin aksine raporda kamu zararı ve konusu itibarıyla suç teşkil eden hiçbir durumun veya uygulamanın söz konusu olmadığının belirtildiği açıklamada, "Sayıştay düzeltmeleri tamamen teknik hususa ilişkin öneri ve tavsiye niteliğindedir. 2019 Sayıştay raporunun çarpıtıldığı ve denetim sonucunda ne kamunun ne esnafın ne de vatandaşın bir zararın olmadığı aşikardır." denildi.

Belediyenin şeffaflık ilkesi doğrultusunda hareket ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan taşınmazların değer tespitinin yapılmadığı ve ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilmediği iddia edilmiştir. Oysaki Sayıştay denetçilerinin 2019 raporunun 1. maddesinde denetim esnasında denetçilerin ikazı neticesinde gerekli düzeltmelerin yapıldığına yer verilmiştir. Yani yapılan işlemlerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapıldığı ve rapora konu olan hususun tamamen teknik bir düzeltmeden ibaret olduğu açıktır."

Yapılan işlemlerin yasal mevzuata uygun olduğu ve aykırı işlemin bulunmadığına değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyemizin banka hesaplarının mevduat faiz gelirlerine tahakkuk eden gelir, stopaj vergilerinin ve kesintilerinin ilgili bankalar tarafından re'sen kesildiğinden kayıtlarımıza net meblağlar işlenmediği Sayıştay denetçilerinin ikazları sonucunda tespit edilmiş ve gerekli düzeltme işlemleri yapılmıştır. Bu işlemde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılmış ve teknik bir düzeltmeden başka bir şey değildir."

Açıklamada, işlemlerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapıldığı ve rapora konu olan hususların tamamen teknik bir düzeltmeden ibaret olduğunun açıkça görüldüğü belirtildi.

Belediyeye ait 388 taşıt zimmetinin belediye ile ilişiği kesilmiş olan 6 eski belediye personeli üzerinde devam ettiğinin belirtildiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan incelemede belediyemiz demirbaşına kayıtlı tüm araçlar sürücülerinin zimmetindedir. Rapora konu edilen hususun eski kayıtlara dayanmakta olup güncel kayıtlarla ilgisi bulunmamaktadır. Bu cevaplar doğrultusunda halk odaklı hizmet anlayışımız ile belediyemizin karşıt görüşüne saygı duyulmadan yapılan bu tür yayınlar, basın yayın etiği ile bağdaşmamaktadır. Bu tür yayınlara karşı hukuki ve cezai yaptırım haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."Kaynak:AA

Etiketler: Sayıştay Raporları, van, Van Büyükşehir Belediyesi.

Yorum Ekle